Skontaktuj się z nami! tel.: +48 500 068 835

Technologia Hydropath

Niechemiczna technologia uzdatniania wody sygnałem elektrycznym

Technologia Hydropath związana jest z wprowadzaniem do wody (w rurze), odpowiednio przygotowanego sygnału pola elektrycznego.
Realizowane jest to za pomocą opaski wykonanej z elementów ferromagnetycznych.
Technologia została wynaleziona i opatentowana w 1992 roku przez Dr. Danny Stefanini. Od tego czasu jest rozwijana i unowocześniana.
Urządzenia oferowane pod nazwą handlową HydroFLOW korzystają z technologii i są stosowane w wielu obszarach związanych z wykorzystaniem wody.

◊  Technologia Hydropath z której korzystają urządzenia HydroFLOW zapobiega powstawaniu twardych osadów mineralnych, eliminuje mikroorganizmy z wody, ogranicza rozwój biofilmu, poprawia flokulację zawiesin i ogranicza korozyjność instalacji. Urządzenia HydroFLOW za pomocą opaski z ferromagnetyków, przekazują do cieczy w rurze, odpowiednio przygotowany sygnał pola elektrycznego.

◊  Sygnał elektryczny za pośrednictwem wody w instalacji, rozchodzi się na setki metrów od miejsca montażu urządzenia. Wpływa on na zawieszone w wodzie jony, mikroorganizmy i cząsteczki oraz osady znajdujące się na wewnętrznych ścianach rur.

◊  W przypadku jonów minerałów zawartych w wodzie, sygnał o częstotliwości ±120kHz, wprawia je w ruch i powoduje,  że przeciwnie naładowane jony zbliżają się do siebie tworząc klastry (zgrupowania przestrzenne). W sprzyjających warunkach przesycenia wody minerałami, klastry te stają się zarodkami krystalizacji. Jest to krystalizacja homogeniczna zachodząca w wodzie, w przeciwieństwie do krystalizacji heterogenicznej zachodzącej na przykład na ściankach rur.  Kryształy powstające w wyniku przesycenia wody (np. podczas podgrzewania wody) są niewielkie (10-50 µm) i unoszone są wraz z przepływającą wodą.

◊  Sygnał Hydropath wpływa również na mikroorganizmy zawieszone w wodzie. Powoduje ich dezaktywację. Proces ten szerzej przedstawiony jest na stronie o dezynfekcji wodyusuwaniu biofilmu.

◊  Informacje potwierdzające skuteczność działania urządzeń HydroFLOW w zakresie dezynfekcji można znaleźć na stronie badania.

◊  Opis procesu flokulacji za pomocą sygnału Hydropath znajduje się na stronie flokulacja.

◊  Technologia Hydropath znacząco wpływa na ograniczenie korozyjności instalacji, miedzy innymi poprzez pasywację powierzchni rury, która jest w kontakcie z wodą.