Twarda woda

Twarda woda to woda ze zwiększoną zawartością minerałów.

Twarda woda odpowiednio uzdatniona jest zdrowa i bezpieczna zarówno dla ludzi jak i dla instalacji oraz urządzeń. Bezpieczną technologię uzdatniania od lat oferuje firma Hydropath Technology Ltd.

Twardość wody

Twardość wody a dokładniej twardość węglanowa wody to parametr związany z zawartością w wodzie wodorowęglanu wapnia oraz wodorowęglanu magnezu. Oba związki są łatwo rozpuszczalne w wodzie a przy podgrzewaniu wody zachodzi reakcja chemiczna w której rozkładają się do nierozpuszczalnych w wodzie węglanów. Twarda woda tworzy twarde osady węglany wapnia i magnezu, które nazywane są kamieniem lub kamieniem kotłowym. Ponieważ twardość węglanową czyli tworzoną przez węglany, można usunąć z wody przez podgrzanie wody, nazywana jest twardością przemijającą.

Twardość niewęglanowa wody to twardość trwała, nieprzemijająca. Tworzą ją w głównej mierze sole wapnia i magnezu. Mogą to być siarczany i chlorki.

Twarda woda zawiera więc związki których zawartość określa się stopniami twardości wody. Twardość wody podawana jest w różnych jednostkach. W Polsce obowiązuje jednostka miligramorównoważnik (miliwal) jonów wapniowych lub magnezowych w 1 dm³ wody.

W literaturze spotkać można również inne jednostki na przykład stopnie twardości wody niemieckie lub francuskie.

Zmiękczanie wody - usuwanie twardości wody

Woda do celów technicznych, procesowych, przemysłowych, a w szczególności do zasilania kotłów i instalacji chłodniczych musi być miękka, tj. pozbawiona składników powodujących tworzenie się kamienia kotłowego lub nie powinna powodować powstawania osadów mineralnych.

Kamień kotłowy czyli typowy osad mineralny stwarza niebezpieczeństwo uszkodzenia instalacji kotłowej. Kamień kotłowy wskutek złego przewodnictwa cieplnego powoduje powstawanie strat energii. Kamień kotłowy tworzy wiele substancji. Obok węglanu wapnia występuje w nim węglan magnezu, wodorotlenek magnezu, siarczan wapnia, krzemionka oraz tlenki żelaza.

Zmiękczanie wody polega na usuwaniu z niej jonów powodujących twardość tj. jonów Ca2+, Mg2+ oraz jonów innych metali jak: Fe2+, Mn2+, Al3+.

Zmiękczanie wody można przeprowadzić stosując różne metody:

 • destylację wody
 • termiczne
 • chemiczne
 • fizyko-chemiczne
 • filtrację (RO)

Uzdatnianie wody - bez usuwania twardości wody

Celem zmiękczania wody jest zapobieganie powstawaniu kamienia kotłowego.

Cel ten można osiągnąć nie tylko poprzez usuwanie z wody minerałów ale również poprzez odpowiednie działanie na jony minerałów rozpuszczonych w wodzie.

Jeśli wprowadzimy do wody sygnał pola elektrycznego o wysokiej częstotliwości 120-150 kHz, jak ma to miejsce w przypadku technologii Hydropath, to uzyskamy oczekiwany efekt. Brak twardych osadów kamienia kotłowego w instalacjach i urządzeniach.

Sygnał elektryczny wprowadzony do wody wprowadza w ruch jony minerałów powodując, że przeciwnie naładowane jony zbliżają się do siebie. Jony te tworzą grupy nazywane klastrami.

Klastry w wodzie to zarodki krystalizacji. W specyficznych warunkach to one stanowią zarodek wokół którego powstaje kryształ. Kryształy utworzone w ten sposób są małe (10-50μm), co umożliwia ich unoszenie wraz z przepływającą wodą.

Krystalizacja występuje więc w wodzie a nie na ściankach instalacji i urządzeń.

Technologia Hydropath rozwiązuje problem powstawania twardych osadów bez zmiękczania wody czyli bez zmiany składu chemicznego wody.

Masz twardą wodę?

 • Skorzystaj z technologii stosowanej od ponad 30 lat. Która gwarantuje że osady powstające z “twardej wody” nie będą twarde.
 • Powstający osad to kryształki o wielkości 10-50μm. Tworzą miękki pyłowy osad.
 • Można je łatwo usuwać bez stosowania środków chemicznych. Wystarczy wilgotna ściereczka.

Nie chcesz stosować wody zmienionej chemicznie!

 • Technologia Hydropath nie zmienia składu chemicznego wody.
 • Woda nie jest pozbawiona takich minerałów jak wapńmagnez.
 • Do wody nie jest wprowadzany sód, jak ma to miejsce w jonowymiennych zmiękczaczach wody.

HydroFLOW S38 duża skuteczność – małe wymiary

Instalacja tego uzdatniacza wody nie wymaga cięcia rur i przy montażu nie jest konieczna pomoc fachowca.

 • Wymiary
  109,3 mm x 70,2 mm x 60,5 mm
 • Max. średnica rury
  24mm (stalowa, miedziana, PVC)
 • Wydajność
  cała objętość wody przepływająca przez rurę

Przez ponad 30 lat zaufało nam miliony użytkowników. Poznaj opinie naszych Klientów.

Przydomowa stacja uzdatniania wody - cena

1650,00 zł brutto

 • Zabezpiecza przed kamieniem kotłowym
 • Usuwa kamień kotłowy z instalacji
 • Dezynfekuje wodę
 • Usuwa biofilm z instalacji
 • Ogranicza korozyjność

Przejdź do strony produktu i kup!

Masz pytania!

Zadzwoń 500 068 835 lub napisz korzystając z poniższego formularza.


  >