Ochrona membran RO

Mikrofiltracja, ultrafiltracja, nanofiltracja, odwrócona osmoza

Ochrona membran RO

  • Zabezpieczenie membran przed osadami mineralnymi (kamień kotłowy)  i biofilmem.
  • Poprawa skuteczności działania filtracji (przewodność).
  • Wydłużenie okresu użytkowania membran.

Instalacje uzdatniania wody

Instalacje uzdatniania wody za pomocą membran w tym membran osmotycznych (RO) narażone są na powstawanie osadów mineralnych, biologicznych oraz spadek wydajności spowodowany przez te osady. Zastosowanie technologii Hydropath umożliwia poprawę zabezpieczenia membran przed powstawaniem osadów mineralnych i biologicznych. Pozwala to na wydłużenie okresu eksploatacji membrany nawet do 30%.

Produkty HydroFLOW stosowane przed stacjami odwróconej osmozy pozwalają przy wodzie średnio twardej i twardej, na wyeliminowanie procesu zmiękczania wody oraz pozwalają na nie stosowanie chemii służącej do zabezpieczania membran przed osadami biologicznymi.

Stosowanie urządzeń HydroFLOW poprawia efekt ekonomiczny procesu uzdatniania oraz umożliwia otrzymywania wody o niższej przewodności.

Do małych instalacji odwróconej osmozy można stosować urządzenia HydroFLOW S38 a do większych przemysłowych urządzenia HydroFLOW INDUSTRIAL.

W przypadku zastosowania do procesu czyszczenia wody metodą odwróconej osmozy wód o parametrach spełniających ustawowe wymogi wody spożywczej i zawierających ponadnormatywne ilości chloru, manganu, żelaza, siarki lub krzemionki, należy sprawdzić w dokumentacji producenta stacji odwróconej osmozy jakie są dopuszczalne ilości tych składników. W wielu przypadkach dostępne na rynku, wstępne procesy filtracyjne umożliwiają wyeliminowanie tych składników z wody zasilającej stacje odwróconej osmozy. Technologia HYDROPATH jest skuteczna przy zapobieganiu powstawania osadów kamienia kotłowego ale nie kamienia siarczanowego i krzemianowego, na membranach odwróconej osmozy.

Dlaczego warto wybrać uzdatniacze HydroFLOW?

Uzdatniają wodę nie zmieniając jej składu chemicznego i zabezpieczając membrany osmotyczne przed osadami kamienia kotłowego i biofilmem co ma istotne znaczenie w kosztach eksploatacji. Woda uzdatniona technologią HYDROPATH nie jest agresywna chemicznie w stosunku do materiałów z jakich wykonane są membrany i instalacje. Montaż urządzeń odbywa się bez cięcia instalacji i może być wykonany w trakcie normalnej pracy instalacji. Urządzenie nie wymagają serwisowania.

Czego można spodziewać się po zamontowaniu uzdatniacza HydroFLOW ?

Wydłużenie trwałości membran osmotycznych. Utrzymywanie wysokiej sprawności działania membran. Zostanie znacząco wydłużony okres pomiędzy czyszczeniem chemicznym membran i wymianami membran.

Przykłady zastosowania urządzeń HydroFLOW