Akwakultura

Chów basenowy, wylęgnictwo i larwikultura.

Uzdatnianie wody w akwakulturze

 • Ograniczenie infekcji pasożytniczych.
 • Zapobieganie powstawaniu biofilmu w instalacjach.
 • Poprawa skuteczności filtracji wody w recyrkulacji wody.
 • Szeroki zakres eliminacji bakterii, wirusów, grzybów i innych patogenów w hodowli ryb i narybku.

Akwakultura – nowe możliwości

Przemysł akwakultury prężnie się rozwija. Dzisiaj akwakultura dostarcza około 50 procent spożywanych ryb na świecie. Oczekuje się, że produkcja ryb pochodzących z akwakultury będzie nadal rosła.

Ryby i skorupiaki hodowane w otwartych systemach są podatne na zakażenie chorobami obecnymi w siedliskach naturalnych z tego powodu zwiększyło się zapotrzebowanie na bezpieczniejsze, wydzielone systemy hodowlane zlokalizowane na lądzie.

Systemy działające w zamkniętym obiegu, systemy oparte na zbiornikach, jak systemy akwakultury z recyrkulacją (RAS) lub systemy przepływowe, zapewniają separację gatunków i umożliwiają zwiększenie produkcji w zakładach akwakultury. Zamknięte systemy umożliwiają stworzenie optymalnych warunków dla poprawy wydajności i jakości. Jednocześnie z wzrostem kosztów związanych z korzystaniem z zasobów wodnych, systemy zamknięte stają się coraz bardziej efektywne ekonomicznie.

Słaba jakość wody w obiegach zamkniętych i duże zagęszczenie zwierząt prowadzi do możliwości rozprzestrzeniania się infekcji. Wymagana jest więc stała, niezawodna kontrola procesu uzdatniania wody.

Wskazany jest więc bezpieczny, oszczędny i niezawodny proces z maksymalnie uproszczoną kontrolą i obsługą.

Firma Hydropath dostarcza urządzenia do uzdatniania wody poprawiające jej kluczowe parametry procesowe, takie jak klarowność i obecność patogenów chorobotwórczych. Dzięki bezobsługowej, wieloletniej pracy urządzeń, operatorzy i inni pracownicy techniczni obiektów akwakultury mają mniej pracy i obowiązków.

Hydropath oferuje technologię, która ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia działań akwakulturowych. Dezynfekcja wody w obiegu jest bardzo ważna, jeśli chodzi o utrzymanie dobrostanu narybku i ryb hodowlanych. Istotne jest, że technologia Hydropath jest skuteczna i nie powoduje powstawania szkodliwych efektów ubocznych dezynfekcji jak na przykład ozonowanie lub stosowanie środków chemicznych.

Marka HydroFLOW, należąca do firmy Hydropath, światowego lidera w dziedzinie energooszczędnych systemów do uzdatniania wody za pomocą pulsującego sygnału elektromagnetycznego, dostarcza najnowocześniejsze urządzenia dla akwakultury.

Technologia Hydropath zapewnia pewność w zarządzaniu ryzykiem i zwiększa wykorzystywanie istniejących możliwości.

Obiekty w których stosowana jest technologia Hydropath

 • gospodarstwa rybne
 • linie produkcyjne do hodowli ryb
 • stawy hodowlane
 • baseny hodowlane
 • obiekty rozmnażania ryb
 • akwaria komercyjne i prywatne

Efekty działania technologii Hydropath

 • ograniczenie umieralności ryb
 • zwiększenie przeżywalności narybku
 • wyeliminowanie grzybów
 • zwiększenie przyrostu wagi ryb
 • dezynfekcja wody
 • poprawa czystości i klarowności wody
 • ograniczenie stosowania środków chemicznych
 • ograniczenie zużycia energii elektrycznej

Skuteczność

Skuteczność dezynfekcji (eliminacji patogenów) przy jednym przebiegu wody wynosi ponad 95%.

Prędkość przepływu wody na proces uzdatniania nie ma znaczenia.

Jest niezawodny w zabezpieczaniu instalacji wodnych i armatury przed kamieniem kotłowym a ponadto usuwa już istniejące osady kamienia.

W obiektach na terenie Polski, samo wprowadzenie urządzeń HydroFLOW lub zastąpienie urządzeń typu lampy UV, urządzeniami HydroFLOW INDUSTRIAL RANGE na tyle zwiększyło efekty produkcyjne, że pozwoliło na osiągnięcie zwrotu z inwestycji już w ciągu 6 miesięcy.

Dlaczego warto zastosować HydroFLOW ?

Uzdatniacze wody HydroFLOW?

Gwarantują wysoką skuteczność w walce z patogenami. Uzdatniają wodę nie zmieniając jej składu chemicznego. Skutecznie eliminują patogeny bez ryzyka przedawkowania oraz poprawiają filtrację wody. Montaż urządzeń odbywa się bez cięcia instalacji i może być wykonany w trakcie normalnej pracy instalacji. Urządzenie nie wymagają serwisowania. Koszt eksploatacji jest mniejszy niż 100 zł/rok (en. elektryczna).

Po zamontowaniu uzdatniacza HydroFLOW ?

Wzrost przyrostu wagi ryb. Ograniczenie śmiertelności ryb i narybku nawet o 30-40%. Wyeliminowanie grzybów. Poprawa zdrowotności i jakości ikry, narybku i ryb. Obniżenie kosztów eksploatacji basenów hodowlanych. Poprawa klarowności wody. Uproszczenie procedur obsługowych. Ograniczenie stosowania śr. chemicznych.

Woda będzie lepiej zabezpieczona przed wzrostem skażenia biologicznego związanego z namnażaniem bakterii, glonów i grzybów.