Uzdatnianie wód termalnych w celu ich komercyjnego wykorzystania

Problem powstawania twardych osadów mineralnych w trakcie eksploatacji instalacji i urządzeń.

Tworzymy miękkie osady, łatwe do usunięcia

Rozwiązanie problemu krystalizacji osadów ze zmineralizowanych wód termalnych.

  • Wody termalne – wykorzystanie w instalacjach grzewczych.
  • Wody termalne – baseny termalne.
  • Wody termalne – odsalanie membranowe.

W instalacjach wymiany ciepła wykorzystujących zmineralizowane wody termalne istotnym problemem eksploatacyjnym są osady mineralne krystalizujące na powierzchni wymiany ciepła (wymienniki).

W obiektach basenowych które wykorzystują wody termalne na powierzchniach ścian basenów w wyniku odparowania wody pojawiają się trudno usuwalne, nieestetyczne osady mineralne.

W procesach odsalania wód na membranach osmotycznych, w wyniku polaryzacji stężeniowej następuje wzrost stężenia substancji rozpuszczonych na membranach. Następuje formowanie osadów krystalicznych na membranach (skaling). Powoduje to szybki spadek wydajności filtracji i wzrost ciśnienia membranowego. Okresowa regeneracja membran (trawienie chemiczne) jest procesem wpływającym a trwałość materiałów, z których wykonywane są membrany.

W celu zapobiegania formowaniu się twardych osadów o ile są takie możliwości stosuje się środki chemiczne nazywane antyskalantami. To rozwiązanie jak wskazuje praktyka, nie zawsze spełnia oczekiwania użytkownika i dodatkowo generuje wysokie koszty eksploatacyjne nie do końca rozwiązując problem.

Z pomocą przychodzi rozwiązane, które eliminuje formowanie twardych osadów z wysoko zmineralizowanych wód podziemnych. Przy zastosowaniu pola elektrycznego wprowadzanego do rurociągu przesyłowego, uzyskuje się wodę, w której strukturze występują zarodki krystalizacji. Zarodki te tworzone są w oparciu o jony minerałów rozpuszczonych w wodzie. Przy wzroście stężenia wywołanym zmianą ciśnienia wody, w oparciu o utworzone zarodki krystalizacji następuje krystalizacja homogeniczna, czyli w obrębcie wody. Kryształy są na tyle małe, że mogą być unoszone wraz z przepływającą wodą i jednocześnie na tyle duże, że na przykład membrany filtracyjne skutecznie je odfiltrowują. Technologia oddziaływania pola elektrycznego na jony minerałów rozpuszczonych w wodzie, która występuje pod nazwą Hydropath umożliwia dodatkowo flokulację niechemiczną utworzonych kryształów. W wyniku tego działania powstają większe agregaty które nie wnikają w głąb porów membrany i nie powodują ich zatykania.

Powstające osady na powierzchniach wymiany ciepła nie są twarde, spoiste i grube. Można je łatwo usunąć.

Podobnie sytuacja wygląda z osadami powstającymi na ścianach basenu lub w otoczeniu niecek basenowych. Osady mineralne są łatwe do usunięcia. Wystarczy strumień wody pod normalnym ciśnieniem z sieci wodnej.

Technologia Hydropath pozwala na rozwój wielu koncepcji komercyjnego i przemysłowego wykorzystania wód termalnych z zachowaniem niskiej kosztochłonności procesów uzdatniania tych wód.

Przykłady zastosowania uzdatniaczy HydroFLOW