Usuwanie kamienia z rur wodociągowych

Usuwanie twardych osadów mineralnych z instalacji dystrybucji wody i urządzeń zasilanych wodą

Kamień w rurach

Kamień w rurach – to potoczne określenie twardych osadów mineralnych, które krystalizując na ścinkach rur:

  • zmniejszają efektywną średnicę i przepływ przez rury czego następstwem jest spadek ciśnienia i wydajności
  • pogarszają współczynnik wymiany ciepła co wpływa na temperatury grzania i chłodzenia
  • wpływają na funkcjonowanie zaworów, czujników i filtrów
  • wzmagają procesy korozyjne (korozja podosadowa)
  • powodują powstawanie naprężeń w strukturze materiału

Usuwanie kamienia z rur wodociągowych

Jeśli nie podjęto odpowiednich działań w zakresie uzdatniania wody i powstały osady kamienia, konieczne staje się możliwie szybkie usuniecie już wykrystalizowanych osadów. Sposobów jest kilka. Niektóre z nich są szybkie, ale dość inwazyjne. Wymagają wymagają przerwania korzystania z instalacji na przykład mechaniczne kruszenie lub wytrawianie osadów roztworami kwasów. Inne mniej inwazyjne trwają dłużej i są realizowane w trakcie normalnej pracy instalacji.

Zapobieganie powstawaniu osadów kamienia w rurach

Kilka słów o tym skąd i dlaczego powstają osady kamienia w rurach i w jaki sposób można zapobiegać temu zjawisku.

Podstawową przyczyną powstawania osadów kamienia jest twardość wody oraz czynniki wpływające na przesycenie roztworu rozpuszczonymi w niej minerałami.

Obecność w wodzie rozpuszczalnych soli wapniowych i magnezowych powoduje tzw. twardość wody. Twardość wody, wynika przede wszystkim z obecności w wodzie jonów wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+) i innych metali.

Sole wapnia i magnezu dostają się do wody w wyniku kontaktu zawartego w wodzie dwutlenku węgla (CO2) ze skałami zawierającymi wapienie i magnezyty. Dwutlenek węgla umożliwia trudno rozpuszczalnym w wodzie wapieniom i magnezytom przekształcenie się w dobrze rozpuszczalne w wodzie wodorowęglany wapnia i magnezu.

CaCO3 + CO2 + H2O = Ca(HCO3)2
MgCO3 + CO2 + H2O = Mg(HCO3)2

Wodorowęglany, węglany i wodorotlenki wapnia i magnezu powodują tzw. twardość węglanową wody, zwaną również twardością przemijającą.

Siarczany, krzemiany oraz chlorki wapnia i magnezu powodują twardość trwałą wody. Suma twardości przemijającej i trwałej stanowi ogólną twardość wody.

Zapobieganie powstawaniu osadów kamienia w rurach, można podzielić na dwie grupy:

  • eliminowanie z wody składników, które tworzą kamień
  • wpływanie na strukturę jonów minerałów rozpuszczonych w wodzie tak, by nie tworzyły osadów kamienia

ten drugi sposób jest tańszy i tam, gdzie może być zastosowany przynosi użytkownikom instalacji wymierne korzyści finansowe.

Usuwanie kamienia z rur wodociągowych - sposoby

Usuwanie osadów kamienia może odbywać się na kilka sposobów

  • mechaniczne kruszenie twardych osadów i ich wypłukiwanie
  • płukanie instalacji agresywnymi substancjami chemicznymi
  • inicjowanie reakcji odwrotnej do tej, w trakcie której powstały osady kamienia

CaCO3 + CO2 + H2O -> Ca(HCO3)2

ten ostatni sposób usuwania angażuje dwutlenek węgla uwalniany w trakcie krystalizacji.

W trakcie reakcji chemicznej, w której np. z rozpuszczonego w wodzie wodorowęglanu wapnia powstaje trudno rozpuszczalny węglan wapnia, uwalniany jest dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla w wodzie wchodzi z nią w reakcję i powstaje kwas węglowy, który z kolei reagując z jonami wapnia zgromadzonych w osadach węglanu wapnia (kamienia) absorbuje je i ponownie powstaje wodorowęglan wapnia. Tak więc reakcja tworzenia kamienia może zachodzić i zachodzi dwukierunkowo i w jej trakcie kamień jest usuwany.

Jak usunąć kamień z rur wodociągowych?

Kamień w rurach, a dokładniej osad tzw. kamienia kotłowego, stanowi poważny problemem w instalacjach domowych i przemysłowych. Optymalne rozwiązanie to takie, w którym stosujemy wodę surową o średniej lub podwyższonej twardości, a problem osadów kamienia nie występuje. W wielu przypadkach jest to możliwe przy zastosowaniu technologii Hydropath.

Co jednak, kiedy mamy już kamień i zastanawiamy się, jak usunąć kamień z rur wodociągowych?

Istnieje kilka metod usuwania osadów mineralnych z instalacji. Nie wszystkie są możliwe do zastosowania w każdej instalacji i nie wszystkie są łatwe i tanie.

Mechaniczne usuwanie osadów przy pomocy elementów kruszących osad wymaga wyłączenia instalacji z eksploatacji. Niejednokrotnie jest konieczne rozmontowanie poszczególnych elementów tak, by dotrzeć do wszystkich miejsc w których osad występuje.

Chemiczne usuwanie osadów kamienia jest możliwe tylko w wyłączonej z eksploatacji instalacji. Ze względów bezpieczeństwa wymagane jest odseparowanie czyszczonej instalacji, a po czyszczeniu dokładne jej przepłukanie, w celu usunięcia agresywnych środków chemicznych. Nie wszystkie materiały, z których wykonuje się instalacje, są odporne na działanie czynników chemicznych.

Usuwanie osadów przy pomocy technologii Hydropath pozbawione jest prawie wszystkich wad, jakie mają inne metody usuwania kamienia. Niestety metoda ta nie działa natychmiastowo. Czyszczenie jest wykonywane w trakcie normalnej pracy instalacji. Usuwane systematycznie osady są odfiltrowywane i usuwane na zewnątrz układu. Okres usuwania osadów może trwać od kilku do nawet kilkunastu tygodni. Zależy to od ich grubości, spoistości i od przepływu wody.

Z pewnością technologia Hydropath jest najbezpieczniejsza dla instalacji i najmniej kosztowna w zastosowaniu.

 

HydroFLOW Pearl Plus elektroniczny uzdatniacz wody

Czyszczenie bojlera z kamienia

Kamień pojawia się również w bojlerze. Powoduje, że woda jest chłodniejsza niż była przy czystym podgrzewaczu wody. Optymalne rozwiązanie do oczyszczania bojlera to montaż uzdatniacza wody HydroFLOW

Może również dojść do uszkodzenia grzałki w bojlerze, pęknięcia i wycieku wody.

Przy małych bojlerach wystarczy zastosować uzdatniacz wody HydroFLOW Pearl. Zapewni on czyszczenie bojlera z kamienia i na stałe ochroni bojler przed pojawianiem się nowych osadów kamienia.

HydroFLOW Pearl elektroniczny uzdatniacz wody

 

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VDNKN7R7YP');window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-84089816-1');window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'AW-855444331');