Technologia Hydropath

EKOLOGICZNA - EKONOMICZNA - BEZOBSŁUGOWA - NIECHEMICZNA

 

 

Stosując uzdatniacz wody HydroFLOW

 

 

  • zabezpieczasz instalacje i urządzenia przed powstawaniem twardych osadów mineralnych i osadów biologicznych

  • usuwasz z instalacji osady kamienia kotłowegobiofilmu

  • dezynfekujesz wodę

  • poprawiasz i usprawniasz proces filtracji wody ( w procesach: nanofiltracji, mikrofiltracji, ultrafiltracji, sedymentacji)

  • ograniczasz stosowanie flokulantów, polimerów i innych środków chemicznych

  • ograniczasz korozyjność instalacji

 

 

Zobacz FILM

 

Opatentowana technologia

 

Technologia korzysta z opatentowanej metody wprowadzania do cieczy odpowiednio zmodulowanego sygnału elektrycznego o częstotliwości około 150 kHz. Indukowany w wodzie sygnał w postaci sinusoidalnej fali o zmiennej amplitudzie, wzbudzany jest przez generator sterowany mikroprocesorem. Sygnał ten rozchodzi się na setki metrów od miejsca montażu urządzenia, wpływając na zawieszone w wodzie jony, mikroorganizmy i cząsteczki.

Zmiana kierunku przepływu prądu elektrycznego (sygnał elektryczny), wprowadza w ruch jony minerałów. Dodatkowo, sygnał elektryczny wprowadza niewielki ładunek elektryczny do zawieszonych w wodzie cząsteczek i komórek mikroorganizmów.

 

 

Kamień kotłowy i inne osady mineralne

 

Tworzenie klastrów i proces zarodkowania

 

Najbardziej spektakularnym efektem działania technologii Hydropath jest stworzenie warunków do zachodzenia procesu zarodkowania.

W warunkach przesycenia roztworu, na przykład w wyniku odparowania wody, wzrostu temperatury lub zmiany ciśnienia,  klastry osiągają parametry krytyczne (rozmiar i kształt) umożliwiające powstanie nowej fazy. Następuje krystalizacja w oparciu o zarodki – klastry zawieszonych w wodzie jonów. Jest to krystalizacja homogeniczna w przeciwieństwie do typowej krystalizacji heterogenicznej zachodzącej na ścianach instalacji.

Do momentu, kiedy sygnał Hydropath nie działa w instalacji, to ściana rury jest zarodkiem krystalizacji heterogenicznej. Jeżeli korzystamy z technologii Hydropath, przy zatężaniu roztworu wody, krystalizacja zachodzi przez wzrost kryształów zawieszonych w wodzie, a nie przez tworzenie nowych kryształków na powierzchni rury. Kryształy powstałe w wyniku działania sygnału Hydropath mają od 10 do 50 mikronów wielkości.

 

 

Przebieg reakcji chemicznej zachodzącej przy powstawaniu kamienia kotłowego

 

Ca2+  + 2HCO3-   –> CaCO3 + H2O + CO2

Reakcja tworzenia węglanu wapnia (CaCO3 wchodzi w skład kamienia kotłowego).

Kamień kotłowy

Pod wpływem wzrostu temperatury na ścianach powstaje osad kamienia kotłowego

HydroFLOW kamień kotłowy

Jeżeli w wodzie jest obecny sygnał Hydropath kryształy kamienia kotłowego powstają w wodzie

 

 

USUWANIE TWARDYCH OSADÓW KAMIENIA KOTŁOWEGO

 

Zjawisko powstawania osadów mineralnych związanych z występowaniem w wodzie jonów wapnia oraz usuwanie twardych osadów ze ścian instalacji  ma związek ze zjawiskiem zachowania równowagi węglanowej. Bezpośrednio równowaga ta powiązana jest z ilością dwutlenku węgla (CO2) w wodzie.  W przypadku braku dwutlenku węgla, w celu osiągnięcia stanu równowagi następuje wykrystalizowanie z rozpuszczonego w wodzie wodorowęglanu wapnia Ca(HCO3)2, węglanu wapnia CaCO3 który jest nierozpuszczalny w wodzie. Jeżeli w wodzie jest nadmiar CO2 to wchodzi on w reakcje z wodą tworząc zdysocjowany kwas węglowy, który rozpuszcza wykrystalizowany CaCO3, aż do ponownego uzyskania stanu równowagi.

Usuwanie z powierzchni ścian instalacji osadów CaCO3 tworzących kamień kotłowy uzależnione jest więc od obecności w wodzie CO2.

Im twardsza woda z występującymi w niej zarodkami krystalizacji (klastry), tym w warunkach braku zachowania równowagi węglanowej szybciej będzie następowało usuwanie osadów mineralnych ze ścian instalacji na korzyść tworzenia kryształów zawieszonych w wodzie.

