HydroFLOW komercyjne

Zobacz FILM

HYDROPATH oferuje najbardziej zaawansowaną technologię uzdatniania wody, odpowiadającą aktualnym potrzebom światowego biznesu, przemysłu oraz klientów indywidualnych. Technologia, działając bez wykorzystywania środków chemicznych zapobiega powstawaniu osadów mineralnych i biologicznych oraz redukuje już istniejące osady. Jest stosowana wszędzie tam gdzie wskazana jest dezynfekcja wody, poprawa flokulacji i ograniczenie korozyjności instalacji. Realizujemy to w oparciu o najnowszą wiedzę  w tym zakresie, najwyższej jakości obsługę i rozwiązania dostosowane do oczekiwań naszych Klientów.

 

Emitowany przez urządzenie sygnał elektryczny o częstotliwości ok. 150kHz, którego nośnikiem jest woda, dociera do wszystkich odbiorów i urządzeń, niezależnie czy woda płynie czy stoi.  Sygnał rozchodzi się na odległość setek metrów od miejsca montażu urządzenia.  W wyniku działania sygnału, krystalizacja minerałów zawartych w wodzie następuje w postaci drobnych kryształków unoszonych przez wodę a nie w postaci twardych osadów mineralnych. Technologia umożliwia usunięcie już istniejących twardych osadów kamienia, bez wymiany rur i środków chemicznych. Wybrane urządzenia HydroFLOW zabezpieczają instalacje przed osadem biologicznymdezynfekują wodę.

 

 • technologia jest ekologiczna i przyjazna dla użytkownika
 • uzupełnia i upraszcza lub zastępuje kosztowne i skomplikowane technologie chemiczne
 • w wielu przypadkach jest to jedyna ekonomiczna technologia którą można zastosować w procesie
 • umożliwia obniżenie kosztów produkcji i eksploatacji
 • urządzenia HydroFLOW mają niewielkie rozmiary i do montażu wymagają niewiele miejsca
 • urządzenia mogą być montowane w trakcie pracy instalacji
 • montaż wykonywany jest w ciągu kilkudziesięciu minut
 • nie jest konieczne cięcie rur, spawanie, zgrzewanie, podłączenie do kanalizacji
 • HydroFLOW nie wymaga obsługi, przeglądów i serwisowania
 • urządzenia mają  36 miesięcy gwarancji i trwałość ponad 20 lat
 • koszt eksploatacji to około 100zł/rok – koszt energii elektrycznej
 • zastosowanie technologii Hydropath pozwala na ograniczenie stosowania śr. chemicznych
 • zwrot z inwestycji ROI następuje w ciągu kilku do kilkunastu miesięcy

 

Odwrócona osmoza

Ochrona membran filtracyjnych

Wymienniki ciepła

Zabezpieczanie przed osadami

Nawilżacze i wytwornice pary

Zabezpieczenie przed osadami mineralnymi

Uzdatnianie wody w hodowli

Fermy drobiu, obiekty chowu trzody

Uzdatnianie wody w uprawach

Nawadnianie w szklarniach i uprawach otwartych

Uzdatnianie wody kotłowej

Kotły wodne i kotły parowe

Uzdatnianie wody przemysłowej

Zakłady produkcyjne, energetyka …

Uzdatnianie wody w budynkach komercyjnych

Woda w budynkach użyteczności publicznej i blokach

Akwakultura

Uzdatnianie wody w hodowli ryb

Baseny

Technologia wody basenowej

Uzdatnianie wody chłodniczej

Instalacje komercyjne i przemysłowe

 

 

 • osady mineralne – zapobieganie
 • osady mineralne – usuwanie
 • osady biologiczne – zapobieganie
 • osady biologiczne – usuwanie
 • dezynfekcja wody
 • ochrona antykorozyjna instalacji

 

 • osady mineralne – zapobieganie
 • osady mineralne – usuwanie
 • ochrona antykorozyjna instalacji

 

 • osady mineralne – zapobieganie
 • osady mineralne – usuwanie
 • osady biologiczne – zapobieganie
 • osady biologiczne – usuwanie
 • dezynfekcja wody
 • ochrona antykorozyjna instalacji

 

 

 

 • osady mineralne – zapobieganie
 • osady mineralne – usuwanie
 • osady biologiczne – zapobieganie
 • osady biologiczne – usuwanie
 • dezynfekcja wody
 • ochrona antykorozyjna instalacji

 

 • osady mineralne – zapobieganie
 • osady mineralne – usuwanie
 • ochrona antykorozyjna instalacji

 

 • osady mineralne – zapobieganie
 • osady mineralne – usuwanie
 • osady biologiczne – zapobieganie
 • osady biologiczne – usuwanie
 • dezynfekcja wody
 • ochrona antykorozyjna instalacji

 

 

 • małe instalacje komercyjne
 • piece konwekcyjno-parowe
 • ekspresy do kawy
 • nawilżacze parowe
 • wytwornice pary
 • wytwornice lodu
 • kostkarki do lodu
 • rura do 38 mm

 

 • instalacje dystrybucji wody
 • instalacje grzewcze
 • kotły wodne
 • rura do 200 mm

 

 • instalacje wody chłodzącej
 • instalacje wody grzewczej
 • instalacje wody technologicznej
 • instalacje wody procesowej
 • instalacje basenowe
 • rury do 200 mm

 
 

 

 

 • instalacje c.w.u.
 • instalacje wody chłodzącej
 • instalacje wody grzewczej
 • instalacje wody technologicznej
 • instalacje wody procesowej
 • instalacje wody basenowej
 • akwakultura
 • uprawy i hodowla
 • rury do 200 mm

 

 • instalacje wody kotłowej – kotły parowe
 • przemysłowe wytwornice pary
 • rury  do 200 mm

 

 • instalacje dystrybucji wody
 • instalacje wody chłodniczej
 • instalacje wody grzewczej
 • instalacje wody procesowej
 • instalacje wody technologicznej
 • akwakultura
 • rury do  3000 mm

 

 
Oferta produktowa        

 

 
Oczekujesz pomocy w wyborze urządzenia?  Skontaktuj się z naszym konsultantem