Zabezpieczenie autoklawów

Kamień kotłowy w autoklawie

Kamień w autoklawie

W jednych z największych zakładów mięsnych województwa wielkopolskiego zainstalowano w grudniu 2012 roku na instalacji wody zasilającej autoklawy, urządzenia SteamKLEAR S z technologią Hydropath.

osady mineralne w autoklawie

osady kamienia w autoklawie
Warstwa kamienia kotłowego w autoklawie.

autoklaw

Kamień osadzając się na elementach wewnętrznych autoklawu, pompy obiegowej, wentylatora i na przedmiotach podlegających obróbce termicznej w autoklawie skutecznie utrudniał życie obsłudze.
Po 3 dniach od momentu zainstalowania zaobserwowano bardzo pozytywne skutki działania urządzenia. Zamiast powłoki kamienia kotłowego na ścianach pojawił się delikatny pyłowy nalot, łatwy do spłukania. Na konserwach, które podlegały obróbce nie stwierdzono nalotów. W związku z tym zaprzestano stosowania środków, które dotychczas pomagały w uzyskaniu czystej powierzchni konserw.
Po pełnych 3 tygodniach pracy autoklawu z zainstalowanymi urządzeniami typu SteamKLEAR S, nadal  nie stwierdzono pojawiania się osadów kamienia kotłowego a jedynie drobny, delikatny osad pyłu, który łatwo można było usunąć strumieniem wody.

Dotychczas każdy autoklaw wymagał czyszczenia chemicznego co 3-4 tygodnie. Po 3 kolejnych tygodniach eksploatacji, wszystkie autoklawy oprócz autoklawów zabezpieczonych technologia Hydropath zostały poddane czyszczeniu chemicznemu. Służby konserwacyjne stwierdziły że autoklawy z zainstalowanym SteamKLEAR S nie wymagają prac remontowych są czyste i w pełni sprawne.

Na uzyskane efekty ekonomiczne składają się:

  • wyeliminowanie stosowania środków chemicznych
  • ograniczenie zakresu czasowego pracy służb remontowych
  • wyeliminowanie przestojów wynikających z prac konserwacyjnych
  • wyeliminowanie awarii urządzeń powstałych  w wyniku używania agresywnych chemicznie środków służących do czyszczenia instalacji
  • wydłużenie żywotności urządzeń
  • poprawienie sprawności cieplnej systemu
>