Instalacje wodne

Zarządzanie instalacjami wodnymi w budynkach i obiektach przemysłowych

Stworzenie programu zarządzania zasobami wodnymi w celu zmniejszenia liczby bakterii Legionella w instalacjach wodnych budynków.

Amerykańskie organy regulacyjne coraz częściej podkreślają zagrożenia stwarzane przez bakterie Legionella i chorobę legionistów po kilku poważnych epidemiach które miały miejsce w ostatnich latach. W rezultacie wiele amerykańskich firm i organizacji opieki zdrowotnej będzie musiało stworzyć specjalny program zarządzania zasobami wodnymi, aby kontrolować ryzyko związane z Legionellą w swoich budynkach, aby chronić swoich pracowników i innych przed szkodami. Ten program bezpieczeństwa wody pomoże zagwarantować, że bakterie z rodzaju Legionella i inne wodne bakterie, które mogą zanieczyścić systemy wody w budynku, nie staną się poważnym problemem.

Co sugeruje ASHRAE 188?

Amerykański standard zarządzania wodą opublikowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewania, Chłodnictwa i Klimatyzacji ASHRAE 188 jest dobrowolnym, ale dobrze znanym standardem zaprojektowanym, aby pomóc osobom odpowiedzialnym za zarządzanie i utrzymywanie bezpiecznych systemów wodnych. Norma 188 określa kroki, które należy podjąć, aby pomóc w zarządzaniu ryzykiem związanym z bakteriami Legionella i chorobą legionistów.

Jakie działania proponuje ASHRAE?

Stworzenie zespołu w danym przedsiębiorstwie, firmie, organizacji

Zespół ds. Bezpieczeństwa wodnego, który ma wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu kwestiami bezpieczeństwa wodnego. Zespól taki powinien składać się z kilku osób. Zagwarantuje to ochronę i monitorowanie każdego aspektu zarządzania systemem wodnym.

Tworzenie diagramu systemu wodnego

W każdym obiekcie powinien być aktualny i dokładny schemat systemów wodnych. Wiedza, gdzie powstaje problem związany z namnażaniem bakterii Legionella związana jest z funkcjonowaniem systemu wodnego i parametrach obsługowo eksploatacyjnych. Schemat instalacji przygotowania i dystrybucji c.w.u. powinien być aktualny. Powinien obejmować wszystkie aktywne i nieaktywne części systemu wodnego, ponieważ nieaktywne i „martwe” części narażone są na największe ryzyko wywołania problemów.

Określenie ryzyka związanego z Legionellą i podjęcie kroków w celu ograniczenia tego ryzyka

Ważne jest, aby zidentyfikować ryzyko związane z Legionellą i innymi patogenami przenoszonymi przez wodę, a następnie podjąć kroki w celu ich zmniejszenia. W niektórych przypadkach zagrożenia stwarzane przez systemy wodne mogą być minimalne i nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych kroków. Jednak w innych przypadkach można zidentyfikować różne obszary ryzyka. Jeżeli tak się stanie, zespół ds. Bezpieczeństwa wodnego może zdecydować, jakie kroki należy podjąć, aby zapewnić odpowiednie postępowanie i zmniejszyć ryzyko.

Regularne monitorowanie i przegląd podejmowanych procesów

Powinieneś zaimplementować program monitorowania wody i regularnie sprawdzać, co robisz. Regularnie monitorując systemy wodne, zespół ds. Bezpieczeństwa wodnego może ustalić, czy podejmowane są wszystkie niezbędne kroki, aby poradzić sobie z ryzykiem związanym z systemem, systemami wodnymi. Należy uzyskać odpowiedzi na typowe pytania:

  • Czy wszystkie procesy i kroki zarządzania ryzykiem działają tak, jak powinny?
  • Czy konieczne jest podjęcie dalszych kroków w celu zapewnienia jak najniższego ryzyka wystąpienia bakterii z rodzaju Legionella?
  • Czy stosowane oczyszczanie/uzdatnianie wody działa prawidłowo?

Przegląd istniejących procesów zarządzania ryzykiem gwarantuje również, że ilekroć coś pójdzie nie tak, problem można rozwiązać tak szybko, jak to możliwe, stwarzając minimalne ryzyko dla wszystkich zainteresowanych.

Wszystkie elementy tego co, kiedy i w jakim zakresie zostało zrobione powinny być rejestrowane, aby utrzymać i prawidłowo monitorować system wodny.

Konieczne jest prowadzenie szczegółowej ewidencji kroków podjętych w celu kontroli ryzyka związanego z Legionellą. Przechowując dokładne zapisy, będziemy w posiadaniu dowodów na wszystko, co zostało zrobione. To również wskaże, kto zrobił co i kiedy. W miarę gromadzenia większej ilości informacji, łatwiej będzie wykryć wszelkie zmiany w systemie, aby pokazać trendy, które mogą potencjalnie ujawnić przyszłe problemy.

Wykonując te czynności, łatwiej jest opracować skuteczny program zarządzania zasobami wodnymi, na którym można polegać niezależnie od tego, jakim budynkiem/ obiektem zarządzamy.

Więcej informacji dotyczących bakterii Legionella i zarządzaniem ryzykiem dla systemów wodnych budynku można uzyskać od naszych konsultantów pod numerem telefonu +48 500 068 835.

Czytaj także:

Kamień w czajniku

Czy mogę uniknąć problemu kamienia w czajniku i instalacjach wodnych? Kamień w czajniku to powszechnie występujące zjawisko w przypadku gotowania wody. Jak tego problemu uniknąć zachowując minerały w wodzie? Można… Czytaj dalej

Biofilm – RO

Biofilm na membranach odwróconej osmozy Optymalny sposób rozwiązania problemu biofoulingu Zanieczyszczenie membrany odwróconej osmozy, to główna przeszkoda dla skutecznego działania układów filtracji sposobem odwróconej osmozy (RO).… Czytaj dalej
× Jesteśmy na Whats App?