domowa stacja uzdatniania wody

Urządzenia HydroFLOW hs 38 i HydroFLOW s 38 to kompaktowe uzdatniacze wody. Można je zainstalować w ciągu kilku minut na każdej instalacji wodnej. Urządzenia te nie tylko spełniają rolę stacji zmiękczania wody, ale również pozwalają na usunięcie istniejących osadów kamienia kotłowego z instalacji wodnej i podłączonych do niej urządzeń.