Ca(HCO3)2    <=>  CaCO3 + H2O + CO2

 

 

 

POPRAWA SKUTECZNOŚCI FILTRACJI

HydroFLOW

Technologia Hydropath działa podobnie jak flokulant chemiczny. Nie ma jednak tak negatywnego wpływu na środowisko jak substancje chemiczne. Flokulacyjne związki chemiczne powodują łączenie się małych cząstek zawieszonych w roztworze wody w większe. Flokulacja ułatwia sedymentację osadów oraz poprawia skuteczność filtracji. Sinusoidalny sygnał Hydropath z gwałtownym wzrostem amplitudy i jej stosunkowo szybkim zmniejszeniem powoduje doładowanie dodatkowym ładunkiem cząsteczek zawieszonych w wodzie przy udziale bardzo małej mocy. Przy założeniu częstotliwości sygnału 100 kHz i szybkości przepływu wody 10 m / s. Czas = [1 / częstotliwość] / 2 (1/100.000) / 2 = 0,000005 sekund Odległość = prędkość wody * czas 10 * 0,000005 = 0.00005m = 0,05 mm.

Roztwór wody o grubości warstwy 0,05 mm przepływając wewnątrz pierścienia ferromagnetycznego oplatającego rurę przy prędkości przepływu 10m/s jest cały naładowany dodatkowym ładunkiem pochodzącym od sygnału fali elektromagnetycznej.

Cząsteczki z dodatkowym ładunkiem (woda ogranicza możliwości przyciągania i ruchu cząsteczek o małym ładunku elektrycznym)  (Rys. powyżej), zbliżają się do siebie i tworzą większe agregaty łatwo wyłapywane przez filtr.

 

 

 

ELIMINACJA BAKTERII, GLONÓW, GRZYBÓW I INNYCH MIKROORGANIZMÓW

 

Technologia Hydropath eliminuje bakterie i glony z systemu, bez użycia środków chemicznych. Emitowany w obrębie rdzenia wykonanego z ferromagnetyka sygnał ładuje zawarte w wodzie komórki bakterii i glonów, dodatkowym ładunkiem elektrycznym. Zwiększony potencjał elektryczny komórki, powoduje, że wokół niej powstaje otoczka składająca się z atomów czystej wody w kilku warstwach (grubości mikronów). Wywołana różnicą stężeń roztworów wewnątrz i na zewnątrz komórki, siła osmotyczna, naciska na błonę komórki, powodując jej rozerwanie, co doprowadza do trwałego uszkodzenia i obumarcia bakterii i glonów.

Dezynfekcja Hydropath

Rys. 5 Oddziaływanie sygnału na zawieszone w wodzie komórki bakterii

Dodatkowy ładunek dla komórki

Rys.6 Komórka bakterii otrzymuje dodatkowy ładunek elektryczny

Wzrost objetosci komórki bakteryjnej

Rys. 7 Komórka bakterii zostaje otoczona warstewką czystej wody ( przyciąganie wywołane przeciwnymi biegunami elektrycznymi). Na skutek powstania ciśnienia osmotycznego (wyrównanie stężeń) czysta woda wnika do wnętrza komórki.

Dezynfekcja Hydropath - eliminacja patogenu

Rys. 8  Następuje gwałtowny wzrost komórki i jej rozerwanie

 

OGRANICZENIE KOROZYJNOŚCI ELEKTROCHEMICZNEJ

 

 

Korozyjność - ograniczenie za pomoca technologii Hydropath

Technologia Hydropath ograniczenia korozję metaliczną poprzez wielozakresowe działanie. Po pierwsze, powłoki złożone z materiałów organicznych, osadów mineralnych i rdzy zostają pod wpływem sygnału, usunięte ze ścian. Na powierzchni metalu pozostaje jedynie cienka warstwa twardego tlenku żelaza zwanego magnetytem (kolor czarny). Magnetyt chroni metal przed dalszym utlenianiem.

Pojawia się efekt pasywacji powierzchni metalu, który jest wynikiem zakłócenia zjawiska wymiany wolnych elektronów pomiędzy metalem a wodą (Rys. powyżej). Wolne elektrony z warstwy metalu bezpośrednio stykającego się z wodą, które konieczne są do zachodzenia procesu utleniania, na skutek działania sił pola elektromagnetycznego, odsuwane są w głąb materiału rury. Ilość wolnych elektronów biorących udział w reakcji jest ograniczony, co powoduje spowolnienie reakcji korozyjnej.
Przyczyny ograniczenia korozyjności:

  • Powstaje magnetyt ograniczający korozję, poprzez wytworzenie warstwy pasywnej na powierzchni.
  • Pole elektryczne unosi wolne elektrony powstałe w wyniku reakcji częściowej, przesuwając je na zewnątrz rury. Powierzchnia metalu staje się pasywna elektrochemicznie.
  • Stosując wodę twardą w instalacji, czyli nie tak agresywną jak woda miękka, nie narażamy instalacji na niekorzystne oddziaływanie kwaśnego roztworu wody.
  • Eliminując z instalacji wodnej biofilm sygnał Hydropath eliminuje bakterie beztlenowe, które powodują szybszą korozję materiału rury.