Uzdatnianie wody w hodowli

Hodowla kurnikowa, hodowla krów…

Eliminacja patogenów z wody

Ochrona linii pojenia przed biofilmem

Uzdatnianie wody w hodowli

 • Bioasekuracja – niechemiczna.
 • Eliminacja patogenów z wody.
 • Usuwanie osadów biologicznych z linii pojenia.
 • Usuwanie osadów mineralnych kumulujących antybiotyki i inne leki.

Obiekty w których stosowana jest technologia Hydropath

 • hodowla brojlerów
 • hodowla niosek
 • hodowla indyków
 • hodowla kaczek
 • hodowla gęsi

uzdatniacz wody do kurników HydroFLOW 60i

 • Skrócony czas uzyskania pożądanej wagi
 • Znaczny spadek śmiertelności i zachorowalności
 • Poprawienie dobrostanu ptaków
 • Oszczędności w zużyciu wody i konsumpcji żywności
 • Ochrona dużych i bardzo dużych kurników

 

Efekty zastosowania technologii Hydropath

 • ochrona instalacji pojenia i zamgławiania przed osadami mineralnymi
 • ochrona instalacji przed osadami biologicznymi
 • stała niechemiczna dezynfekcja wody – bioasekuracja
 • usuwanie istniejących osadów mineralnych i biologicznych z instalacji

Uzdatnianie wody w hodowli

W procesach hodowlanych stosowana jest w dużych ilościach woda. Dobór odpowiedniej metody uzdatniania wody staje się więc kwestią kluczową.

Cykl produkcyjny obejmuje dodawanie do wody różnego typu środki. Mogą to być witaminy, minerały, szczepionki lub leki. Te substancje w środowisku wodnym często odkładają się na powierzchni rur, tworząc biofilmu. Biofilm w wielu przypadkach jest siedliskiem drobnoustrojów i związków chemicznych, które wypijane wraz z wodą stanowią zagrożenie dla zwierząt.

Również w instalacjach zamgławiania i schładzania pojawiają się osady które mogą powodować wtórne skażenie wody oraz zmianę efektywnej średnicy dysz i rur.

HYDROPATH oferuje urządzenia które trwale zabezpieczają instalacje przed odkładaniem się biofilmu i usuwają już istniejące osady.

Fizyczna technologia uzdatniania wody HYDROPATH pozwala na wyeliminowania stosowania środków chemicznych lub znaczne ich ograniczenie w procesach oczyszczania instalacji i uzdatniania wody.

Dlaczego warto wybrać uzdatniacze HydroFLOW?

Uzdatniają wodę nie zmieniając jej składu chemicznego. Woda jest bezpieczna dla instalacji, ludzi i zwierząt. Woda uzdatniona technologią HYDROPATH nie jest agresywna chemicznie w stosunku do materiałów z jakich wykonane są instalacje. Montaż urządzeń odbywa się bez cięcia instalacji i może być wykonany w trakcie normalnej pracy instalacji. Urządzenie nie wymagają serwisowania. Koszt eksploatacji jest mniejszy niż 100 zł/rok (en. elektryczna).

Czego można spodziewać się po zamontowaniu uzdatniacza HydroFLOW ?

Poprawy efektów hodowlanych w postaci wzrostu wagi i zmniejszenia umieralności. Ograniczenia powstawania osadów mineralnych i biologicznych w instalacjach pojenia, co zapewni stały poziom dostępności wody i środków odżywczych. Zabezpieczania instalacji zamgławiania przed osadami. Woda przeznaczona do pojenia jest dezynfekowana przy pomocy urządzeń HydroFLOW a skuteczność dezynfekcji w zależności od instalacji i typu urządzeń wynosi od 95-99,99%.