tel.: +48 500 068 835, e-mail: biuro@hydropath.pl

Technologia Hydropath

Niechemiczna technologia uzdatniania wody sygnałem elektrycznym

Technologia Hydropath związana jest z wprowadzaniem do wody (w rurze), odpowiednio przygotowanego sygnału pola elektrycznego.
Realizowane jest to za pomocą opaski wykonanej z elementów ferromagnetycznych.
Technologia została wynaleziona i opatentowana w 1992 roku przez Dr. Danny Stefanini. Od tego czasu jest rozwijana i unowocześniana.
Urządzenia oferowane pod nazwą handlową HydroFLOW korzystają z technologii i są stosowane w wielu obszarach związanych z wykorzystaniem wody.

Technologia uzdatniania wody

Technologia uzdatniania wody to proces w którym woda podlega procesom dostosowującym ją do wymagań związanych z jej zastosowaniem. Technologia uzdatniania wody może polegać na zmianie jej składu chemicznego, oczyszczaniu z zawiesin lub zmianie strukturalnej związanej z rozpuszczonymi w wodzie minerałami.

Technologie uzdatniania wody

Technologie uzdatniania wody mogą być związane z procesy chemicznymi lub fizycznymi. Dodawanie substancji chemicznych typu antyskalanty zapobiega krystalizacji twardych osadów mineralnych. Dodawanie flokulantów chemicznych powoduje, że zawieszone w wodzie cząsteczki tworzą większe łatwiejsze do odseparowania agregaty. Technologie uzdatniania wody mogą wiec zmieniać skład chemiczny wody w sposób który z jednej strony pomaga ale z drugiej może stwarzać problemy.

Podstawy i technologie uzdatniania wody

Podstawy i technologie uzdatniania wody wynikają z faktu, że woda z jednej strony stanowi doskonały rozpuszczalnik da wielu minerałów a z drugiej jest niezbędna do rozwoju wielu mikro i makro organizmów. Podstawą dla procesu dezynfekcji wody jest więc wyeliminowanie mikroorganizmów (bakterie wirusy), które mogły by powodować skażenie wody. Podstawą do zapobieganiu powstawania osadów mineralnych jest albo wyeliminowanie z wody minerałów które tworzą te osady, albo zastosowanie technologi która będzie zapobiegać powstawaniu tych osadów, bez konieczności usuwania minerałów z wody.

◊  Technologia Hydropath z której korzystają urządzenia HydroFLOW zapobiega powstawaniu twardych osadów mineralnych, eliminuje mikroorganizmy z wody, ogranicza rozwój biofilmu, poprawia flokulację zawiesin i ogranicza korozyjność instalacji. Urządzenia HydroFLOW za pomocą opaski z ferromagnetyków, przekazują do cieczy w rurze, odpowiednio przygotowany sygnał pola elektrycznego.

◊  Sygnał elektryczny za pośrednictwem wody w instalacji, rozchodzi się na setki metrów od miejsca montażu urządzenia. Wpływa on na zawieszone w wodzie jony, mikroorganizmy i cząsteczki oraz osady znajdujące się na wewnętrznych ścianach rur.

◊  W przypadku jonów minerałów zawartych w wodzie, sygnał o częstotliwości ±120kHz, wprawia je w ruch i powoduje,  że przeciwnie naładowane jony zbliżają się do siebie tworząc klastry (zgrupowania przestrzenne). W sprzyjających warunkach przesycenia wody minerałami, klastry te stają się zarodkami krystalizacji. Jest to krystalizacja homogeniczna zachodząca w wodzie, w przeciwieństwie do krystalizacji heterogenicznej zachodzącej na przykład na ściankach rur.  Kryształy powstające w wyniku przesycenia wody (np. podczas podgrzewania wody) są niewielkie (10-50 µm) i unoszone są wraz z przepływającą wodą.

◊  Sygnał Hydropath wpływa również na mikroorganizmy zawieszone w wodzie. Powoduje ich dezaktywację. Proces ten szerzej przedstawiony jest na stronie o dezynfekcji wodyusuwaniu biofilmu.

◊  Informacje potwierdzające skuteczność działania urządzeń HydroFLOW w zakresie dezynfekcji można znaleźć na stronie badania.

◊  Opis procesu flokulacji za pomocą sygnału Hydropath znajduje się na stronie flokulacja.

◊  Technologia Hydropath znacząco wpływa na ograniczenie korozyjności instalacji, miedzy innymi poprzez pasywację powierzchni rury, która jest w kontakcie z wodą.