Uzdatnianie wody basenowej

Baseny domowe, baseny ogrodowe, aquapark, basen, SPA

Optymalna lokalizacja uzdatniaczy HydroFLOW

technologia basenowa K40

Zalety uzdatniania wody basenowej

Ograniczenie lub zupełne wyeliminowanie stosowania środków chemicznych w basenach prywatnych!

 • Dezynfekcja wody np. sygnałem pola elektrycznego.
 • Poprawa klarowności wody.
 • Oczyszczanie instalacji oraz złoża filtracyjnego z biofilmu i osadów mineralnych.
 • Ochrona niecki basenowej przed osadem mineralnym i biologicznym.
 • Obniżanie poziomu THM, chloroformu i chloru związanego.
 • Obniżenie kosztów eksploatacji.

Uzdatnianie wody basenowej – czy to konieczność?

Aby woda w basenie była bezpieczna dla użytkowników i czysta, wymagane jest wykonywanie podstawowych czynności obsługowo-konserwacyjnych. Czynności te, realizowane przy udziale specjalistycznego sprzętu i urządzeń są podstawą związaną z prawidłową eksploatacją basenów.

Na czym polega uzdatnianie wody basenowej?

Podstawowe czynności związane z uzdatnianiem wody basenowej to:

 • badanie jakości wody
 • filtracja
 • równoważenie pH
 • kontrola twardości wody
 • eliminacja metali
 • dezynfekcja

Uzdatnianie wody basenowej – technologia

Technologie uzdatniania wody basenowej można podzielić na chemiczne i fizyczne. Obie są powszechnie stosowane w zależności od jakości wody i aktualnych na daną chwilę potrzeb. Technologie fizyczne z założenia są bezpieczniejsze, ale wszystkie są wystarczająco skuteczne.

HydroFLOW P AQUAKLEAR – rekomendowany dla obiektów basenowych

p160 AQUALKLEAR

Zapewnienie najwyższej jakości wody to problem dotykający obsługę basenów różnej wielkości, od basenów olimpijskichparków wodnych po domowe SPA. W każdym basenie dwa główne wyzwania to utrzymanie skutecznej filtracji wody oraz utrzymanie niskiej liczby bakterii bez dodawania zbyt dużej ilości chloru.

HydroFLOW® zapewnia niechemiczną flokulację, aby filtry mogły pracować efektywniej. Dzięki czemu woda staje się bardziej klarowna, a sam filtr staje się łatwiejszy do czyszczenia. Oznacza to, że ilość wody zużywanej podczas płukania przeciwprądowego, środków chemicznych oraz energii używanych do jej podgrzewania i oczyszczania może zostać znacznie zredukowana. Ograniczenie ilości płukań filtrów oraz oszczędności na opłatach za wodę, ścieki i śr. chemiczne są w przypadku stosowania technologii Hydropath duże. Dodatkowo, w miarę obniżania się poziomu chloru, zmniejsza się “Zapach basenowy” i podrażnienie oczu oraz skóry.

HydroFLOW K40 właściwy do zabezpieczenia prywatnego basenu o pojemności do 50m³ lub jacuzzi.

 • Pozwoli na wyeliminowanie chlorowania wody.
 • Stosowanie flokulantów chemicznych nie będzie konieczne.
 • Czas płukania filtra spadnie o 50%.
 • Woda będzie klarowna i bez zapachu basenowego.

HydroFLOW K40

Dlaczego warto stosować uzdatniacz HydroFLOW?

 • Uzyskanie wysokiej jakości i klarowności wody oraz bezpieczeństwa higienicznego.
 • Gwarancja wysokiego komfortu użytkowania i eksploatacji.
 • Użytkownicy nie czują zapachu chloru (poziom chloru związanego jest niski).
 • Włosy i skóra osób pływających nie jest wysuszona.
 • Obniżenie poziomu śr. chemicznych.
 • Poprawa wyników ekonomicznych.

Zyski po zamontowaniu uzdatniacza HydroFLOW ?

 • O kilkadziesiąt procent spada ilości stosowanych środków chemicznych.
 • Poziomu chloru związanego, chloroformu i THM jest zgodny z przepisami.
 • Skuteczność pracy filtrów jest większa, co gwarantuje klarowną wodę.
 • Na ściankach niecek kąpielowych i płytkach wokół niecek nie ma twardych osadów mineralnych.
 • Spadła ilości wody do płukania wstecznego filtrów i częstotliwość płukania.
 • Pracochłonność przy utrzymywaniu czystości obiektów jest niższa.
 • Trwale wyeliminowali bakterie Legionella z instalacji c.w.u.
 • Prysznice, armatura i kafelki nie są pokryte osadami kamienia.

Uzdatnianie wody basenowej – pobierz folder pdf

Przykłady zastosowania urządzeń HydroFLOW w obiektach basenowych

uzdatnianie wody basenowej uzdatniacz wody do basenu oczyszczanie wody basenowej czysta woda w basenie technologia uzdatniania wody basenowej metody uzdatniania wody basenowej stacje uzdatniania wody basenowej uzdatnianie wody w basenach uzdatnianie wody w basenie domowym uzdatnianie wody w basenie uzdatnianie wody w basenie ogrodowym zmiękczanie wody basenowej
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VDNKN7R7YP');window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-84089816-1');window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'AW-855444331');