zmiekczacz wody do bloku mieszkalnego

Zmiękczacz wody vs uzdatniacz wody dla bloku mieszkalnego

Co wybrać, zmiękczacz wody czy uzdatniacz wody?

 

Twarda woda w sieci wodociągowej powoduje wiele problemów. Mieszkańcy, administratorzy i zarządcy nieruchomości mogą wybierać spośród różnych rozwiązań ograniczających lub eliminujących problemy wynikające z  twardej wody.

Twarda woda jest zalecana do spożycia ze wzglądu na zawartość minerałów takich jak magnez i wapń, ale powoduje pewne problemy eksploatacyjne.

Problem ten jest od lat pod kontrolą a my postaramy się przybliżyć wady i zalety dwóch najczęściej stosowanych rozwiązań w zakresie uzdatniania wody spożywczej.

Dwa odmienne podejścia do ograniczenia powstawania twardych osadów kamienia w instalacji wodociągowej?

Po pierwsze musimy pamiętać, że problem “kamienia” poniekąd wynika z normatywnych parametrów wody spożywczej, czyli tej którą konsumenci spożywają, wykorzystują do mycia, prania, zmywania i przygotowywania posiłków. Woda spożywcza musi spełniać parametry podane w wytycznych Ministra Zdrowia i co istotne proces jej uzdatniania nie powinien pogarszać jej parametrów fizykochemicznych i biologicznych.  Niestety nie wszystkie metody uzdatniania zachowują pierwotne parametry wody. Woda spożywcza dopuszczona do konsumpcji może mieć twardość w zakresie 60-500 mg CaCO3/l.

Woda o zawartości wapnia i magnezu powyżej 300 mg CaCo3/l jest traktowana jako  bardzo twarda. W wielu rejonach Polski woda o takiej twardości występuje. My taką twardość wody przyjmujemy jako parametr wody zasilającej obiekt mieszkalny, budynek wielorodzinny z około 50-cioma mieszkaniami dla którego porównujemy dwie technologie uzdatniania wody.

Porównywane rozwiązania to elektroniczny uzdatniacz wody HydroFLOW C z technologią HYDROPATH i jonowymienny zmiękczacz wody regenerowany solą.

Urządzenia występują w ofertach związanych z uzdatnianiem wody w blokach mieszkalnych z kilkudziesięcioma mieszkaniami a ich dobór wydajność wynika albo z deklarowanego miesięcznego zużycia wody (zmiękczacz) albo ze wskazanej na podstawie obliczeń średnicy zewnętrznej rury zasilającej budynek zimną wodą (elektroniczny uzdatniacz).

 

PORÓWNUJEMY URZĄDZENIA DO UZDATNIANIA WODY

HydroFLOW C100 – elektroniczny uzdatniacz wody.

vs

MILDIGO CLACK TWIN 1,25” 21×62 ze złożem DOWEX – dwukolumnowy zmiękczacz jonowymienny

 

Celem zastosowania jednego z dwóch przedstawionych powyżej rozwiązań jest zapobieganie powstawaniu osadów kamienia.

Jak działają urządzenia do uzdatniania wody opisujemy poniżej.

 

I. Zasada działania

Elektroniczny uzdatniacz wody przy zastosowaniu wprowadzanego do cieczy pola elektromagnetycznego, zmienia rozmieszczenie i systematyzuje położenie jonów minerałów rozpuszczonych w wodzie. Jony o przeciwnych ładunkach elektrycznych zbliżają się do siebie i tworzą grupy umożliwiające w warunkach przesycenia wody minerałami wynikającymi ze zmiany temperatury i ciśnienia, krystalizację w cieczy a nie na ściankach instalacji.

vs

Zmiękczacz wody usuwa z wody minerały tworzące osady kamienia, czyli jony wapnia i magnezu zastępując je jonami sodu. Wpływa to na skład chemiczny wody, jej smak, konsystencję i możliwości zastosowania.

 

II. Czas pracy

Obydwa urządzenia są przystosowane do pracy ciągłej w cyklu 24godzin przez 7 dni w tygodniu. W skład zmiękczacza wchodzą dwie kolumny, które mogą pracować równolegle i na przemian. Gdy jedna pracuje druga może być w procesie regeneracji.

