tel.: +48 500 068 835, e-mail: biuro@hydropath.pl

Bloki mieszkalne
Budynki użyteczności publicznej

Uzdatnianie wody w zakresie ochrony przed tworzeniem się osadów mineralnych i biologicznych.

Dezynfekcja wody.

Ochrona przed namnażaniem bakterii Legionella.

Obiekty

 • budynki mieszkalne
 • biurowce
 • hotele
 • szpitale
 • sanatoria
 • domy pomocy społecznej
 • obiekty handlowe
 • obiekty sportowe
 • szkoły, przedszkola, żłobki
 • inne obiekty użyteczności

Zastosowania

 • ochrona wymienników ciepła przed osadami
 • ochrona instalacji dystrybucji wody zimnej i ciepłej
 • usuwanie istniejących osadów mineralnych i biologicznych
 • zabezpieczanie instalacji przed bakteriami Legionella
 • ochrona wytwornic pary w układzie klimatyzacji
 • dezynfekcja wody w fontannach i ścianach wodnych
 • ochrona antykorozyjna instalacji wodnych

 

HydroFLOW C60 RANGE. Blok mieszkalny w Bydgoszczy.

HydroFLOW w bloku

Produkty HydroFLOW do zastosowań komercyjnych, gwarantują zachowanie wysokiej jakości wody pitnej.

Uzdatniona woda bez zmiany składu chemicznego, nie powoduje powstawania twardych osadów mineralnych na zaworach, w rurach, na kabinie prysznicowej w wannie i na armaturze łazienkowej.

Technologia HYDROPATH pozwala na ograniczenie nawet do 65% korozyjności instalacji wykonanych ze stali.

Zabezpieczające instalacje ciepłej wody użytkowej przed namnażaniem bakterii Legionella i innych patogenów.

HydroFLOW 120i w hotelu

HydroFLOW w hotelu

Dlaczego warto wybrać uzdatniacze HydroFLOW?

Uzdatniają wodę nie zmieniając jej składu chemicznego oraz smaku. Woda jest bezpieczna dla ludzi i urządzeń. Woda nie jest miękka i nie ma odczucia “śliskości”, co ułatwia zmywanie z ciała szamponów i innych środków myjących. Woda uzdatniona technologią HYDROPATH nie jest agresywna chemicznie w stosunku do materiałów z jakich wykonane są instalacje. Montaż odbywa się bez cięcia instalacji i może być wykonany w trakcie normalnej pracy instalacji. Urządzenie nie wymagają serwisowania. Koszt eksploatacji jest mniejszy niż 100 zł/rok (en. elektryczna).

Czego można spodziewać się po zamontowaniu uzdatniacza HydroFLOW  INDUSTRIAL?

Na wylewkach, sitkach kranów, wannach i ścianach kabin prysznicowych nie pojawią się twarde osady mineralne. Osady kamienia kotłowego z instalacji systematycznie będą usuwane. Woda będzie dezynfekowana a z instalacji zostanie usunięty osad biologiczny (biofilm). Wszystkie odbiory wody na stałe podłączone do instalacji wodnej będą trwale zabezpieczone.

Przy zamontowaniu HydroFLOW INDUSTRIAL na instalacji przygotowania i dystrybucji c.w.u., zarówno woda jak i instalacja będzie trwale zabezpieczona przed skażeniem biologicznym związanym z namnażaniem bakterii Legionella.

W obiektach z kilkunastoma lub kilkudziesięcioma mieszkaniami, jedno urządzenie zabezpieczy instalacje i odbiory przed twardymi osadami mineralnymi kamienia kotłowego!

Średni koszt zabezpieczenia wynosi mniej niż 200,00 zł na mieszkanie. Koszt uwarunkowany jest średnicą rury zasilającej wodą obiekt i ilością mieszkań.

Przykłady zastosowania urządzeń HydroFLOW