Usługi Hydropath

Uzdatnianie wody

dostarczamy i instalujemy urządzenia:

 • zapobiegające powstawaniu osadów mineralnych w instalacjach
 • usuwające osady mineralne i biologiczne z instalacji
 • poprawiające flokulację zanieczyszczeń
 • ograniczające korozyjności instalacji wodnych

Bakterie Legionella – eliminacja

 • audyty techniczne w zakresie bezpieczeństwa higienicznego wody
 • oceny ryzyka w zakresie namnażania bakterii Legionella
 • szkolenia w zakresie kontroli ryzyka
 • badania fizykochemiczne i biologiczne wody
 • usuwanie bakterii Legionella – jednorazowo
 • usuwanie bakterii Legionella – trwale

Instalacje c.w.u. – eliminacja Legionelli

Obiekty mieszkalne

 • Zapobieganie powstawaniu kamienia kotłowego
 • Ochrona wymienników ciepła przed osadami
 • Ograniczanie korozyjności instalacji wodnych
 • Dezynfekcja wody i instalacji – Legionella

Baseny i SPA

 • Obniżenie poziomu chloru związanego
 • Obniżenie poziomu chloroformu
 • Poprawa skuteczności filtracji
 • Eliminacja Legionelli – c.w.u.

Instalacje kotłowe

 • Ochrona przed kamieniem kotłowym
 • Usuwanie kamienia kotłowego
 • Obniżenie korozyjności
 • Obniżenie zużycia śr.chemicznych

Oczyszczalnie ścieków

 • Ograniczenie ilości zużywanych polimerów 20-25%
 • Kontrola struwitu – na prasach i wirówkach
 • Kontrola wiwianitu – na prasach i wirówkach
 • Eliminacja twardych osadów z rurociągów

Instalacje wody chłodzącej

 • Eliminacja osadów mineralnych
 • Eliminacja biofilmu
 • Ograniczenie korozyjności
 • Dezynfekcja wody

Interesuje Państwa Długoterminowy wynajem urządzeń?
Masz pytania? Napisz do nas.

>