 

III. Wymagania montażowe

Eelektroniczny uzdatniacz wody do montażu nie wymaga przeróbki instalacji i może być instalowany w trakcie normalnej pracy instalacji. Uzdatniacz montuje się bezpośrednio na rurze za licznikiem wody.

vs

Zmiękczacz wody, wymaga wprowadzenia istotnych zmian w instalacji zasilania budynku wodą zimną. Konieczny jest montaż filtra wstępnego, a przepływ przez złoże jonowymienne wynosi do 7,7m3/h. Zabudowę butli ciśnieniowych o pojemności 2x 100l, zabudowę głowic sterujących i zabudowę zbiorników solanki  2x100kg. Solanka musi być kontrolowana i uzupełniana w miarę zużycia.

 

IV. Koszt serwisu

Elektroniczny uzdatniacz wody HydroFLOW nie wymaga przeglądów i serwisowana. Koszt serwisu 0 zł.

vs

Zmiękczacz jonowymienny wymaga przeglądów i pełnego serwisu co 12 miesięcy w celu utrzymania gwarancji i zapewnienia poprawności pracy. Koszt serwisu 1500,00 zł brutto.  

 

V. Koszt eksploatacji

Twardość wody dla uzdatniaczy HydroFLOW nie ma znaczenia. Uzdatniaja wodę o twardości przekraczającej dwukrotnie twardość dopuszczalną przepisami, a wydajność elektronicznych uzdatniaczy wody pozostaje bez zmian.  Uzdatniacz pobiera około 45W mocy co w ciągu roku daje kwotę około 100,00 zł i jest to całkowity roczny koszt eksploatacji 

vs

W przypadku zmiękczaczy wzrost twardości wody powoduje zwiększenie częstotliwości płukania złoża filtracyjnego. Wpływa to na zużycie wody do płukania  i soli do regeneracji. Przyjmuje się, że na płukanie złoża zmiękczacz w miesiącu zużywa 10m3 wody co przy koszcie wody i ścieków ścieków na poziomie 15 zł/m3 daje kwotę 150 zł na miesiąc i 1.800,00 zł na rok. do tego należy doliczyć około 400 kg soli na miesiąc po 2,5 zł/kg daje kwotę 1000,00 zł/ miesiąc i 12.000,00 na rok.

Całkowity roczny koszt eksploatacji wynosi łącznie z obsługą serwisową wynosi 15.300,00 zł brutto.   

 

VI. Koszt zakupu

Cena z dostawą i montażem HydroFLOW C 100 około 18.000,00 zł netto  

vs

Cena z dostawą i montażem MILDIGO CLACK TWIN 1,25” 21×62 około 41.000,00 zł netto 

 

VII. Właściwości wody po zmiękczaniu i uzdatnianiu

Woda zmiękczona łatwiej się pieni i wymaga znacznie mniejszej ilość mydła do mycia. Natomiast do płukania należy jej zużyć znacznie więcej gdyż jest odczuwalnie “śliska” trudna do płukania np. szamponu.   Woda zmiękczona ma zmieniony skład chemiczny co w niektórych przypadkach jest niekorzystne. Podwyższona ilość sodu nie sprzyja diecie niskosodowej i schorzeniom układu krążenia.

Woda uzdatniona elektronicznym uzdatniaczem wody nie jest zmiękczona ale ma obniżone napięcie powierzchniowe co ułatwia pranie i sprzyja wzrostowi roślin. Uzdatnianie wody za pomocą urządzeń HydroFLOW nie zmienia jej składu chemicznego.

 

Mamy nadzieję, że powyższe zestawienie ułatwi dokonanie wyboru technologii do zapobiegania powstawaniu twardych osadów mineralnych.

 

 

Czytaj także:

Akwakultura – Hydropath

Recyrkulacyjny system akwakultury Gospodarka hodowli ryb w obiegu zamkniętym, uniezależnia hodowlę od warunków środowiskowych i wprowadza oszczędności w gospodarowaniu zasobami naturalnymi. Systemy hodowli o zamkniętym obiegu… Czytaj dalej

Uzdatnianie wody w budynkach

Urządzenia HydroFLOW w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i użyteczności publicznej służą do zabezpieczenia instalacji i urządzeń przed osadami mineralnymi, biofilmem i skażeniem biologicznym oraz ograniczają… Czytaj dalej
>