Skontaktuj się z nami! tel.: +48 500 068 835

Technologia Hydropath

Technologia Hydropath z której korzystają urządzenia HydroFLOW zapobiega powstawaniu twardych osadów mineralnych, eliminuje mikroorganizmy z wody, ogranicza rozwój biofilmu, poprawia flokulację zawiesin i ogranicza korozyjność instalacji. Urządzenia HydroFLOW za pomocą opaski z ferromagnetyków, przekazują do cieczy w rurze, odpowiednio przygotowany sygnał pola elektrycznego.

Sygnał elektryczny za pośrednictwem wody w instalacji, rozchodzi się na setki metrów od miejsca montażu urządzenia. Wpływa on na zawieszone w wodzie jony, mikroorganizmy i cząsteczki oraz osady znajdujące się na wewnętrznych ścianach rur.

W przypadku jonów minerałów zawartych w wodzie, sygnał o częstotliwości ±120kHz, wprawia je w ruch i powoduje,  że przeciwnie naładowane jony zbliżają się do siebie tworząc klastry (grupy). W sprzyjających warunkach przesycenia wody minerałami, klastry te stają się zarodkami krystalizacji. Jest to krystalizacja homogeniczna zachodząca w wodzie, w przeciwieństwie do krystalizacji heterogenicznej zachodzącej na przykład na ściankach rur.  Kryształy powstające w wyniku przesycenia wody (np. podczas podgrzewania wody) są niewielkie (10-50 µm) i unoszone są wraz z przepływającą wodą.

Sygnał Hydropath wpływa również na mikroorganizmy zawieszone w wodzie. Powoduje ich dezaktywację. Proces ten szerzej przedstawiony jest na stronie o dezynfekcji wodyusuwaniu biofilmu.

Opis procesu flokulacji za pomocą sygnału Hydropath znajduje się na stronie flokulacja.

Technologia Hydropath znacząco wpływa na ograniczenie korozyjności instalacji. Działanie emitowanego pola elektrycznego pasywuje powierzchnie rury, która jest w kontakcie z wodą.