Skuteczność Technologii Hydropath

Ocena Hydropath

Od ponad 30 lat prowadzone są badania oceniające skuteczności technologii Hydropath w różnych zastosowaniach. Skuteczność działania to podstawowe i główne kryterium wyboru technologii Hydropath spośród innych dostępnych na rynku. Poniżej przedstawiamy raporty z badań, uzyskane efekty i certyfikaty jakie uzyskała technologia Hydropath.

Elektroniczny uzdatniacz wody HydroFLOW

 

Potwierdzenie skuteczności technologii Hydropath

Obiekty hodowlane ryb z zamkniętymi obiegami wody, napotykają na problemy związane ze skażeniem bakteryjnym i grzybicznym przenoszonym przez krążącą w obiegu wodę.

Mikroorganizmy patogenne wpływają na poziom wzrostu ryb, ich śmiertelność i wygląd. Przeprowadzone w 2013 roku, 90 dniowe testy laboratoryjne wykazały pozytywny wpływ technologii Hydropath na zdrowotność ryb hodowlanych. Testy zostały uzupełnione badaniami w 2014 roku.

Pełny opis testów do pobrania w pliku pdf cz.1

Pełny opis testów do pobrania w pliku pdf cz.2

Urządzenia HydroFLOW umożliwiają ograniczenie możliwości rozwoju bakterii i dezynfekcję wody.

Badania przeprowadzone przez laboratorium SGS w 2004 roku, wykazały, że skuteczność dezynfekcji wody przy pomocy urządzenia HydroFLOW AquaKLEAR w warunkach laboratoryjnych w ciągu 1 godziny wynosi 99,99%.

Badano skuteczność dezynfekcji dla bakterii:

 • Staphylococcus aureus AACC 6538
 • Escherichia coli AACC 8739

Wyniki badań

Badania przeprowadzone przez Prof. Anna Maria Puglia z Uniwersytetu w Palermo wykazały, że urządzenie HydroFLOW S38 w warunkach laboratoryjnych wykazało skuteczność dezynfekcji na poziomie:

 • Bakterie gram ujemne Escherichia coli – 98%
 • Bakterie gram dodatnie Kocuria rhizophila – 52%

Urządzenie HydroFLOW S38 jest urządzeniem do zastosowań domowych. Może być wykorzystywane w małych instalacjach komercyjnych.

Pobierz wyniki badań

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniale, Pseudomonas aeruginosa

Data testu: 01.10.2012.

Urządzenie: HydroFLOW S38.

Laboratorium: A&L Labolatory Inc. USA.

Prowadzący: Jonathan T. Dyer (Senior Water Scientist) – 3100 Hotel Rd. P.O. Box 1507 Auburn, ME 04211.
Urządzenie HydroFLOW S38 jest niewielkim urządzeniem stosowanym zazwyczaj w małych instalacjach komercyjnych i domowych.
Bakterie i algi przepływające przez rurę w miejscu, w którym zamontowane jest urządzenie zostają naładowane dodatkowym niewielkim ładunkiem elektrycznym. Ten dodatkowy ładunek powoduje, że wokół komórki bakteryjnej gromadzi się warstwa czystej wody. Ciśnienie osmotyczne występujące pomiędzy czystą wodą, a płynem wewnątrzkomórkowym, powoduje wnikanie wody do wnętrza komórki mikroorganizmu, prowadząc do rozerwania błony komórkowej i obumarcia mikroorganizmu.

W badaniach testowych zostały użyte bakterie:

 • Escherichia coli (ATCC 15597)
 • Klebsiella pnemoniale (ATCC 9591)
 • Pseudomonas aeruginosa (ATCC 262)

Instalacja testowa

Układ pomiarowy powstał w oparciu o zamknięty system z zabudowanym portem do iniekcji bakterii. Przepływ wody wynosił 7,95 l/min.

Bakterie wprowadzono do systemu testowego. Urządzenie HydroFLOW S38 zostało włączone i rozpoczęto pomiary redukcji mikroorganizmów.

Brano pod uwagę dwa scenariusze pomiarowe: (1) woda nie płynie w systemie, (2) woda przepływa z wydajnością 7,95 l/min.

Wyniki testu

Brak przepływu wody, wynik redukcji ilości organizmów (czas 60 minut)

Organizm: E.coli; Ilość zadana: 1,46E+07; Wynik: 6,06E+05; Logarytmiczna redukcja: 1,3831; % eliminacji: 95,8607%

Organizm: Klebsiella; Ilość zadana: 9,64E+06; Wynik: 5,83E+05; Logarytmiczna redukcja: 1,2190; % eliminacji: 93,9611%

Organizm: Pseudomonas; Ilość zadana: 1,06E+07; Wynik: 8,73E+05; Logarytmiczna redukcja: 1,1038; % eliminacji: 92,1261%

Przepływ wody 7,95 l/min, wynik redukcji ilości organizmów (czas 30 minut)

