Uzdatnianie wody przemysłowej

Woda technologiczna, woda procesowa

Korzyści związane z uzdatnianiem wody przemysłowej

 • Ochrona przed osadami mineralnymi i biologicznymi
 • Dezynfekcja wody
 • Obniżenie korozyjności instalacji
 • Poprawa sprawności technologicznej instalacji
 • Ograniczenie kosztów serwisowania i remontów

Uzdatnianie wody – przemysł

Przemysłowe systemy uzdatniania wody spełniają wiele potrzeb w zakresie oczyszczania i separacji. Mogą one występować jako stosunkowo niewielkie i proste lub jako złożone, wielozadaniowe procesy, które służą różnorodnym zastosowaniom.

Ponieważ uzdatnianie wody przemysłowej jest obejmuje wiele technologii i systemów, przy wyborze technologii, należy skupić się na korzyściach i zasadzie ich działania. Pomoże to w lepszym zrozumieniu zalet najlepszych możliwych rozwiązań zwiazanych z uzdatnianiem wody przemysłowej, odpowiednio

Uzdatnianie wody do celów przemysłowych

Ogólnie rzecz biorąc, najpopularniejsze przemysłowe systemy uzdatniania wody obejmują:

 • systemy oczyszczania wody surowej
 • systemy uzdatniania wody kotłowej
 • systemy uzdatniania wody chłodniczej
 • systemy oczyszczania ścieków

Wybrane technologie i kolejność ich występowania w każdym systemie uzdatniania wody będzie się różnić w zależności od zanieczyszczeń, które należy usunąć.

HydroFLOW c RANGE

Obszary, w których stosuje się przemysłowe uzdatnianie wody

 • przemysł spożywczy
 • przemysł chemiczny
 • przemysł farmaceutyczny
 • przemysł wydobywczy
 • wydobycie wód geotermalnych
 • odwierty gazu łupkowego
 • huty i inne zakłady produkcyjne
 • przetwórstwo tworzyw sztucznych

Przemysłowe uzdatnianie wody – zastosowania

 • ochrona instalacji przed osadami mineralnymi
 • ochrona wymienników ciepła przed osadami
 • ochrona instalacji przed osadami biologicznymi
 • usuwanie istniejących osadów mineralnych i biologicznych
 • dezynfekcja wody
 • ochrona antykorozyjna instalacji wodnych

Najczęściej odnotowywane problemy

 • pogorszenie transferu ciepła lub zimna
 • zwężanie przekroju rur i wzrost strat ciśnienia
 • zatykanie przewodów, dysz, zaworów
 • zaburzenia funkcjonowania czujników pomiarowych i pomp
 • podwyższona korozyjność

Konsekwencje nieprawidłowo uzdatnionej wody przemysłowej

 • przenikanie związków chemicznych do produktu
 • zwiększenia zużycia energii elektrycznej i wody
 • podwyższenia kosztów eksploatacji i konserwacji
 • uszkodzeń poszczególnych elementów systemu
 • emisja do otoczenia patogenów

Najczęściej odnotowywane problemy

W przypadku procesów technologicznych, w których stosowana jest woda, dobór odpowiedniej metody uzdatniania wody jest kwestią kluczową. Hydropath oferuje duży wybór produktów zapewniających optymalną jakość wody m.in.: do poprawy skuteczności filtracji procesowej w tym odwróconej osmozy (RO).

Dobieramy i wdrażamy najlepsze możliwe rozwiązania, dostosowane do indywidualnych oczekiwań klientów. Zawsze mamy na uwadze poprawę efektywności i wydajności procesów produkcyjnych.

Fizyczna technologia uzdatniania wody Hydropath pozwala na wyeliminowania stosowania środków chemicznych lub znaczne ich ograniczenie w procesach uzdatniania wody.

Produkty HydroFLOW do zastosowań komercyjnych (Comercial) gwarantują uzyskiwanie wysokiej jakości wody przemysłowej bez konieczności stosowania lub ze znacznym ograniczeniem stosowania środków chemicznych. Uzdatniona woda nie zmienia składu chemicznego co w wielu przypadkach ma znaczenie kluczowe. Pomimo tego nie powoduje powstawania twardych osadów mineralnych i osadów biologicznych na poszczególnych elementach instalacji. Filtracja wody dzięki flokulacyjnemu działaniu technologii jest wydajniejsza a ilość wody zużywanej do płukania filtrów znacznie spada.

Dlaczego warto wybrać uzdatniacze HydroFLOW?

Uzdatniają wodę nie zmieniając jej składu chemicznego. Woda jest bezpieczna dla instalacji i ludzi. Woda uzdatniona technologią HYDROPATH nie jest agresywna chemicznie w stosunku do materiałów z jakich wykonane są instalacje. Montaż urządzeń odbywa się bez cięcia instalacji i może być wykonany w trakcie normalnej pracy instalacji. Urządzenie nie wymagają serwisowania. Koszt eksploatacji jest mniejszy niż 100 zł/rok (en. elektryczna)

Czego można spodziewać się po zamontowaniu uzdatniacza HydroFLOW ?

Poprawy sprawności działania filtrów, ograniczenia powstawania osadów mineralnych i biologicznych. Wzrostu bezpieczeństwa procesów produkcyjnych np. w przemyśle przetwórstwa owocowo-warzywnego, mlecznego i mięsnego. Wzrostu plonów rolnych i efektów hodowli. Woda procesowa i technologiczna jest uzdatniana i dezynfekowana przy pomocy urządzeń HydroFLOW a skuteczność dezynfekcji w zależności od instalacji i typu urządzeń wynosi od 95-99,99%.