Wieża chłodnicza z systemem Hydropath

Wieże chłodnicze – bakterie Legionella

Bakterie Legionella w systemach chłodniczych 

Artykuł dotyczy bezpieczeństwa i działań w zakresie kontroli ryzyka, namnażania i rozprzestrzeniania się bakterii Legionella w instalacjach chłodniczych wyparnych i podobnych im wodnych chłodniach kominowych.

Jak zwalczać bakterie Legionella w instalacjach chłodzenia emitujących aerozol?

Raporty pochodzące z jednej z brytyjskich agencji ochrony zdrowia wskazują, że prawie jedna trzecia wszystkich skontrolowanych miejsc była niezgodna z wymogami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

Kontrola legionelli w systemach chłodzenia wyparnego

Podczas gdy każdy system ciepłej lub zimnej wody może być podatny na wzrost bakterii Legionella w odpowiednich warunkach, wieże chłodnicze z systemem odparowania i podobne systemy mokre stanowią wysokie ryzyko zagrożenia infekcją, ponieważ mogą one rozprzestrzeniać wodę w postaci aerozolu wodno-powietrznego na dużych obszarach.

Wieże chłodnicze i skraplacze parowe

Pracujące wieże chłodnicze, mogą emitować bakterie Legionella w rozpraszanych w postaci aerozolu, kroplach wody, co potencjalnie może mieć wpływ na osoby przebywające w okolicach wież, a nawet w większej odległości od niej. W przypadku chłodni kominowych elektrowni może to być nawet kilka kilometrów.

Rejestracja chłodni kominowej

Przepisy między innymi w W. Brytanii i w USA nakładają na wszystkie przedsiębiorstwa posiadające systemy chłodzenia wyparnego, wymóg rejestracji tych urządzeń w lokalnym urzędzie. Pozwala to na prowadzanie okresowych kontroli przez lokalny organ regulacyjny w miejscu instalacji urządzenia. Kontrole takie mogą wskazywać problemy związane z chłodniami kominowymi i podobnymi systemami o podwyższonym ryzyku.  Zalecenia pokontrolne w wielu przypadkach nakładają na właścicieli i osoby zarządzające wymóg wdrożenia procedur kontrolno-obsługowych dotyczących bezpieczeństwa eksploatacji i ograniczenia ryzyka skażenia.

Przykłady działań kontrolnych 

Inspekcje wykonane w okresie 17 miesięcy ujawniły naruszenia przepisów bezpieczeństwa higienicznego w 625 miejscach.

Oficjalne dane dostępne na stronie internetowej Health Protection Scotland wskazują, że od 1 kwietnia 2013 r. do końca sierpnia następnego roku skontrolowano 1 906 obiektów. W tym czasie w 625 obiektach wskazano problemy związane z brakiem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowi to prawie jedną trzecią wszystkich kontrolowanych obiektów.

Jakie naruszenia przepisów odnotowano i jak można ich uniknąć w przyszłości?

Znakomitą większość problemów dotyczyła czterech obszarów:

  • brak przeszkolenia personelu
  • słaba lub nieodpowiednia konserwacja
  • brak oceny ryzyka wystąpienia legionelli
  • słaby lub nieodpowiedni system zarządzania w celu zwalczania legionelli

Brak szkoleń w zakresie konserwacji i zarządzania systemami wodnymi okazał się w wielu przypadkach podstawowym problemem. W wielu przypadkach główną przyczyną problemów była niewystarczająca lub nieprawidłowa obsługa i serwisowanie. Nieodpowiednia ochrona i profilaktyka ułatwiają rozwój i namnażanie bakterii Legionella i innych bakterii patogennych, zarówno w chłodniach kominowych, jak i w wodzie wewnątrz instalacji.

W niektórych przypadkach ocena ryzyka wystąpienia bakterii Legionella albo w ogóle nie została przeprowadzona, albo była niewystarczająca w stosunku do aktualnej sytuacji. Każdy obiekt powinien mieć spisany szczegółowy plan kontroli.

Dowiedz się więcej o procesie oceny ryzyka wystąpienia legionelli

Koncentrowanie się na obszarach budzących obawy w celu zmniejszenia ryzyka

Skoncentruj się na tych czterech elementach: szkolenie, dobra kontrola i serwisowanie, ocena ryzyka i zarządzania nim. Zapewni to odpowiedzialne i zrównoważone podejście do ryzyka, nieodłącznie związanego z systemami chłodzenia wodnego i wyparnego.

Warunki panujące w mokrych systemach chłodzenia mogą stanowić idealne miejsce dla rozwoju i rozprzestrzeniania się bakterii Legionella. Dzięki objęciu wszystkich zagrożeń związanych z występowaniem bakterii Legionella właściwą oceną i zapisaniu procedur kontrolnych, a następnie wdrożeniu i zarządzaniu nimi, istnieje znacznie mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.

Specjaliści ds. kontroli legionelli w zakresie bezpieczeństwa wody

Zespoły specjalistów ds. bezpieczeństwa wody wspierają osoby odpowiedzialne za kontrolę czynników chorobotwórczych przenoszonych drogą wodną, w tym bakterii Legionella. Specjaliści pomagają im w wypełnianiu zobowiązań w tym zakresie. Profesjonalna ocena ryzyka wystąpienia bakterii Legionella i innych patogenów wodnych, badania wody, szkolenia oraz inne usługi zarządzania ryzykiem środowiskowym, pomagają utrzymać bezpieczeństwo personelu i innych osób.

Jeśli masz pytania dotyczące którejkolwiek z powyższych kwestii lub chciałbyś porozmawiać z jednym z naszych specjalistów, zadzwoń do nas dzisiaj pod numer +48 500 068 835.

Czytaj także:

Osady na membranach odwróconej osmozy (RO)

Osady na membranach odwróconej osmozy Kamień – osady mineralne Biofilm – osady biologiczne     Elektroniczne uzdatniacze wody HydroFLOW chronią membrany przed powstawaniem kamienia i osadów biofilmu eliminują już… Czytaj dalej

Kamień w czajniku

Czy mogę uniknąć problemu kamienia w czajniku i instalacjach wodnych? Kamień w czajniku to powszechnie występujące zjawisko w przypadku gotowania wody. Jak tego problemu uniknąć zachowując minerały w wodzie? Można… Czytaj dalej
>