Technologia Hydropath

Niechemiczna technologia uzdatniania wody sygnałem elektrycznym

Idea działania

Technologia Hydropath to opatentowane rozwiązanie dotyczące wprowadzania do wody, starannie zaprojektowanego sygnału pola elektrycznego o złożonym przebiegu. Sygnał ten, doprowadzany jest z generatora do rdzenia ferrytowego opasującego rurę. W rdzeniu powstaje oscylujące współosiowe pole magnetyczne.

Pole to, indukuje napięcie w rurze (jeśli wykonana jest z przewodnika) oraz w cieczy, która jest w rurze. Te dwa napięcia są dokładnie takie same. Nie ma różnicy napięć pomiędzy rurą a cieczą, nie występuje więc pomiędzy nimi przepływ prądu (elektrycznego).

Technologia została wynaleziona i opatentowana w 1992 roku przez Dr. Danny Stefanini. Od tego czasu ciągle jest rozwijana. Urządzenia oferowane pod nazwą handlową HydroFLOW korzystają z technologii i są stosowane w wielu obszarach związanych z wykorzystaniem wody.

 • Technologia Hydropath z której korzystają urządzenia HydroFLOW zapobiega powstawaniu twardych osadów mineralnych, eliminuje mikroorganizmy z wody, ogranicza rozwój biofilmu, poprawia flokulację zawiesin i ogranicza korozyjność instalacji. Urządzenia HydroFLOW za pomocą opaski z ferromagnetyków, przekazują do cieczy w rurze, odpowiednio przygotowany sygnał pola elektrycznego.
 • W przypadku jonów minerałów zawartych w wodzie, sygnał o częstotliwości ±150kHz, wprawia je w ruch i powoduje, że przeciwnie naładowane jony zbliżają się do siebie tworząc klastry (zgrupowania przestrzenne). Jest to proces nazywany nukleacją (zarodkowaniem). W sprzyjających warunkach przesycenia wody minerałami, klastry te tworzą zarodki krystalizacji. Jest to nukleacja homogeniczna (niektóre źródła opisują ją jako heterogeniczna indukowana), zachodząca w wodzie (rozpuszczalniku), w przeciwieństwie do nukleacji heterogenicznej zachodzącej na przykład na ściankach rur (nierozpuszczonych w cieczy cząstkach fazy stałej). Kryształów powstających w wyniku krystalizacji homogenicznej (technologia Hydropath) jest wiele, mają bardzo małe wymiary (10-50 µm) i w związku z tym mogą być unoszone są wraz z przepływającą wodą.
 • Sygnał elektryczny za pośrednictwem wody w instalacji, rozchodzi się na setki metrów od miejsca montażu urządzenia. Wpływa on na zawieszone w wodzie jony, mikroorganizmy i cząsteczki oraz osady znajdujące się na wewnętrznych ścianach rur.
 • Sygnał Hydropath wpływa również na mikroorganizmy zawieszone w wodzie. Powoduje ich dezaktywację. Proces ten szerzej przedstawiony jest na stronie o dezynfekcji wodyusuwaniu biofilmu.
 • Informacje potwierdzające skuteczność działania urządzeń HydroFLOW w zakresie dezynfekcji można znaleźć na stronie badania.
 • Opis procesu flokulacji za pomocą sygnału Hydropath znajduje się na stronie flokulacja.
 • Technologia Hydropath znacząco wpływa na ograniczenie korozyjności instalacji, między innymi poprzez pasywację powierzchni rury, która jest w kontakcie z wodą.

Uzdatnianie wody

Technologia uzdatniania wody

Technologia uzdatniania wody to proces w którym woda podlega procesom dostosowującym ją do wymagań związanych z jej zastosowaniem. Technologia uzdatniania wody może polegać na zmianie jej składu chemicznego, oczyszczaniu z zawiesin lub zmianie strukturalnej związanej z rozpuszczonymi w wodzie minerałami.

Technologie uzdatniania wody

Technologie uzdatniania wody mogą być związane z procesami chemicznymi lub fizycznymi. Dodawanie substancji chemicznych typu antyskalanty zapobiega krystalizacji twardych osadów mineralnych. Dodawanie flokulantów chemicznych powoduje, że zawieszone w wodzie cząsteczki tworzą większe łatwiejsze do odseparowania agregaty. Technologie uzdatniania wody mogą wiec zmieniać skład chemiczny wody w sposób który z jednej strony pomaga ale z drugiej może stwarzać problemy.

Technologie uzdatniania wody mogą być oparte o procesy i zjawiska fizyczne, które nie zmieniają składu chemicznego wody a jedynie strukturę rozpuszczonych w wodzie substancji (minerałów).

Podstawy i technologie uzdatniania wody

Fakt, że woda jest doskonałym rozpuszczalnikiem da wielu minerałów i jednocześnie sprzyja rozwojowi organizmów powoduje pewne problemy.

Założenia

 • Podstawą dla procesu dezynfekcji wody jest wyeliminowanie mikroorganizmów (bakterie, wirusy, ameby), które powodują zamnieczyszcenie i skażenie wody.
 • Podstawą do zapobieganiu powstawania twardych osadów mineralnych (kamienia) jest albo wyeliminowanie z wody minerałów, które tworzą te osady.

Rozwiązanie

Optymalne rozwiazanie to zastosowanie technologii, która będzie eliminować mikroorganizmy i jednocześnie zapobiegać powstawaniu twardych osadów, bez konieczności usuwania minerałów z wody.

 • Technologia Hydropath zapobiega powstawaniu twardych osadów mineralnych krystalizujących w postaci połączonych kryształów nazywanych kamieniem.
 • Technologia Hydropath eliminuje z wody mikroorganizmy.
 • Technologie chemiczne działają poprzez zmianę składu chemicznego wody – dawkowanie biocydów, antyskalantów, flokulantów, itp…
 • Technologie filtracji usuwają z wody mikroorganizmy, jony minerałów i inne substancje, zapewniajać wodę o wysokiej czystości, którą można stosować w procesach przemysłowych.