Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Frequently Asked Questions

Twardy osad mineralny jak sama nazwa wskazuje jest twardy i może być kruchy. Twardy osad jest trudny do usunięcia. Przykładem takiego osadu jest kamień kotłowy krystalizujący z minerałów rozpuszczonych w wodzie.  Proces usuwania twardego osadu wymaga stosowania odpowiednio dobranych środków chemicznych. Osad taki można usunąć mechanicznie stosując siłę fizyczną.

Miękki osad mineralny w odróżnieniu od twardego tworzony jest z drobnych kryształków (10-50 μm) luźno ze sobą połączonych. Usuwanie takich osadów jest łatwe. Wystarczy wilgotna szmatka lub łagodny strumień wody.

Sygnał fali elektromagnetycznej emitowanej przez urządzenia HydroFLOW nie ma niebezpiecznego wpływu na ludzi. Urządzenia zostały certyfikowane w zakresie emisji sygnału do otoczenia. W dokumentacji zamieszczonej na stronie hydropath.pl można zapoznać się ze stosownymi certyfikatami dopuszczającymi do użytkowania. Sygnał nie zakłóca pracy urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Moc urządzeń do zastosowań typowo domowych wynosi 1,2 W a urządzeń przemysłowych do 65W. Sygnał jest o bardzo niskiej mocy i do jego pomiaru wymagane są bardzo czułe urządzenia pomiarowe na przykład oscyloskop.

Urządzenia HydroFLOW można montować na rurach wykonanych z dowolnego materiału. Nośnikiem sygnału jest ciecz (woda) więc nie ma znaczenia dla prawidłowego działania urządzeń materiał z jakiego wykonana jest rura.

W odniesieniu do urządzeń przeznaczonych do zastosowań domowych mogą Państwo wybrać spośród urządzeń HS38, HS40, S38 i K40. Ich opis i parametry techniczne najdą państwo w zakładce produkty. Wybór miejsca montażu nie wymaga wiedzy fachowej a montaż zajmuje do 5 minut. Przy urządzeniach przemysłowych i komercyjnych zalecamy kontakt z naszymi przedstawicielami w celu właściwego doboru typu urządzenia i określenia optymalnego miejsca montażu.

Oferowane przez nas urządzenia do zastosowań domowych: HydroFLOW HS38, HydroFLOW S38, HydroFLOW HS40, HydroFLOW K40 nie wymagają przy montażu pomocy fachowca. Nie jest wymagane cięcie rur oraz jakakolwiek inna ingerencja w instalację wodną. W zakładce instalacja na naszej stronie, znajdą państwo informacje na temat instalacji i filmy instruktażowe. Do każdego produktu dołączona jest instrukcja montażu. Również przy montażu urządzeń przemysłowych w większości przypadków nie jest konieczna ingerencja w istniejącą instalację. To znaczy ciecie rur, przerwa w przepływie cieczy, zmiana prowadzenia rur. Przy montażu urządzeń komercyjnych i przemysłowych zalecamy udział naszych specjalistów w celu doboru lokalizacji oraz wykonania pomiarów emisji sygnału.

Urządzenia HydroFLOW w zależności od typu pobierają 1,2 W mocy ( urządzenia domowe) i do 65 W mocy urządzenia przemysłowe. Koszt eksploatacji związany z poborem energii elektrycznej, wynosi więc mniej niż 4 zł dla urządzeń domowych na rok oraz mniej niż 100 zł na rok dla urządzeń przemysłowych. Urządzenia nie wymagają przeglądów, serwisowania i wymiany części eksploatacyjnych.

Urządzenia HydroFLOW nie mają części mechanicznych które podlegały by procesowi zużycia. Pierwsze wyprodukowane ponad 25 lat temu urządzenia nadal bezawaryjnie pracują.

Urządzenia HydroFLOW nie zastępują proszku do prania. Nadal należy stosować proszki lub płyny do prania.

Osady na kabinie prysznicowej to osady z mydła, szamponu, tłuszczu, odżywek do włosów i osady mineralne.

Przy zastosowaniu technologii Hydropath osady mineralne na ścianach kabiny prysznicowej będą miękkie i łatwe do usunięcia. Zostaną usunięte wraz z innymi osadami na przykład osadami z mydła w trakcie zabiegów czyszczenia przy zastosowaniu typowych płynów do mycia łazienek lub kabin prysznicowych.

Zastosowanie urządzeń HydroFLOW nie spowoduje, że nie będzie konieczności czyszczenia kabiny prysznicowej i armatury łazienkowej. Częstotliwość czyszczenia zależy od intensywności użytkowania i poziomu zabrudzenia.

Tak.

Urzadzenia HydroFLOW działa na istniejące osady kamienia i stopniowo je rozpuszczają.

Nie, urządzenia HydroFLOW nie wpływają na skład chemiczny wody.

Nie. Technologia Hydropath oparta jest na zastosowaniu pola elektrycznego działającego w wodzie.

Tak. Technologia Hydropath zmniejsza napięcie powierzchniowe cząsteczek wody. Pozwala to na szybsze absorbowanie ich przez rośliny. Na przykładzie sałaty stwierdzono wzrost plonów o 25%.

Testy przeprowadzone przez akredytowane laboratoria wykazały skuteczność eliminacji bakterii: Staphylococcus aureus -99,99% E.Coli -99,99% Klebisella -99,36% Pseudomonas -99,87% Legionella pneumophila -99,7% Podane powyżej wyniki uzyskano w testach laboratoryjnych W warunkach przemysłowych uzyskuje się eliminację bakterii na poziomie 95% przy jednokrotnym przepływie (urządzenia HydroFLOW INDUSTRIAL).

Tak.

HydroFLOW pozwala eliminować bakterie żelazowe. Wpływa także na flokulację czyli poprawia usuwanie tych bakterii przez filtry.

Zasadniczo HydroFLOW powoduje że jony rozpuszczonych w wodzie substancji tworzą pod wpływem działania sygnału elektrycznego zarodki krystalizacji – klastry.

Trwałość tych struktur po opuszczeniu instalacji w której działa sygnał elektryczny jest różna. W przypadku wody mającej przepływ turbulentny wywołany na przykład pompą umieszczoną za miejscem montażu urządzenia, wynosi kilka minut. Jeśli natomiast przepływ jest laminarny lub woda jest w stagnacji wynosi nawet do kilku godzin.

Woda przeznaczona do konsumpcji i używania w gospodarstwie domowym “jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego”.

Nie, nie ma minimalnej odległości między urządzeniem a pompą, można zamontować HydroFLOW tuż za pompą, nie ryzykując osłabienia sygnału.

Zasadniczo, przez większość czasu tak, ale lepiej przyjąć, że pozwoli na ograniczenie stosowania flokulantów o 75%.

Woda przeznaczona do konsumpcji i używania w gospodarstwie domowym “jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego”.

Okres gwarancji producenta wynosi 3 lata.

Średni czas użytkowania przed wystąpieniem awarią (MTBF) wynosi 36 lat.

hydropath - HydroFLOW