Sitko baterii

Skuteczność działania HydroFLOW S38 – dom jednorodzinny

Uzdatniacz wody HydroFLOW S38

Ocena działania uzdatniacza HydroFLOW S38

  • Dom jednorodzinny – 2 łazienki + kuchni + pralnia  (11 ujęć zimnej wody)
  • Twardość wody (ujęcie miejskie) – 130  mg / l CaCO3

6 letnia eksploatacja baterii prysznicowej bez stosowania technologii Hydropath związana była z systematycznym usuwaniem osadów mineralnych gromadzących się na zewnątrz baterii i na sitkach.

Kolejne 7 lat eksploatacji instalacji wodnej z już zamontowanym urządzeniem HydroFLOW S38 (na zimnej wodzie) dało oczekiwane wyniki.

  • brak twardych osadów na wylewce, szybach kabiny i kafelkach
  • brak osadów mineralnych na sitkach

Po 13 latach eksploatacji sitko na przyłączu baterii wygląda jak na zdjęciu powyżej.

Korzyści wynikające ze stosowania HydroFLOW S38

  • brak osadów mineralnych (kamień kotłowy)
  • brak osadów biologicznych (biofilm)
  • w pełni sprawne głowice zaworów
  • przepustowość sitek na poziomie blisko 100%
  • brak zarysowań na powierzchni chromowanej baterii
  • widoczne tylko niewielkie osady które nie są związane z węglanem wapnia i magnezu

Dodatkowe korzyści

Od 7 lat eksploatacji instalacji w domu jednorodzinnym pompy cyrkulacyjne w instalacji kotła dwufunkcyjnego nie wymagały czyszczenia. Wcześniej przed każdym sezonem grzewczym, w trakcie przeglądu instalacji, serwisant musiał czyścić pompy.

Wężownica na zasobniku c.w.u. bez osadów mineralnych co po kilku dniach doprowadziło do uzyskania wyższej temperatury  c.w.u. na odbiorach.

Brak osadów biologicznych w instalacji – brak skażenia biologicznego.

Całkowite koszty nabycia, montażu i eksploatacji HydroFLOW S38

Aktualny koszt nabycia urządzenia dostępny na tej stronie.

Koszt montażu – 0 zł.

Koszt eksploatacji – 27 zł (7 lat).

Czytaj także:

Poprawa trwałości instalacji wodnych

Poprawa trwałości instalacji wodnych Przyczyny i rozwiązania Korozja wywołana rozpuszczonym w wodzie tlenem, związana z występowaniem różnych utleniających związków chemicznymi oraz korozja podosadowa związana z bakteriami… Czytaj dalej
>