Uzdatnianie wody w przemyśle spożywczym

Uzdatnianie wody spożywczej, procesowej i kotłowej.

Zabezpieczanie instalacji dystrybucji wody przed osadami kamienia kotłowego i biofilmem.

Usuwanie istniejących osadów kamienia kotłowego i biofilmu w trakcie pracy instalacji, bez stosowania środków chemicznych.

Uzdatnianie wody w przemyśle spożywczym

HYDROPATH oferuje zabezpieczenie procesu przygotowania wody spożywczej i procesowej. Urządzenia HydroFLOW C RANGE, HydroFLOW S38 oraz HydroFLOW INDUSTRIAL RANGE pozwalają na wyeliminowanie krystalizacji osadów mineralnych na powierzchniach wymiany ciepła oraz dezynfekcję wody.

Technologia Hydropath pozwala na stosowanie do zasilania przemysłowych instalacji dystrybucji wody oraz kotłów wodnych i parowych (z wyłączeniem kotłów zasilających turbiny parowe) wody surowej, niezmiękczonej.

Fizyczna technologia uzdatniania wody HYDROPATH pozwala na znaczące ograniczenie stosowania środków chemicznych w procesach uzdatniania i kondycjonowania wody.

Korzyści z stosowania urządzeń HydroFLOW do uzdatniania wody spożywczej

 • Wyeliminowania tworzenia się kamienia kotłowego na powierzchniach wymiany ciepła
 • Usunięcia osadów kamienia kotłowego
 • Zabezpieczanie instalacji przed osadami biologicznymi – biofilm
 • Redukcja kosztów serwisowania i obsługi
 • Para wodna nie zawiera środków do kondycjonowania wody kotłowej
 • Dezynfekcja wody (np. bakterie E.coli)

Najczęściej odnotowywane problemy przed zastosowaniem uzdatniania wody w przemyśle spożywczym

 • osady kamienia kotłowego
 • pogorszenie transferu ciepła
 • obniżenie efektywnej średnicy rur
 • przerwy serwisowe związane z usuwaniem osadów

Konsekwencje nieprawidłowo uzdatnionej wody spożywczej

 • przenikanie związków chemicznych do produktu
 • obniżenie sprawności kotłów i wytwornic pary
 • awarie wywołane naprężeniami cieplnymi
 • uszkodzenia poszczególnych elementów systemu

Uzdatnianie wody w przemyśle spożywczym

HYDROPATH oferuje zabezpieczenie procesu przygotowania wody spożywczej i procesowej. Urządzenia HydroFLOW C RANGE, HydroFLOW S38 oraz HydroFLOW INDUSTRIAL RANGE pozwalają na wyeliminowanie krystalizacji osadów mineralnych na powierzchniach wymiany ciepła oraz dezynfekcję wody.

Technologia Hydropath pozwala na stosowanie do zasilania przemysłowych instalacji dystrybucji wody oraz kotłów wodnych i parowych (z wyłączeniem kotłów zasilających turbiny parowe) wody surowej, niezmiękczonej.

Fizyczna technologia uzdatniania wody HYDROPATH pozwala na znaczące ograniczenie stosowania środków chemicznych w procesach uzdatniania i kondycjonowania wody.

Dlaczego warto wybrać technologię Hydropath do uzdatniania wody w przemyśle spożywczym?

 • Technologia nie zmienia składu chemicznego wody.
 • Para wodna może być stosowana w procesach w których wymagana jest para bez śr. chemicznych.
 • Woda uzdatniona urządzeniami HydroFLOW nie jest agresywna chemicznie.
 • Montaż urządzeń jest prosty i może być wykonany w trakcie pracy instalacji.
 • Urządzenia HydroFLOW nie wymagają serwisowania i obsługi.
 • Koszt eksploatacji jednego urządzenia jest mniejszy niż 100zł/rok.