Uzdatnianie wody kotłowej

Kotły wodne, kotły parowe

Zalety płynące z uzdatniania wody kotłowej technologią Hydropath:

 • Zabezpieczanie kotła i instalacji kotłowej przed osadami kamienia kotłowego.
 • Usuwanie istniejących osadów kamienia kotłowego w trakcie pracy kotła, bez stosowania środków chemicznych.
 • Brak konieczności stosowania środków chemicznych do kondycjonowania wody kotłowej.

Efektywna ochrona przed krystalizacją kamienia kotłowego

Efektywna ochrona przed krystalizacją kamienia kotłowego ma zasadnicze znaczenie dla bezpiecznej i płynnej pracy kotła parowego. Obecność twardych osadów (węglanu wapnia lub innych minerałów) w kotłach parowych utrudnia przepływ ciepła, obniżając sprawność i zwiększając koszty paliwa, a także wydłużając czas i koszty remontów.

Elektroniczne uzdatniacze wody HydroFLOW® oferują niechemiczne podejście do usuwania zarówno istniejących osadów, jak zabezpieczania przed powstawaniem nowych osadów kamienia kotłowego. Stanowią one alternatywę dla zmiękczaczy wody, ponieważ nie wymagają stałej obsługi, nie generują kosztownych w utylizacji odpadów oraz pozwalają na pracę kotłów na nie zmiękczonej wodzie.

Instalacja urządzeń jest prosta i nie wymaga modyfikacji systemu. Urządzenia HydroFLOW® pracują bezobsługowo 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, zapewniając maksymalną wydajność kotła bez względu na przepustowość.

Uzdatniacz wody HydroFLOW s RANGE

Zalety stosowania urządzeń uzdatniających wodę kotłową – HydroFLOW

 • Wyeliminowania tworzenia się kamienia kotłowego na powierzchniach wymiany ciepła.
 • Usunięcia osadów kamienia kotłowego.
 • Obniżenie temperatury płomieniówek z 340°C do 260°C.
 • Redukcja zużycia paliwa do 30%.
 • Poprawa sprawności kotła.
 • Wydłużenia bezawaryjnej pracy kotła.
 • Wydłużenia okresu eksploatacji instalacji kotłowej.
 • Wyeliminowania chemicznego czyszczenia kotła z osadów kamienia.
 • Ograniczenia korozyjności do 65%.

Najczęściej odnotowywane problemy

 • osady kamienia kotłowego
 • pogorszenie transferu ciepła
 • korozyjność instalacji kotłowej
 • nieplanowane przerwy serwisowe

Konsekwencje nieprawidłowo uzdatnionej wody

 • przenikanie związków chemicznych do produktu
 • obniżenie sprawności kotłów i wytwornic pary
 • awarie wywołane naprężeniami cieplnymi
 • uszkodzenia poszczególnych elementów systemu

Uzdatnianie wody kotłowej – dlaczego jest tak ważne?

Aktualne przepisy dotyczące parametrów wody kotłowej, zalecają dostosowanie parametrów fizykochemicznych wody kotłowej w odniesieniu do możliwość krystalizacji twardych osadów mineralnych w postaci kamienia kotłowego oraz podwyższonej korozyjności. Standardowo woda kotłowa w zależności od zastosowania podlega procesom zmiękczania czyli usuwania jonów wapnia i magnezu, nierzadko również procesom dalszej demineralizacji. Ponadto woda kotłowa zmiękczona lub zdemineralizowana podlega procesom kondycjonowania. Poprzez dozowanie różnego typu środków chemicznych następuje ograniczenie możliwości krystalizacji osadów mineralnych (antyskalanty), ograniczenie korozyjność (inhibitory korozji) oraz korektę pH wody.

W przypadku wody kotłowej, dobór odpowiedniej metody przygotowania wody kotłowej i jej korekty jest skomplikowany. Efekty niewłaściwego przygotowania wody kotłowej są widoczne w trakcie okresowych rewizji kotłów i wytwornic pary. W trakcie których często spotykane są przypadki występowania osadów kamienia kotłowego i wżerów wywołanych intensywnymi procesami korozyjnymi. Dodatkowy problem jaki występuje w przypadku wytwarzania pary wodnej która może mieć wpływać na produkty, jest ograniczona możliwość stosowania środków chemicznych. Dotyczy to w szczególności przemysłu spożywczego, chemicznego i farmaceutycznego.

Stacje uzdatniania wody kotłowej

Stacje uzdatniania wody kotłowej mają za zadanie dostosowanie wody surowej do wymogów, które w głównej mierze chronią kotły przed powstawaniem kamienia kotłowego i korozją.

HYDROPATH oferuje zabezpieczenie procesu przygotowania wody kotłowej. Urządzenia HydroFLOW C RANGE, HydroFLOW S38 oraz HydroFLOW S RANGE pozwalają na wyeliminowanie krystalizacji osadów mineralnych na powierzchniach wymiany ciepła (krystalizacja heterogeniczna).

Zamiast krystalizacji heterogenicznej następuje krystalizacja homogeniczna w oparciu o zarodki krystalizacji powstałe na bazie jonów minerałów rozpuszczonych w wodzie.

Efektem jest powstawanie kryształów o wielkości 10-50µm zawieszonych w wodzie. Kryształy te opadają na dno kotła i w trakcie procesu odmulania zostają usunięte z instalacji kotłowej.

Sygnał pola elektrycznego Hydropath wpływa na ograniczenie korozyjności instalacji. Pominięcie procesu zmiękczania wody, istotnie wpływa na ograniczenie agresywności chemicznej wody kotłowej.

Technologia Hydropath pozwala na stosowanie do zasilania kotłów wodnych i parowych (z wyłączeniem kotłów zasilających turbiny parowe) wody surowej, niezmiękczonej.

Fizyczna technologia uzdatniania wody HYDROPATH pozwala na znaczące ograniczenie stosowania środków chemicznych w procesach uzdatniania i kondycjonowania wody kotłowej.

Stacja uzdatniania wody kotłowej – dlaczego warto wybrać technologię Hydropath?

 • Technologia nie zmienia składu chemicznego wody.
 • Para wodna otrzymywana z kotła może być stosowana w procesach w których wymagana jest para bez śr. chemicznych.
 • Woda uzdatniona urządzeniami HydroFLOW nie jest agresywna chemicznie.
 • Montaż urządzeń jest prosty i może być wykonany w trakcie pracy instalacji.
 • Urządzenia HydroFLOW nie wymagają serwisowania i obsługi.
 • Koszt eksploatacji jednego urządzenia jest mniejszy niż 100zł/rok.
uzdatnianie wody kotłowej woda kotłowa wymagania przygotowanie wody kotłowej woda kotłowa parametry wody kotłowej stacje uzdatniania wody kotłowej badanie wody kotłowej instalacja kotłowa krystalizacja homogeniczna uzdatniacze wody kotłowej zmiękczanie wody kotłowej woda kotłowa parametry
hydropath - HydroFLOW