Zastosowania technologii Hydropath

Efekty zastosowania i działania technologii Hydropath

 • poprawia wydajność wymiany ciepła i przepływu
 • poprawia flokulacji i filtracji wody
 • obniżenie kosztów eksploatacji
 • ograniczenie zużycia wody i środków chemicznych
 • poprawa trwałości instalacji i urządzeń
 • obniżenie kosztów serwisowania i obsługi
 • eliminacja mikroorganizmów z wody i instalacji

Oto popularne zastosowania technologii Hydropath

 • Ochrona i poprawa sprawności stacji uzdatniania wody, układy filtrów, zaworów, głowic sterujących
 • Ochrona linii dystrybucyjnych wody, rurociągów z wodą uzdatnioną
 • Osuszanie osadów ściekowych – oczyszczalnie komercyjne
 • Chłodnie kominowe, wieże chłodnicze
 • Instalacje zraszaczy i zamgławiaczy
 • Linie dystrybucji twardej wody technologicznej i spożywczej
 • Usuwanie z instalacji dystrybucji wody osadów mineralnych i biologicznych
 • Ochrona urządzeń do cięcia wodą – waterjet
 • Ochrona wymienników ciepła woda-woda, para-woda, olej-woda
 • Ochrona urządzeń gastronomicznych przed powstawaniem osadów mineralnych i biologicznych
 • Wspomaganie technologii basenowej w przygotowaniu wody basenowej (chlor związany, THM)
 • Ochrona wymienników JAD i płytowych przed powstawaniem osadów i usuwanie starego kamienia w trakcie pracy
 • Ochrona instalacji kondensatorów pary w elektrowniach przed powstawaniem osadów mineralnych i biologicznych
 • Ochrona instalacji elektrofiltrów przed osadami wapiennymi
 • Ochrona wytwornic pary i kotłów parowych
 • Poprawa skuteczności filtracji poprzez flokulację niechemiczną
 • Ograniczenie korozyjności instalacji – do 65%
 • Dezynfekcja wody – do 99,99%
 • Usuwanie biofilmu z instalacji i ochrona przed powstawaniem nowych osadów