Szkolenia Hydropath

Zastosowania uzdatniaczy wody HydroFLOW

Instalacja uzdatniaczy wody HydroFLOW

Bezpieczeństwo higieniczne wody, zastosowanie technologii HYDROPATH

Do kogo skierowane są nasze szkolenia Hydropath ?

 • Kadra zarządzająca i techniczna związana z eksploatacją instalacji i urządzeń
 • Przedstawiciele służb remontowych i serwisowych
 • Osoby odpowiedzialne za automatyzację procesów technicznych i technologicznych
 • Administratorzy obiektów
 • Projektańci
 • Instalatorzy

Szkolenia ONLINE – BEZPŁATNE

Interesuje Cię temat, którego jeszcze nie poruszyliśmy?

Napisz do nas i opisz go w kilku zdaniach. Przeanalizujemy wszystkie propozycje i zorganizujemy webinaria, które obejmą zaproponowane zagadnienia.

Tematyka szkoleń Hydropath

Bezpieczeństwo higieniczne wody – Legionella

 • Moduł A1

Planowany czas szkolenia 90 minut, plus czas na sesję pytań i odpowiedzi.

Zakres szkolenia uwzględnia następującą tematykę:

 1. Legionella – historia, charakterystyka i aspekty medyczne.
 2. Przepisy, konsekwencje prawne związane z brakiem kontroli.
 3. Wytyczne i najlepsze praktyki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem higienicznym wody.
 4. Program zarządzania ryzykiem i jego wdrożenie.
 5. Dane dot. parametrów wody i proces postępowania.
 6. Kompetencje personelu, konsultantów / projektantów i kontrahentów.
 7. Dezynfekcja systemów wodnych i wody – dostępne technologie.
 8. Monitorowanie parametrów – pozyskiwanie, rejestracja, dostęp, powiadomienia.
 9. Procedury kontrolne i obsługowe.

Osady mineralne i korozja w instalacjach wodnych

 • Moduł B1

Planowany czas szkolenia 90 minut, plus czas na sesję pytań i odpowiedzi.

Zakres szkolenia uwzględnia następującą tematykę:

 1. Osady mineralne w instalacjach wodnych.
 2. Korozja instalacji.
 3. Przepisy, zalecenia projektowe.
 4. Wytyczne i najlepsze praktyki w zakresie ochrony instalacji wodnych przed osadami i ograniczenie ich korozyjności.
 5. Technologia Hydropath.
 6. Urządzenia HydroFLOW.
 7. Instalacja i obsługa urządzeń HydroFLOW.

Formularz zapisu na szkolenia Online

Chcesz skorzystać ze szkolenia ONLINE? Wybierz zakres szkolenia i termin. Zarejestruj się.

  Proszę zaznaczyć termin szkolenia

  Proszę zaznaczyć termin szkolenia


  Szkolenia ONLINE odbywają sie na żywo za pośrednictwem platformy TEAMS

  Nasz system do uczestnictwa w szkoleniach w formie zdalnej jest w pełni interaktywnym środowiskiem, które pozwala uczestnikom kursu uczestniczyć w szkoleniach:

  • OFFLINE szkolenie w dowolnym dogodnym dla uczestnika momencie,
  • ONLINE szkolenie które odbywa się „na żywo”.

  Uczestnicy kursów ONLINE mogą pobrać bezpłatny program Microsoft Teams na dowolne urządzenie np. komputer, tablet, telefon lub korzystać ze strony www tego programu.

  Tutaj można pobrać wersje klasyczną aplikacji Teams lub skorzystać z wersji na przeglądarkę stron www

  W przypadku szkoleń OFFLINE udostępniamy autorskie materiały szkoleniowe w formie plików .pdf (link do pobrania pliku z serwera). Udostępniamy platformę do realizacji testów wiedzy i przesyłamy pocztą indywidualne certyfikaty ukończenia kursu.

  W przypadku szkoleń ONLINE realizujemy je w formie chatu z prezentacją w Power Point oraz możliwością zadawania pytań i udzielania odpowiedzi.

  Opcjonalnie -udostępniamy platformę do realizacji testów wiedzy i wystawiamy oraz przesyłamy pocztą indywidualne certyfikaty ukończenia kursu. Przy tym rozwiązaniu również udostępniamy autorskie materiały szkoleniowe w formie plików .pdf (link do pobrania pliku z serwera).

  Uczestnicy szkoleń w formie Distance Learning mają dostęp dokładnie do tych samych zagadnień szkoleniowych co w przypadku jego realizacji w formie stacjonarnej. Dzięki połączeniu w formie konferencyjnej (chat), uczestnicy biorą aktywny udział w prezentacjach, demonstracjach, sesjach pytań i odpowiedzi jak i swobodnie komunikują się z instruktorem i innymi uczestnikami szkolenia.

  Chcesz skorzystać ze spersonalizowanego szkolenia OFFLINE lub ONLINE?

  Chcesz skorzystać ze spersonalizowanego szkolenia OFFLINE lub ONLINE?

  • Spośród naszych szkoleń wybierzemy to, które jest dostosowane do Twoich potrzeb i oczekiwań
  • Możemy przygotować szkolenie z uwzględnieniem twoich potrzeb

  >