Uzdatnianie wody w blokach i obiektach komercyjnych

Bloki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej

Uzdatnianie wody

Produkty HydroFLOW do zastosowań komercyjnych, gwarantują zachowanie wysokiej jakości wody pitnej, bez zmiany jej składu chemicznego.

Uzdatniona woda, zachowując minerały , nie powoduje powstawania twardych osadów mineralnych na zaworach, w rurach, na kabinie prysznicowej w wannie i na armaturze łazienkowej.

Technologia HYDROPATH pozwala na ograniczenie nawet do 65% korozyjności instalacji wykonanych ze stali.

W obiektach mieszkalnych z kilkunastoma lub kilkudziesięcioma mieszkaniami, wystarczy jedno urządzenie HydroFLOW, w celu zabezpieczenia instalacji i odbiorów przed powstawaniem twardych osadów mineralnych (kamienia kotłowego)!

Dla bloku mieszkalnego, średni koszt instalacji HydroFLOW na mieszkanie wynosi mniej niż 200,00 zł. Koszt jednego wspólnego dla całego obiektu urządzenia do uzdatniania wody, zależy od średnicy zewnętrznej rury zasilającej wodą obiekt i ilością mieszkań.

Zabezpiecza instalacje ciepłej wody użytkowej przed namnażaniem bakterii Legionella.

Uzdatnianie wody w blokach i obiektach komercyjnych

 • Ochrona instalacji przed osadami mineralnymi
 • Ochrona instalacji przed osadami biofilmu
 • Dezynfekcja wody i usuwanie biofilmu
 • Ochrona instalacji przed namnażaniem się bakterii Pseudomonas i Legionella

Obiekty, w których stosowana jest technologia Hydropath

 • budynki mieszkalne
 • biurowce
 • hotele
 • szpitale
 • sanatoria
 • domy pomocy społecznej
 • obiekty handlowe
 • obiekty sportowe
 • szkoły, przedszkola, żłobki
 • inne obiekty użyteczności publicznej

Zakres zastosowania technologii Hydropath

 • ochrona wymienników ciepła przed osadami
 • ochrona instalacji dystrybucji wody zimnej i ciepłej
 • usuwanie istniejących osadów mineralnych i biologicznych
 • zabezpieczanie instalacji przed bakteriami Legionella
 • ochrona wytwornic pary w układzie klimatyzacji
 • dezynfekcja wody w fontannach i ścianach wodnych
 • ochrona antykorozyjna instalacji wodnych

HydroFLOW C60 RANGE. Blok mieszkalny w Bydgoszczy.

HydroFLOW w bloku

Dlaczego warto wybrać uzdatniacze HydroFLOW?

Uzdatniają wodę nie zmieniając jej składu chemicznego oraz smaku. Woda jest bezpieczna dla ludzi i urządzeń. Woda nie jest miękka i użytkownik nie ma odczucia “śliskości” wody, co ułatwia zmywanie z ciała szamponów i innych środków myjących. Woda uzdatniona technologią HYDROPATH nie jest agresywna chemicznie w stosunku do materiałów, z jakich wykonane są instalacje. Montaż odbywa się bez cięcia instalacji i może być wykonany w trakcie normalnej pracy instalacji. Urządzenie nie wymagają serwisowania. Koszt eksploatacji jest mniejszy niż 100 zł/rok (en. elektryczna).

Czego można spodziewać się po zamontowaniu uzdatniacza HydroFLOW?

Instalując urządzenie HydroFLOW C, na wylewkach, sitkach kranów, wannach i ścianach kabin prysznicowych nie pojawią się twarde osady mineralne. Osady kamienia kotłowego z instalacji systematycznie będą usuwane. Woda będzie dezynfekowana, a z instalacji zostanie usunięty osad biologiczny (biofilm). Wszystkie odbiory wody na stałe podłączone do instalacji wodnej będą trwale zabezpieczone.

Przy zamontowaniu HydroFLOW INDUSTRIAL na instalacji przygotowania i dystrybucji c.w.u., zarówno woda, jak i instalacja będzie trwale zabezpieczona przed skażeniem biologicznym związanym z namnażaniem bakterii Legionella.

HydroFLOW 120i w hotelu

HydroFLOW w hotelu

uzdatniacz do wody pitnej uzdatnianie wody w szpitalach uzdatnianie wody w apartamentowcach uzdatnianie wody w biurowcach uzdatnianie wody w obiektach sportowych oczyszczanie wody biologiczne uzdatnianie wody w bloku uzdatnianie wody w hotelach uzdatnianie wody w szkołach uzdatnianie wody w sanatoriach