struwit w oczyszczalni ścieków

Struwit w oczyszczalniach ścieków

Struwit w oczyszczalni ścieków

Oferowane przez nas technologia w pełni rozwiązuje problem powstawania twardych osadów  struwitu i vivianitu. Pozwala na eliminację powstawania twardych osadów struwitu z jednoczesnym znaczącym (15-26%)  ograniczeniem stosowania polielektrolitów. Polimerów wspomagających agregację cząsteczek, dodawanych przed wirówkami i prasami.

Zabudowanie na rurze elektronicznego uzdatniacza HydroFLOW powoduje, że osady struwitu są miękkie, łatwe do usunięcia np. przez płukanie.

 

Osady twardego struwitu. Jak zapobiegać?

Twardy osad struwitu powstały w procesie odwadniania osadów ściekowych

Optymalizacja procesu odwadniania osadów.

Kontrola krystalizacji struwitu bez stosowania korekty chemicznej, to innowacyjne rozwiązanie dla oczyszczalni ścieków.

Proces optymalizacji odwadniania osadów z usuwaniem struwitu w oczyszczalniach z biologiczną eliminacją fosforu daje szereg korzyści:

  • zapobieganie strącania struwitu w postaci twardych osadów
  • redukcja kosztów eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz orurowania do 50%
  • wzrost dochodu poprzez sprzedaż nawozu o wysokiej zawartości fosforu do 10%

Powstający w oczyszczalniach ścieków w warunkach fermentacji beztlenowej fosforan amonowo-magnezowy MgNH4PO4×6 H2O (struwit) może krystalizować w obrębie procesu odwadniania osadów  tworząc twarde osady mineralne.  Osady te pojawiają się w  pompach, rurociągach doprowadzających osad do odwadniania, na maszynach odwadniających, w rurociągach odprowadzających odcieki. Struwit wytrąca się na prasach i innych urządzeniach odwadniających. Jego twarda struktura stwarza wiele problemów eksploatacyjnych znanych służbą technicznym oczyszczalni.

 

Twarde osady struwitu

Struwit może krystalizować w kilku etapach procesu oczyszczania ścieków. Problemem stanowi twardy osad pojawiający się w rurach, pompach oraz na wirówkach i prasach.

Kontrola procesu wytrącania się struwitu stwarza możliwości ochrony instalacji technologicznych przed jego negatywnymi skutkami, a powstały struwit może być wykorzystany jako nawóz mineralny.

Rozwiązaniem optymalnym i prostym w zastosowaniu jest zastosowanie technologii HYDROPATH. Technologia ta wprowadza do cieczy sygnał fali elektrycznej za pomocą pierścienia wykonanego z ferromagnetyków. Sygnał elektryczny wpływa na zawieszone w wodzie cząsteczki, powoduje eliminację zjawiska tworzenia twardych osadów struwitu oraz ogranicza zużycie polimerów w procesie odwadniania osadów ściekowych.

Stosując technologię HYDROPATH, uzyskujemy krystalizację struwitu w postaci miękkich osadów.

Więcej informacji na temat możliwości zastosowania technologii HYDROPATH w oczyszczalniach ścieków, można uzyskać u naszych konsultantów i w publikacjach zamieszczonych poniżej.

 

Dodatkowa korzyść ze stosowania urządzeń HydroFLOW z technologią Hydropath

 

Elektroniczny uzdatniacz wody i100 HydroFLOW

Ograniczenie polimerów w osuszaniu osadów ściekowych

Zastosowanie technologii HYDROPATH w procesie osuszania osadów ściekowych pozwala na obniżenie kosztów poprzez:

  • wzrost poziomu odwodnienia osadu  o 3-4%
  • ograniczenie ilości stosowanych polimerów do 26%

 

Do pobrania:

  1. Zastosowanie technologii HYDROPATH w procesie kontroli krystalizacji struwitu
  2. Twarde osady struwitu w instalacji oczyszczalni ścieków

Czytaj także:

Osady na membranach odwróconej osmozy (RO)

Osady na membranach odwróconej osmozy Kamień – osady mineralne Biofilm – osady biologiczne     Elektroniczne uzdatniacze wody HydroFLOW chronią membrany przed powstawaniem kamienia i osadów biofilmu eliminują już… Czytaj dalej
>