Uzdatnianie wody chłodniczej

Układy chłodzenia w instalacjach wentylacji i klimatyzacji. Układy chłodzenia w procesach wytwórczych. Układy chłodzenia w przetwórstwie tworzyw

Ochrona przed korozją, skażeniem biologicznym i osadami mineralnymi oraz biologicznymi.

Efekty działania technologii Hydropath

 • usuwanie osadów kamienia
 • zapobieganie powstawaniu osadów mineralnych
 • ograniczenie korozji instalacji
 • zwiększenie koncentracji roztworu w wieżach chłodniczych
 • ograniczenie ilości wody do płukania wież chłodniczych
 • eliminacja skażenia biologicznego instalacji i wody
 • profilaktyka przeciwko bakteriom Legionella
 • ograniczenie stosowania środków chemicznych
 • stałe działanie zabezpieczające 24/7
 • wskazania: instalacje wykonane ze stali, miedzi, aluminium, chromu, niklu,…

Typowe zastosowania technologii Hydropath

 • ochrona wież chłodniczych przed osadami (mineralne i biologiczne)
 • ochrona form wtryskowych (osady, korozja)
 • ochrona kondensatorów pary przed spadkiem sprawności
 • ochrona wymienników ciepła/chłodu przed osadami
 • ochrona instalacji dystrybucji wody zimnej i wody lodowej
 • usuwanie istniejących osadów mineralnych i biologicznych
 • zabezpieczanie instalacji przed bakteriami Legionella
 • ochrona wytwornic pary w układzie klimatyzacji
 • dezynfekcja wody
 • nawilżanie powietrza w klimatyzacji
 • ochrona antykorozyjna instalacji wodnych
 • ochrona instalacji chłodzenia przed rozwojem Racicznicy

Problemy obserwowane w instalacjach

 • pogorszenie transferu ciepła lub zimna
 • zwężanie przekroju rur i wzrost strat ciśnienia
 • zatykanie przewodów, dysz, zaworów
 • zaburzenia funkcjonowania czujników pomiarowych
 • podwyższona korozyjność

Efekty nieprawidłowo uzdatnionej wody chłodzącej

 • zwiększenie zużycia energii elektrycznej i wody
 • awarie, przerwy w produkcji
 • podwyższenie kosztów eksploatacji i konserwacji
 • uszkodzenia poszczególnych elementów systemu
 • emisja do otoczenia bakterii patogennych

Uzdatnianie wody chłodniczej

Układy chłodzenia i klimatyzacji wymagają wody odpowiednio uzdatnionej, która ochroni je przed powstawaniem osadów, korozją i emisją bakterii do otoczenia. Prawidłowy, ekonomiczny i ekologiczny przebieg procesów uzdatniania wody zapewni wysokiej jakości efekty końcowe. Zgodnie z aktualnymi przepisami jakość wody obiegowej w nie może uszkadzać elementów obwodu chłodzącego. Woda obiegowa powinna być czysta i bezbarwna, o odpowiedniej twardości węglanowej lub uzdatniona fizycznie w sposób zapobiegający powstawaniu osadów mineralnych. Przy liczbie zarodkowej > 100.000/ml stale lub czasowo należy wprowadzić dezynfekcję fizyczną lub co jest znacząco kosztowniejsze stosować biocydy. Fizyczna technologia uzdatniania wody HYDROPATH pozwala na wyeliminowanie stosowania środków chemicznych lub znaczne ich ograniczenie.

Produkty HydroFLOW do zastosowań komercyjnych (Comercial) gwarantują wysoką jakość wody chłodzącej bez konieczności stosowania lub ze znacznym ograniczeniem stosowania biocydów. Uzdatniona woda pomimo braku zmiany jej składu chemicznego, nie powoduje powstawania twardych osadów mineralnych na powierzchniach wymiany ciepła/chłodu i na elementach instalacji.

Urządzenia w wersji CUSTOM najczęściej wykorzystywane są w obiektach energetycznych. Maksymalna średnica rury na jakiej jest możliwość zamontowania urządzenia wynosi 3000 mm.

Technologia HYDROPATH pozwala na ograniczenie nawet do 65% korozyjności instalacji wykonanych ze stali.

Oferta urządzeń HydroFLOW obejmuje również urządzenia zabezpieczające instalacje chłodnicze przed namnażaniem bakterii Legionella.

Dlaczego warto wybrać uzdatniacze HydroFLOW?

Uzdatniają wodę nie zmieniając jej składu chemicznego. Woda jest bezpieczna dla instalacji, ludzi i urządzeń. Woda uzdatniona technologią HYDROPATH nie jest agresywna chemicznie w stosunku do materiałów z jakich wykonane są instalacje. Montaż urządzeń odbywa się bez cięcia instalacji i może być wykonany w trakcie normalnej pracy instalacji. Urządzenie nie wymagają serwisowania. Koszt eksploatacji jest mniejszy niż 100 zł/rok (en. elektryczna).

Czego można spodziewać się po zamontowaniu uzdatniacza HydroFLOW ?

Na powierzchniach wymiany ciepła/chłodu nie pojawią się twarde osady mineralne. Osady kamienia kotłowego z instalacji systematycznie będą usuwane. Woda będzie dodatkowo dezynfekowana a z instalacji zostanie usunięty osad biologiczny (biofilm). Woda będzie trwale zabezpieczona przed skażeniem biologicznym związanym z namnażaniem bakterii Legionella. Ograniczona zostanie ilość wody koniecznej do uzupełniania układu.

uzdatnianie wody chłodzącej uzdatnianie wody do celów chłodniczych i kotłowych uzdatniacze wody chłodniczej badanie wody chłodniczej badanie wody lodowej stacje uzdatniania wody chłodniczej uzdatnianie wody lodowej woda lodowa jakie rury woda lodowa opis wody chłodnicze zmiękczanie wody lodowej