Organizm: E.coli; Ilość zadana: 8,32E+06; Wynik: 4,13E+03; Logarytmiczna redukcja: 3,3042; % eliminacji: 99,9504%

Organizm: Klebsiella; Ilość zadana: 9,14E+05; Wynik: 5,83E+04; Logarytmiczna redukcja: 2,1955; % eliminacji: 99,3624%

Organizm: Pseudomonas; Ilość zadana: 1,03E+07; Wynik: 1,37E+04; Logarytmiczna redukcja: 2,8774; % eliminacji: 99,8674%

Wnioski

 • Technologia HYDROPATH wykazuje znaczącą redukcję bakterii, zarówno przy wodzie stałej jaki przepływającej
 • Urządzenie HydroFLOW S38 eliminuje komórki bakterii, również tych, które nie znalazły się w obrębie rdzenia ferromagnetycznego urządzenia.

Poziom logarytmicznej redukcji komórek bakteryjnych przy wodzie stojącej wskazuje, że nie jest wymagany przepływ mikroorganizmów przez rdzeń wykonany z ferromagnetyków dla uzyskania zadowalających wyników eliminacji bakterii przez technologię Hydropath.

Wyniki badań

Escherichia coli (ATCC 25922)

Data testu: 2016-01-15 do 2016-01-17.

Urządzenie: HydroFLOW P160 AQUAKLEAR.

Laboratorium: STC – The Hong Kong Standards and Testing Centre Ltd.

Prowadzący: LEE Paul

Urządzenie HydroFLOW P160 jest urządzeniem stosowanym w instalacjach komercyjnych i przemysłowych.

Bakterie i algi przepływające przez rurę w miejscu, w którym zamontowane jest urządzenie zostają naładowane dodatkowym niewielkim ładunkiem elektrycznym. Ten dodatkowy ładunek powoduje, że wokół komórki bakteryjnej gromadzi się warstwa czystej wody. Ciśnienie osmotyczne występujące pomiędzy czystą wodą a płynem wewnątrzkomórkowym, powoduje wnikanie wody do wnętrza komórki mikroorganizmu, powodując rozerwanie błony komórkowej i obumarcie mikroorganizmu. Urządzenie usuwa z instalacji osady biofilmu i osady mineralne.

W badaniach testowych zostały użyte bakterie:

 • Escherichia coli (ATCC ATCC 25922)

Wyniki testu

Próbka nie poddana działaniu urządzenia HydroFLOW

Początkowa ilość bakterii 130,000 j.t.k /ml

Ilość bakterii po 3 godzinach 180,000 j.tk. /ml

Próbka poddana działaniu urządzenia HydroFLOW

Początkowa ilość bakterii 130,000 j.t.k /ml

Ilość bakterii po 3 godzinach 1,200 j.tk. /ml

Poziom redukcji: 99,33%

Wnioski

 • Technologia HYDROPATH wykazuje znaczącą redukcję bakterii
 • Urządzenie HydroFLOW P160 pracując w instalacjach z obiegiem zamkniętym lub częściowo zamkniętym pozwala na stałą dezynfekcję wody bez stosowania śr. chemicznych.

Wyniki badań

Zastosowanie urządzeń typu HydroFLOW, umożliwia trwałe zabezpieczenie instalacji przed namnażaniem bakterii Legionella.

Technologia działa wielokierunkowo

 • skutecznie i szybko usuwa bakterie z wody
 • usuwa biofilm z instalacji (95% bakterii kolonizuje biofilm)
 • nie powoduje zagrożenia dla użytkowników

Zalety technologii

 • bezpieczna dla użytkowników
 • bezpieczna dla instalacji
 • bezpieczna dla środowiska
 • wprowadzana w trakcie normalnej eksploatacji instalacji
 • chemiczne środki dezynfekujące – nie są wymagane
 • montaż urządzeń nie wymaga cięcia rur
 • urządzenie są bezobsługowe
 • urządzenia nie wymagają serwisowania
 • koszty eksploatacji urządzeń są bardzo niskie

Badanie wykonane przez akredytowane laboratorium wykazało, że w warunkach testowych urządzenie z technologią Hydropath eliminuje

99,7% – 99,9% bakterii Legionella z wody.

Wyniki badań

Zastosowanie urządzeń typu HydroFLOW, umożliwia trwałe zabezpieczenie instalacji przed powstawaniem twardych osadów mineralnych.

Badania w tym zakresie prowadził Prof. dr Dietrich Frahne

Recenzja do pobrania w tym miejscu

Zastosowanie urządzeń typu HydroFLOW, umożliwia trwałe zabezpieczenie instalacji przed powstawaniem twardych osadów mineralnych.

Badania w tym zakresie prowadzone przez dr Burhan Davarcioglu, opublikowano w International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT) – Volume4Issue4- April 2013

Recenzja do pobrania w tym miejscu

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VDNKN7R7YP');window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-84089816-1');window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'AW-855444331');