Badania Hydropath

Ocena Hydropath

Od ponad 25 lat prowadzone są badania oceniające skuteczności technologii Hydropath w różnych zastosowaniach. Skuteczność działania to podstawowe i główne kryterium wyboru technologii Hydropath spośród innych dostępnych na rynku.Poniżej przedstawiamy raporty z badań, uzyskane efekty i certyfikaty jakie uzyskała technologia Hydropath.

Uzdatniacz wody HydroFLOW

Potwierdzenie skuteczności technologii Hydropath

Badania laboratoryjne skuteczności technologii Hydropath w zakresie dezynfekcji wody w hodowli ryb

Obiekty hodowlane ryb z zamkniętymi obiegami wody, napotykają na problemy związanych z skażeniem bakteryjnym i grzybicznym przenoszonym przez krążącą w obiegu wodę.

Mikroorganizmy patogenne wpływają na poziom wzrostu ryb, ich śmiertelność i wygląd. Przeprowadzone w 2013 roku, 90 dniowe testy laboratoryjne wykazały pozytywny wpływ technologii Hydropath na zdrowotność ryb hodowlanych. Testy zostały uzupełnione badaniami w 2014 roku.

Pełny opis testów do pobrania w pliku pdf cz.1 Pełny opis testów do pobrania w pliku pdf cz.2

 

 

Eliminacja Escherichia coli i Staphylococcus aureus

Urządzenia HydroFLOW umożliwiają ograniczenie możliwości rozwoju bakterii i dezynfekcję wody.

Badania przeprowadzone przez laboratorium SGS w 2004 roku, wykazały, że skuteczność dezynfekcji wody przy pomocy urządzenia HydroFLOW AquaKLEAR w warunkach laboratoryjnych w ciągu 1 godziny wynosi 99,99%.

Badano skuteczność dezynfekcji dla bakterii:

 • Staphylococcus aureus AACC 6538
 • Escherichia coli AACC 8739

 

Wyniki badań

 

Certyfikat skuteczności dezynfekcji E.coli, Kocuria rhizophila - UNIWERSYTET PALERMO

Badania przeprowadzone przez Prof. Anna Maria Puglia z Uniwersytetu w Palermo wykazały, że urządzenie HydroFLOW S38 w warunkach laboratoryjnych wykazało skuteczność dezynfekcji na poziomie:

Bakterie gram ujemne Escherichia coli – 98%

Bakterie gram dodatnie Kocuria rhizophila – 52%

Urządzenie HydroFLOW S38 jest urządzeniem do zastosowań domowych. Może być wykorzystywane w małych instalacjach komercyjnych.

 

Pobierz wyniki badań

Eliminacja bakterii Escherichia coli, Klebsiella i Pseudomonas

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniale, Pseudomonas aeruginosa

Data testu: 01.10.2012.
Urządzenie: HydroFLOW S38.
Laboratorium: A&L Labolatory Inc. USA
Prowadzący: Jonathan T. Dyer (Senior Water Scientist) – 3100 Hotel Rd. P.O. Box 1507 Auburn, ME 04211.
Urządzenie HydroFLOW S38 jest niewielkim urządzeniem stosowanym zazwyczaj w małych instalacjach komercyjnych i domowych.
Bakterie i algi przepływające przez rurę w miejscu w którym zamontowane jest urządzenie zostają naładowane dodatkowym niewielkim ładunkiem elektrycznym. Ten dodatkowy ładunek powoduje, że wokół komórki bakteryjnej gromadzi się warstwa czystej wody. Ciśnienie osmotyczne występujące pomiędzy czystą woda a płynem wewnątrzkomórkowym, powoduje wnikanie wody do wnętrza komórki mikroorganizmu, powodując rozerwanie błony komórkowej i obumarcie mikroorganizmu.

W badaniach testowych zostały użyte bakterie:

 • Escherichia coli (ATCC 15597)
 • Klebsiella pnemoniale (ATCC 9591)
 • Pseudomonas aeruginosa (ATCC 262)

Instalacja testowa

Układ pomiarowy powstał w oparciu o zamknięty system z zabudowanym portem do iniekcji bakterii. Przepływ wody wynosił 7,95 l/min.
Bakterie wprowadzono do systemu testowego. Urządzenie HydroFLOW S38 zostało włączone i rozpoczęto pomiary redukcji mikroorganizmów.
Brano pod uwagę dwa scenariusze pomiarowe: (1) woda nie płynie w systemie, (2) woda przepływa z wydajnością 7,95 l/min.

