Wieża chłodnicza z systemem Hydropath

Wieże chłodnicze – bakterie Legionella

Bakterie Legionella w systemach chłodniczych 

Artykuł dotyczy bezpieczeństwa i działań w zakresie kontroli ryzyka, namnażania i rozprzestrzeniania się bakterii Legionella w instalacjach chłodniczych wyparnych i podobnych im wodnych chłodniach kominowych.

Jak zwalczać bakterie Legionella w instalacjach chłodzenia emitujących aerozol?

Raporty pochodzące z jednej z brytyjskich agencji ochrony zdrowia wskazują, że prawie jedna trzecia wszystkich skontrolowanych miejsc była niezgodna z wymogami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

Kontrola legionelli w systemach chłodzenia wyparnego

Podczas gdy każdy system ciepłej lub zimnej wody może być podatny na wzrost bakterii Legionella w odpowiednich warunkach, wieże chłodnicze z systemem odparowania i podobne systemy mokre stanowią wysokie ryzyko zagrożenia infekcją, ponieważ mogą one rozprzestrzeniać wodę w postaci aerozolu wodno-powietrznego na dużych obszarach.

Wieże chłodnicze i skraplacze parowe

Pracujące wieże chłodnicze, mogą emitować bakterie Legionella w rozpraszanych w postaci aerozolu, kroplach wody, co potencjalnie może mieć wpływ na osoby przebywające w okolicach wież, a nawet w większej odległości od niej. W przypadku chłodni kominowych elektrowni może to być nawet kilka kilometrów.

Rejestracja chłodni kominowej

Przepisy między innymi w W. Brytanii i w USA nakładają na wszystkie przedsiębiorstwa posiadające systemy chłodzenia wyparnego, wymóg rejestracji tych urządzeń w lokalnym urzędzie. Pozwala to na prowadzanie okresowych kontroli przez lokalny organ regulacyjny w miejscu instalacji urządzenia. Kontrole takie mogą wskazywać problemy związane z chłodniami kominowymi i podobnymi systemami o podwyższonym ryzyku.  Zalecenia pokontrolne w wielu przypadkach nakładają na właścicieli i osoby zarządzające wymóg wdrożenia procedur kontrolno-obsługowych dotyczących bezpieczeństwa eksploatacji i ograniczenia ryzyka skażenia.

Przykłady działań kontrolnych 

Inspekcje wykonane w okresie 17 miesięcy ujawniły naruszenia przepisów bezpieczeństwa higienicznego w 625 miejscach.

Oficjalne dane dostępne na stronie internetowej Health Protection Scotland wskazują, że od 1 kwietnia 2013 r. do końca sierpnia następnego roku skontrolowano 1 906 obiektów. W tym czasie w 625 obiektach wskazano problemy związane z brakiem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowi to prawie jedną trzecią wszystkich kontrolowanych obiektów.

Jakie naruszenia przepisów odnotowano i jak można ich uniknąć w przyszłości?

Znakomitą większość problemów dotyczyła czterech obszarów:

  • brak przeszkolenia personelu
  • słaba lub nieodpowiednia konserwacja
  • brak oceny ryzyka wystąpienia legionelli
  • słaby lub nieodpowiedni system zarządzania w celu zwalczania legionelli

Brak szkoleń w zakresie konserwacji i zarządzania systemami wodnymi okazał się w wielu przypadkach podstawowym problemem. W wielu przypadkach główną przyczyną problemów była niewystarczająca lub nieprawidłowa obsługa i serwisowanie. Nieodpowiednia ochrona i profilaktyka ułatwiają rozwój i namnażanie bakterii Legionella i innych bakterii patogennych, zarówno w chłodniach kominowych, jak i w wodzie wewnątrz instalacji.

W niektórych przypadkach ocena ryzyka wystąpienia bakterii Legionella albo w ogóle nie została przeprowadzona, albo była niewystarczająca w stosunku do aktualnej sytuacji. Ponadto, chociaż każdy obiekt powinien mieć spisany szczegółowy plan kontroli, niektóre zakłady nie spełniły tego wymogu lub nie posiadały wystarczająco szczegółowego planu kontroli, aby móc się do niego zastosować.

Dowiedz się więcej o procesie oceny ryzyka wystąpienia legionelli

Koncentrowanie się na obszarach budzących obawy w celu zmniejszenia ryzyka

Skoncentrowanie się na tych czterech elementach: szkolenie, dobra kontrola i serwisowanie, ocena ryzyka i zarządzania nim, pomaga zapewnić odpowiedzialne i zrównoważone podejście do ryzyka, nieodłącznie związanego z systemami chłodzenia wodnego i wyparnego.

Warunki panujące w mokrych systemach chłodzenia mogą stanowić idealne miejsce dla rozwoju i rozprzestrzeniania się bakterii Legionella. Dzięki objęciu wszystkich zagrożeń związanych z występowaniem bakterii Legionella właściwą oceną i zapisaniu procedur kontrolnych, a następnie wdrożeniu i zarządzaniu nimi, istnieje znacznie mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.

Specjaliści ds. kontroli legionelli w zakresie bezpieczeństwa wody

Zespoły specjalistów ds. bezpieczeństwa wody wspierają osoby odpowiedzialne za kontrolę czynników chorobotwórczych przenoszonych drogą wodną, w tym bakterii Legionella, pomagając im w ochronie zdrowia publicznego i wypełnianiu zobowiązań w tym zakresie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Zapewniamy profesjonalną ocenę ryzyka wystąpienia bakterii Legionella i innych patogenów wodnych, badania wody, niezależne audyty zgodności, szkolenia oraz inne usługi zarządzania ryzykiem środowiskowym, które pomagają utrzymać bezpieczeństwo personelu i innych osób.

Jeśli masz pytania dotyczące którejkolwiek z powyższych kwestii lub chciałbyś porozmawiać z jednym z naszych specjalistów, zadzwoń do nas dzisiaj pod numer +48 500 068 835.

Czytaj także:

Czy na pewno chcesz zmiękczacz wody?

Zmiękczacz wody?! a może Uzdatniacz wody?! Twarda woda Problem twardej wody dotyczy wielu indywidualnych odbiorców wody. Na znacznym obszarze Polski występują ujęcia wody określanej jako średnio twarda, twarda lub bardzo twarda. Woda miękka… Czytaj dalej
× Jesteśmy na Whats App?