Skontaktuj się z nami! tel.: +48 500 068 835

Usługi Hydropath

– wykonujemy audyty techniczne i audyty ryzyka
– oferujemy i dostarczamy urządzenia
– sugerujemy zoptymalizowane rozwiązania

dla różnych obszarów wymagających uzdatniania wody.

Instalacje c.w.u. - eliminacja Legionelli

Obiekty mieszkalne

 • Zapobieganie powstawaniu kamienia kotłowego
 • Ochrona wymienników ciepła przed osadami
 • Ograniczanie korozyjności instalacji wodnych
 • Dezynfekcja wody i instalacji – Legionella

Baseny i SPA

 • Obniżenie poziomu chloru związanego
 • Obniżenie poziomu chloroformu
 • Poprawa skuteczności filtracji
 • Eliminacja Legionelli – c.w.u.

Instalacje kotłowe

 • Ochrona przed kamieniem kotłowym
 • Usuwanie kamienia kotłowego
 • Obniżenie korozyjności
 • Obniżenie zużycia śr.chemicznych

Oczyszczalnie ścieków

 • Ograniczenie ilości zużywanych polimerów 20-25%
 • Kontrola struwit – na prasach i wirówkach
 • Kontrola wiwianitu – na prasach i wirówkach
 • Eliminacja twardych osadów z rurociągów

Instalacje wody chłodzącej

 • Eliminacja osadów mineralnych
 • Eliminacja biofilmu
 • Ograniczenie korozyjności
 • Dezynfekcja wody

Przykładowe wdrożenia technologii Hydropath