Wyniki testu

Tabela 1. Brak przepływu wody, wynik redukcji ilości organizmów ( czas 60 minut)

Organizm Ilość zadana Wynik Logarytmiczna redukcja % eliminacji
E.coli 1,46E+07 6,06E+05 1,3831 95,8607%
Klebsiella 9,64E+06 5,83E+05 1,2190 93,9611%
Pseudomonas 1,06E+07 8,73E+05 1,1038 92,1261%

Tabela 2. Przepływ wody 7,95 l/min, wynik redukcji ilości organizmów (czas 30 minut)

Organizm Ilość zadana Wynik Logarytmiczna redukcja % eliminacji
E.coli 8,32E+06 4,13E+03 3,3042 99,9504%
Klebsiella 9,14E+05 5,83E+04 2,1955 99,3624%
Pseudomonas 1,03E+07 1,37E+04 2,8774 99,8674%

Wnioski

 • Technologia HYDROPATH wykazuje znaczącą redukcję bakterii zarówno przy wodzie stałej jaki przepływającej
 • Urządzenie HydroFLOW S38 eliminuje komórki bakterii, również tych które nie znalazły się w obrębie rdzenia ferromagnetycznego urządzenia.

 

Poziom logarytmicznej redukcji komórek bakteryjnych przy wodzie stojącej wskazuje, że nie jest wymagany przepływ mikroorganizmów przez rdzeń wykonany z ferromagnetyków dla uzyskania zadowalających wyników eliminacji bakterii przez technologię Hydropath.

Wyniki badań

 

Raport STC - Escherichia Coli - 99,33% redukcji

Escherichia coli (ATCC 25922) 

Data testu: 2016-01-15 do 2016-01-17
Urządzenie: HydroFLOW P160 AQUAKLEAR.
Laboratorium:    STC – The Hong Kong Standards and Testing Centre Ltd.

Prowadzący:  LEE Paul
Urządzenie HydroFLOW P160 S38 jest urządzeniem stosowanym w instalacjach komercyjnych i przemysłowych.
Bakterie i algi przepływające przez rurę w miejscu w którym zamontowane jest urządzenie zostają naładowane dodatkowym niewielkim ładunkiem elektrycznym. Ten dodatkowy ładunek powoduje, że wokół komórki bakteryjnej gromadzi się warstwa czystej wody. Ciśnienie osmotyczne występujące pomiędzy czystą woda a płynem wewnątrzkomórkowym, powoduje wnikanie wody do wnętrza komórki mikroorganizmu, powodując rozerwanie błony komórkowej i obumarcie mikroorganizmu. Urządzenie usuwa z instalacji osady biofilmu i osady mineralne.

W badaniach testowych zostały użyte bakterie:

 • Escherichia coli (ATCC ATCC 25922) 

 

Wyniki testu

Próbka nie poddana działaniu urządzenia HydroFLOW

Początkowa ilość bakterii 130,000 j.t.k /ml

Ilość bakterii po 3 godzinach  180,000 j.tk. /ml

Próbka poddana działaniu urządzenia HydroFLOW

Początkowa ilość bakterii 130,000 j.t.k /ml

Ilość bakterii po 3 godzinach  1,200 j.tk. /ml

Poziom redukcji  99,33%

 

 


Wnioski

 • Technologia HYDROPATH wykazuje znaczącą redukcję bakterii
 • Urządzenie HydroFLOW P160 pracując w instalacjach z obiegiem zamkniętym lub częściowo zamkniętym pozwala na stałą dezynfekcję wody bez stosowania śr. chemicznych.

 

Wyniki badań

 

Badania laboratoryjne skuteczności technologii Hydropath w zakresie eliminacji bakterii Legionella

Zastosowanie urządzeń typu HydroFLOW, umożliwia trwałe zabezpieczenie instalacji przed namnażaniem bakterii Legionella.

Technologia działa wielokierunkowo

 • skutecznie i szybko usuwa bakterie z wody
 • usuwa biofilm z instalacji (95% bakterii kolonizuje biofilm)
 • nie powoduje zagrożenia dla użytkowników

 

Zalety technologii

 • bezpieczna dla użytkowników
 • bezpieczna dla instalacji
 • bezpieczna dla środowiska
 • wprowadzana w trakcie normalnej eksploatacji instalacji
 • chemiczne środki dezynfekujące – nie są wymagane
 • montaż urządzeń nie wymaga cięcia rur
 • urządzenie są bezobsługowe
 • urządzenia nie wymagają serwisowania
 • koszty eksploatacji urządzeń są bardzo niskie

Badanie wykonane przez akredytowane laboratorium wykazało, że w warunkach testowych urządzenie z technologią Hydropath eliminuje

99,7% – 99,9% bakterii Legionella z wody.

Pobierz wyniki badań

Badania dotyczące ochrony przed tworzeniem się twardego osadu mineralnego - STEINBEIS - TRANSFERZENTRUM REUTLINGEN

Zastosowanie urządzeń typu HydroFLOW, umożliwia trwałe zabezpieczenie instalacji przed powstawaniem twardych osadów mineralnych.

Badania w tym zakresie prowadził Prof. dr Dietrich Frahne

Technologia fali elektromagnetycznej do przeciwdziałania tworzeniu się twardego osadu mineralnego w instalacjach wodnych Department of Physics, AKSARAY UNIVERSITY

Zastosowanie urządzeń typu HydroFLOW, umożliwia trwałe zabezpieczenie instalacji przed powstawaniem twardych osadów mineralnych.

Badania w tym zakresie prowadzone przez dr Burhan Davarcioglu, opublikowano w  International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT) – Volume4Issue4- April 2013