Wieża chłodnicza z systemem Hydropath

Wieża chłodnicza – poprawa efektywności

Poprawa efektywności pracy wieży przy zwiększeniu poziomu koncentracji minerałów w wodzie…

Co oznacza i do czego może doprowadzić koncentracja minerałów w wodzie wieży chłodniczej?

Wieża chłodnicza pracująca w otwartym układzie chłodzenia w każdym momencie odparowuje część wody chłodniczej.  Prowadzi to do zatężenia wody chłodniczej.  Czyli woda w układzie chłodzenia z czasem ma większą koncentrację minerałów niż miała woda świeża uzupełniająca układ chłodzenia.

W związku z powyższym wieże chłodnicze wymagają co pewien czas płukania, a dokładniej wymiany i usuwania części wody (ang. blowdown) o wysokiej zawartości minerałów przez jej zrzut. Automatycznie następuje uzupełnienie układu świeżą wodą co w przypadku większych instalacji oraz stosowaniem wody twardej, związane jest generowaniem wysokich kosztów.

Proces wymiany wody pozwalający na obniżenie stężeń minerałów w wodzie, chroni instalację przed powstawaniem twardych osadów mineralnych na powierzchniach wymiany ciepła.

Tworzenie się twardych osadów z punktu wymiany ciepła jest zjawiskiem niekorzystnym. Powstają one w momencie, gdy stężenie minerałów w wodzie wzrośnie do poziomu wyższego niż punkt nasycenia wody. Zawartość minerałów w wodzie powyżej punktu nasycenia, powoduje wykrystalizowanie z roztworu wody nadmiaru minerałów i tworzenie się twardych osadów mineralnych.

Uzdatnianie wody za pomocą urządzeń HydroFLOW, rozwiązuje wyżej przedstawiony problem!

hydroflow-p-aquaklear

Program uzdatniania wody urządzeniami HydroFLOW z technologią Hydropath jest standardowo stosowany w układach chłodzenia w tym układach wyposażonych w wieże chłodnicze.

Celem jest jednoczesne zmniejszenie ilości pobieranej wody oraz odprowadzanych ścieków jak również ograniczenie stosowania środków chemicznych – biocydów i antyskalantów.

W technologii Hydropath osiąga się to poprzez wprowadzenie do wody sygnału elektrycznego który pozwala na tworzenie w wodzie zarodków krystalizacji w oparciu o jony minerałów rozpuszczonych w wodzie.

W trakcie procesu odparowania i związanych z tym kolejnych cyklach koncentracji roztworu, przy zastosowaniu technologii Hydropath następuje krystalizacja minerałów w wodzie a nie na ściankach instalacji.

Technologia Hydropath, umożliwia zwiększenie cykli- poziomu koncentracji wody chłodniczej, bez uzupełniania układu świeżą wodą przy jednoczesnym zapobieganiu powstawania twardych osadów mineralnych.

Istotnym problemem występującym w instalacjach chłodniczych, który rozwiązuje technologia Hydropath jest eliminacja mikroorganizmów i glonów namnażających się na ścianach instalacji.

Technologia Hydropath pozwala na ograniczenie lub wyeliminowanie stosowania biocydów w instalacjach wież chłodniczych.

Celem stosowania biocydu jest zabicie wszelkich bakterii lub organizmów, które namnażają się i rozwijają w wodzie chłodniczej i na ścianach instalacji (np. glonów, bakterii Legionella itp.). Biocyd stosuje się w sposób ciągły, aby zapobiec wzrostowi biologicznemu w wieży chłodniczej i ograniczyć ryzyko emisji do otoczenia aerozolu wodno-powietrznego skażonego bakteriami Legionella.

Technologia Hydropath pozwala na dezynfekcję wody chłodniczej na poziomie >95% przy jednym cyklu (obiegu) wody chłodniczej. Technologia pozwala na usunięcie ze ścian instalacji biofilmu. Czyli błony biologicznej która powoduje nasilenie zjawisk korozyjnych i spadek wydajności chłodzenia układu. W biofilmie rozwijają się również organizmy patogenne i ze względu na przestrzenną budowę biofilmu, stanowi on ochronę dla tych mikroorganizmów przed działaniem biocydów.

Oszczędności w zużyciu wody do płukania oraz ograniczenie stosowania biocydu, to wymierne korzyści finansowe. Ponieważ biocydy są agresywne w stosunku do materiałów instalacji (wzrost korozyjności) oraz niebezpieczne dla środowiska i ludzi, ograniczenie ich stosowania to kolejna wymierna korzyść.

Urządzenia HydroFLOW z technologią Hydropath nie tylko zabezpieczają instalacje chłodzenia przed powstawaniem osadów mineralnych i biologicznych, ale również usuwają te osady z instalacji.

Efekty

Już po kilku tygodniach od montażu urządzenia HydroFLOW, widoczne są zmiany w postaci zmiany koloru biofilmu który obumiera. Wyraźnie widać, że różnego rodzaju narosty, szczególnie algi, glony i narosły kamień zmniejszają swoje wymiary i objętość. Bazując na dotychczasowych obserwacjach wież chłodniczych, można stwierdzić, że średnio już po 4 tygodniach są widoczne zmiany w układzie wodnym oraz poprawa wydajności chłodzenia do poziomu zbliżonego do pierwotnego. Po około 8 tygodniach pracy urządzeń HydroFLOW omywane wodą ścianki wież chłodniczych są całkowicie pozbawione niepożądanych „narostów”.

W trakcie cyklu oczyszczania, zalecane jest usuwanie zanieczyszczeń, które gromadzą się w wannach wież chłodniczych.

Korzyści

  • Redukcja kosztów wody do płukania
  • Redukcja zużycia biocydów
  • Wydłużenie czasu eksploatacji wieży chłodniczej
  • Wydłużenie okresu pomiędzy przeglądami
  • Zaniechanie stosowania szkodliwych dla zdrowia i środowiska środków chemicznych

Przykład – zwiększenie zatężenia wody chłodniczej z 4000 do 10000 µS …

Czytaj także:

Kompleksowe uzdatnianie wody w budynkach

Urządzenia HydroFLOW w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i użyteczności publicznej służą do zabezpieczenia instalacji i urządzeń przed osadami mineralnymi, biofilmem i skażeniem biologicznym oraz ograniczają… Czytaj dalej

Kamień w czajniku

Czy mogę uniknąć problemu kamienia w czajniku i instalacjach wodnych? Kamień w czajniku to powszechnie występujące zjawisko w przypadku gotowania wody. Jak tego problemu uniknąć zachowując minerały w wodzie? Można… Czytaj dalej
× Jesteśmy na Whats App?