Zabezpieczenie pieca do wytopu stali

HydroFLOW chroni układ chłodzenia

Największa w Chinach huta stali znajduje się w prowincji Sandong.

Sytuacja wyglądała następująco, kopuła pieca odlewniczego wymagała ochrony przed bardzo wysoką temperaturą 1800ºC.  poprzez zainstalowane rury o średnicy 3,8 mm, przepływała woda w celu chłodzenia kopuły. Twardość wody w hucie była na poziomie 320-380 ppm.

W trakcie gdy woda chłodziła pokrywę pieca, w rurach tworzyła się kamień kotłowy. Produkcja stali musiała być przerywana w każdym tygodniu. Wygaszano piec i zatkane rurki musiały być czyszczone lub omijane (bypass). Co sześć miesięcy kopuła pieca była wymieniana na nową z powodu powstających uszkodzeń związanych z niewłaściwym chłodzeniem.

W celu poprawy efektywności chłodzenia i ograniczenia kosztów eksploatacji, zastosowano urządzenia  HydroFLOW.

Uzyskane efekty po zastosowaniu urządzeń HydroFLOW C160 na trzech rurach zasilających układy chłodzenia kopuły pieca

  • w ciągu 6 miesięcy pracy pieca, dwa wymienniki ciepła nie były zatrzymywane a trzeci był zatrzymany dwa razy w celu czyszczenia
  • jednostkowy koszt operacji czyszczenia wynosił około 6.000,00 USD, w okresie sześciu miesięcy, zastosowanie urządzeń HydroFLOW zredukowało koszty czyszczenia łącznie o 468.000,00 USD
  • oszczędności w ciągu roku wynosiły prawie 1.000.000,00 USD
>