Czytaj także:

Akwakultura – Hydropath

Recyrkulacyjny system akwakultury Gospodarka hodowli ryb w obiegu zamkniętym, uniezależnia hodowlę od warunków środowiskowych i wprowadza oszczędności w gospodarowaniu zasobami naturalnymi. Systemy hodowli o zamkniętym obiegu… Czytaj dalej
>