Skontaktuj się z nami! tel.: +48 500 068 835

Uzdatniacze HydroFLOW

Zastosowania komercyjne i przemysłowe

HYDROPATH oferuje najbardziej zaawansowaną technologię uzdatniania wody, odpowiadającą aktualnym potrzebom światowego biznesu, przemysłu oraz klientów indywidualnych. Technologia, działając bez wykorzystywania środków chemicznych zapobiega powstawaniu osadów mineralnych i biologicznych oraz redukuje, usuwa już istniejące osady. Jest stosowana tam gdzie wymagana jest dezynfekcja wody, poprawa flokulacjiograniczenie korozyjności instalacji.

Emitowany przez urządzenie sygnał pola elektrycznego o częstotliwości ±120 kHz, wprowadzany jest do wody wewnątrz rury. Sygnał ten za pomocą wody, dociera do wszystkich odbiorów i urządzeń, niezależnie czy woda płynie czy stoi.  Rozchodzi się on na odległość setek metrów od miejsca montażu urządzenia, w obie strony. Pod wpływem działania sygnału, krystalizacja minerałów rozpuszczonych w wodzie następuje w postaci drobnych kryształków, unoszonych przez wodę a nie w postaci twardych osadów mineralnych.  Sygnał skutecznie dezaktywuje, zawieszone w wodzie mikroorganizmy usuwa z rur biofilm.

Urządzenia HydroFLOW – Zakres działania

 • osady mineralne – zapobieganie
 • osady mineralne – usuwanie
 • osady biologiczne – zapobieganie
 • osady biologiczne – usuwanie
 • dezynfekcja wody
 • ochrona antykorozyjna instalacji

 

 • osady mineralne – zapobieganie
 • osady mineralne – usuwanie
 • ochrona antykorozyjna instalacji
 • osady mineralne – zapobieganie
 • osady mineralne – usuwanie
 • osady biologiczne – zapobieganie
 • osady biologiczne – usuwanie
 • dezynfekcja wody
 • ochrona antykorozyjna instalacji

 

 • osady mineralne – zapobieganie
 • osady mineralne – usuwanie
 • osady biologiczne – zapobieganie
 • osady biologiczne – usuwanie
 • dezynfekcja wody
 • ochrona antykorozyjna instalacji
 • osady mineralne – zapobieganie
 • osady mineralne – usuwanie
 • ochrona antykorozyjna instalacji
 • osady mineralne – zapobieganie
 • osady mineralne – usuwanie
 • osady biologiczne – zapobieganie
 • osady biologiczne – usuwanie
 • dezynfekcja wody
 • ochrona antykorozyjna instalacji

Urządzenia HydroFLOW – Zastosowania, maksymalne wymiary zewnętrzne rur

 • małe instalacje komercyjne
 • piece konwekcyjno-parowe
 • ekspresy do kawy
 • nawilżacze parowe
 • wytwornice pary
 • wytwornice lodu
 • kostkarki do lodu
 • rura do 38 mm
 • instalacje dystrybucji wody
 • instalacje grzewcze
 • kotły wodne
 • rura do 200 mm
 • instalacje wody chłodzącej
 • instalacje wody grzewczej
 • instalacje wody technologicznej
 • instalacje wody procesowej
 • instalacje basenowe
 • rury do 200 mm
 • instalacje c.w.u.
 • instalacje wody chłodzącej
 • instalacje wody grzewczej
 • instalacje wody technologicznej
 • instalacje wody procesowej
 • instalacje wody basenowej
 • akwakultura
 • uprawy i hodowla
 • rury do 200 mm
 • instalacje wody kotłowej – kotły parowe
 • przemysłowe wytwornice pary
 • rury  do 200 mm
 • instalacje dystrybucji wody
 • instalacje wody chłodniczej
 • instalacje wody grzewczej
 • instalacje wody procesowej
 • instalacje wody technologicznej
 • akwakultura
 • rury do  3000 mm
 • technologia jest ekologiczna i przyjazna dla użytkownika
 • uzupełnia i upraszcza lub zastępuje kosztowne i skomplikowane technologie chemiczne
 • w wielu przypadkach jest to jedyna ekonomiczna technologia którą można zastosować w procesie
 • umożliwia obniżenie kosztów produkcji i eksploatacji
 • urządzenia HydroFLOW mają niewielkie rozmiary i do montażu wymagają niewiele miejsca
 • urządzenia mogą być montowane w trakcie pracy instalacji
 • montaż wykonywany jest w ciągu kilkudziesięciu minut
 • nie jest konieczne cięcie rur, spawanie, zgrzewanie, podłączenie do kanalizacji
 • HydroFLOW nie wymaga obsługi, przeglądów i serwisowania
 • urządzenia mają 36 miesięcy gwarancji i trwałość ponad 20 lat
 • koszt eksploatacji to około 100zł/rok – koszt energii elektrycznej
 • zastosowanie technologii Hydropath pozwala na ograniczenie stosowania śr. chemicznych
 • zwrot z inwestycji ROI następuje w ciągu kilku do kilkunastu miesięcy
hydropath - HydroFLOW

Urządzenia HydroFLOW produkowane są również w wersji MARINE, przeznaczonej dla jednostek pływających.