tel.: +48 500 068 835, e-mail: biuro@hydropath.pl

Uzdatnianie wody basenowej

Baseny domowe, baseny ogrodowe
Aquapark, basen, SPA
Optymalna lokalizacja uzdatniaczy HydroFLOW
technologia basenowa K40

Zalety uzdatniania wody basenowej

Ograniczenie lub zupełne wyeliminowanie stosowania środków chemicznych w basenach prywatnych!
Dezynfekcja wody np. sygnałem pola elektrycznego.

Poprawa klarowności wody.

Oczyszczanie instalacji oraz złoża filtracyjnego z biofilmu i osadów mineralnych.

Ochrona niecki basenowej przed osadem mineralnym i biologicznym.

Obniżanie poziomu THM, chloroformu i chloru związanego.

Obniżenie kosztów eksploatacji.

Uzdatnianie wody basenowej – czy to konieczność?

Aby woda w basenie była bezpieczna dla użytkowników i czysta, wymagane jest wykonywanie podstawowych czynności obsługowo-konserwacyjnych. Czynności te, realizowane przy udziale specjalistycznego sprzętu i urządzeń są podstawą związaną z prawidłową eksploatacją basenów.

Na czym polega uzdatnianie wody basenowej?

Podstawowe czynności związane z uzdatnianiem wody basenowej to:
– badanie jakości wody
– filtracja
– równoważenie pH
– kontrola twardości wody
– eliminacja metali
– dezynfekcja

Uzdatnianie wody basenowej – technologia

Technologie uzdatniania wody basenowej można podzielić na chemiczne i fizyczne. Obie są powszechnie stosowane w zależności od jakości wody i aktualnych na daną chwilę potrzeb. Technologie fizyczne z założenia są bezpieczniejsze, ale wszystkie są wystarczająco skuteczne.
HydroFLOW P AQUAKLEAR – rekomendowany dla obiektów basenowych
p160 AQUALKLEAR

Zapewnienie najwyższej jakości wody to problem dotykający obsługę basenów różnej wielkości, od basenów olimpijskichparków wodnych po domowe SPA. W każdym basenie dwa główne wyzwania to utrzymanie skutecznej filtracji wody oraz utrzymanie niskiej liczby bakterii bez dodawania zbyt dużej ilości chloru.
HydroFLOW® zapewnia niechemiczną flokulację, aby filtry mogły pracować efektywniej. Dzięki czemu woda staje się bardziej klarowna, a sam filtr staje się łatwiejszy do czyszczenia. Oznacza to, że ilość wody zużywanej podczas płukania przeciwprądowego, środków chemicznych oraz energii używanych do jej podgrzewania i oczyszczania może zostać znacznie zredukowana. Ograniczenie ilości płukań filtrów oraz oszczędności na opłatach za wodę, ścieki i śr. chemiczne są w przypadku stosowania technologii Hydropath duże. Dodatkowo, w miarę obniżania się poziomu chloru, zmniejsza się “Zapach basenowy” i podrażnienie oczu oraz skóry.

HydroFLOW K40 właściwy do zabezpieczenia prywatnego basenu o pojemności do 50m³ lub jacuzzi.

 • Pozwoli na wyeliminowanie chlorowania wody.
 • Stosowanie flokulantów chemicznych nie będzie konieczne.
 • Czas płukania filtra spadnie o 50%.
 • Woda będzie klarowna i bez zapachu basenowego.
HydroFLOW K40

Dlaczego warto stosować uzdatniacz HydroFLOW?

 • Uzyskanie wysokiej jakości i klarowności wody oraz bezpieczeństwa higienicznego.
 • Gwarancja wysokiego komfortu użytkowania i eksploatacji.
 • Użytkownicy nie czują zapachu chloru (poziom chloru związanego jest niski).
 • Włosy i skóra osób pływających nie jest wysuszona.
 • Obniżenie poziomu śr. chemicznych.
 • Poprawa wyników ekonomicznych. 

Zyski po zamontowaniu uzdatniacza HydroFLOW ?

 • O kilkadziesiąt procent spada ilości stosowanych środków chemicznych.
 • Poziomu chloru związanego, chloroformu i THM  jest zgodny z przepisami.
 • Skuteczność pracy filtrów jest większa, co gwarantuje klarowną wodę.
 • Na ściankach niecek kąpielowych i płytkach wokół niecek nie ma twardych osadów mineralnych.
 • Spadła ilości wody do płukania wstecznego filtrów i częstotliwość płukania.
 • Pracochłonność przy utrzymywaniu czystości obiektów jest niższa.
 • Trwale wyeliminowali bakterie Legionella z instalacji c.w.u.
 • Prysznice, armatura i kafelki nie są pokryte osadami kamienia.

Przykłady zastosowania urządzeń HydroFLOW w obiektach basenowych