Uzdatnianie wody w uprawach roślin

Uprawy rolne, uprawy szklarniowe

Ochrona przed osadami mineralnymi i biologicznymi linii nawadniających oraz kroplujących.

Poprawa plonowania o kilkanaście procent!

Obiekty w których stosowana jest technologia Hydropath

  • uprawy wielkopowierzchniowe
  • upraw szklarniowe
  • “zielone ściany” roślinne
  • ogrody wertykalne

Zastosowania do następujących rozwiązań technicznych

  • ramiona zraszające samojezdne
  • ramiona deszczujące
  • mikrozraszacze
  • taśmy kroplujące
  • linie kroplujące
  • kroplowniki indywidualne

Uzdatnianie wody w uprawach roślin

W uprawach roślin ilość i jakość wody doprowadzanej do systemu korzeniowego roślin, wpływa na jakość i ilość plonów. Uprawy rolne, sadownicze, szkółki roślin ozdobnych, uprawy szklarniowe, ogrody, ściany wykonane z roślin jako elementy małej architektury, to obiekty gdzie szczególną uwagę zwraca się na zapewnienie odpowiedniej ilości wody. W wielu przypadkach służy ona do transportowania niezbędnych do rozwoju roślin związków mineralnych i substancji ochrony roślin. Instalacje nawadniające, rozprowadzające i dawkujące wodę muszą gwarantować dokładne dozowanie ilości wody zgodnie z zapotrzebowaniem. Częstym problemem występującym w tych instalacjach jest ograniczanie efektywnej średnicy rur lub nieprawidłowa praca zaworów oraz dysz. Te problemy wywołane są wytrącaniem się osadów mineralnych i powstawaniem w instalacjach osadów biologicznych.

Technologia Hydropath pomaga w rozwiązaniu problemu zanieczyszczenia i zatykania się systemu nawadniającego w uprawach polowych i pod osłonami. Producenci którzy do nawadniania czy fertygacji (nawożenia połączonego z nawadnianiem) używają wody twardej po zastosowaniu urządzeń HydroFLOW INDUSTRIAL trwale usuwają problem związany z jonami wapnia i magnezu powodującymi powstawanie twardości węglanowej, która odpowiada za wytrącanie i osadzanie kamienia wewnątrz instalacji.

Niedrożność instalacji nawadniania

Niedrożność instalacji nawadniania powodowana może być nie tylko przez związki wapnia i magnezu, ale także inne zanieczyszczenia biologiczne, bakterie, grzyby i glony wykorzystujące składniki pokarmowe znajdujące się w pożywce.

W celu zapewnienia stabilnej wydajności kapilar układu nawadniającego urządzenia HydroFLOW uzdatniają surową, wysoko zmineralizowaną i bogatą w składniki odżywcze wodę tak by nie odkładały się osady mineralne i biologiczne.

Zastosowanie nowoczesnej technologii uzdatniania wody pozwala na trwałe i niezbyt kosztowne zabezpieczanie instalacji nawadniającej. Ponieważ lepiej jest zapobiegać niż czyścić zatkaną instalację, zastosowanie urządzeń HydroFLOW w trakcie uprawy roślin jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem.

Technologia Hydropath umożliwia zachowanie pełnej przepustowości linii transportujących wodę. Sygnał emitowany do wody powoduje że minerały nie krystalizują na ściankach ale w wodzie i są transportowane w postaci mikrokryształów bezpośrednio do roślin. Sygnał fali elektrycznej ogranicza rozwój biofilmu w instalacjach co również wpływa na przepustowość linii wodnych.

Zaletą uzdatnionej wody za pomocą sygnału elektrycznego jest wzrost jej absorbcji przez rośliny (obniżone napięcie powierzchniowe), co bezpośrednio przekłada się na wzrost plonowania. Efekty jakie uzyskano to prawie 20% wzrost plonów w uprawach kukurydzy, sałaty i innych roślin.

Dlaczego warto wybrać uzdatniacze HydroFLOW?

Gwarantują wysoką skuteczność nawadniania. Uzdatniają wodę nie zmieniając jej składu chemicznego. Skutecznie eliminują problemy wytrącania osadów mineralnych i pojawiania się osadów biologicznych w liniach transportujących wodę. Montaż urządzeń odbywa się bez cięcia instalacji i może być wykonany w trakcie normalnej pracy instalacji. Urządzenie nie wymagają serwisowania. Koszt eksploatacji jest niewielki (en. elektryczna).

Czego można spodziewać się po zamontowaniu uzdatniacza HydroFLOW ?

Wzrostu efektów związanych z przyrostem roślin – plonowaniem. Ograniczenie awarii i czynności serwisowych. Woda będzie trwale zabezpieczona przed namnażaniem bakterii, glonów i grzybów w instalacjach.