Zalecenia bezpieczeństwa higienicznego

Projektowanie węzła cieplnego przygotowania ciepłej wody użytkowej

 

Zgodnie z przepisami i wytycznymi zachowania bezpieczeństwa higienicznego wody w instalacjach przygotowania i dystrybucji ciepłej wody użytkowej (c.w.u), projektuje się węzeł c.w. w układzie bezzasobnikowym z centralną cyrkulacją pompową. Pompa cyrkulacyjna powinna zapewniać wydatek minimum 0,4 maksymalnego poboru ciepłej wody.  Ze względu na bezpieczeństwo higieniczne zalecana jest praca pompy cyrkulacyjnej (PC) c.w.u. w trybie 24/7.

Instalacja wodociągowa, dystrybucji c.w.u. powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej). Ze względu na negatywny wpływ dezynfekcji chemicznej na parametry jakościowe wody oraz możliwość wpływu stosowanych środków chemicznych na materiały z jakich wykonane są instalacje, zaleca się projektowanie dezynfekcji fizycznej ciągłej lub okresowej.

Parametry zasilania z sieci cieplnej o wysokim parametrze termicznym w okresie letnim (ok. 60°C) uniemożliwiają przeprowadzenie okresowej dezynfekcji poprzez przegrzanie instalacji do min. 70°C.

Konieczne jest więc zastosowanie stałej technologii służącej do dezynfekcji wody i instalacji. Wprowadzenie fizycznej metody dezynfekcji c.w.u. poprzez zastosowanie urządzenia emitującego sygnał fali elektromagnetycznej HydroFLOW (HF), umożliwia realizowanie stałej dezynfekcji zarówno w okresie letnim jak i zimowym . W przypadku zastosowania urządzenia HydroFLOW, nie jest wymagana okresowa dezynfekcja termiczna instalacji. Wpływa to zarówno na obniżenie kosztów c.w.u. jak i eliminuje niebezpieczeństwo możliwego poparzenia użytkowników wodą o temperaturze powyżej 70°C.

 

C.W.U.

 

Przykład wpięcia urządzenia HydroFLOW (HF) do instalacji przygotowania i dystrybucji c.w.u. z wykorzystaniem wysokowydajnego wymiennika płytowego (Wcw).

>