Zabezpiecz wymiennik ciepła przed osadami mineralnymi

Wymiennik ciepła

usuwanie kamienia kotłowego
Wymiennik ciepła pokryty osadem mineralnym.

Wymienniki ciepła zasilane zmineralizowaną wodą są urządzeniami najczęściej narażonymi na krystalizowanie na powierzchniach wymiany ciepła twardych osadów mineralnych nazywanych kamieniem kotłowym.

Kamień ten w zasadniczy sposób wpływa na skuteczność pracy wymiennika. W celu utrzymania odpowiedniej wydajności co pewien czas wiele wymienników wymaga poddania ich czyszczeniu. Najczęściej proces czyszczenia odbywa się przy udziale odpowiednio dobranych środków chemicznych.

Można jednak spowodować ze osady kamienia kotłowego nawet przy zastosowaniu bardzo twardej wody nie będą pojawiać się na powierzchniach wymiany ciepła wymienników typu JAD lub wymienników płytowych.

ochrona wymienników ciepła

Wystarczy zastosować urządzenie typu HydroFLOW C RANGE, które trwale zabezpieczy wymiennik ciepła przed osadami mineralnymi i dodatkowo usunie już istniejące osady mineralne.

Urządzenia HydroFLOW C RANGE to urządzenia do zastosowań przemysłowych. Można je montować na rury o średnicy zewnętrznej do 200mm a w przypadku urządzeń HydroFLOW CUSTOM  na rury o średnicy zewnętrznej od 220 mm do kilku metrów.

Efekty uzyskane przy zastosowaniu uzdatniacza wody HydroFLOW

  • zastosowanie urządzenia HydroFLOW C RANGE  trwale zabezpiecza wymiennik ciepła przed osadami mineralnymi.
  • urządzenie HydroFLOW C RANGE usunie z powierzchni wymiany ciepła wymiennika istniejące osady kamienia kotłowego.
  • urządzenie HydroFLOW C RANGE zapewni że wydajność wymiennika będzie stała i na bardzo wysokim poziomie
  • oszczędności będą wynikały nie tylko z wysokiej sprawności wymiany ciepła ale również z obniżeniem kosztów utrzymania, serwisowania i wydłużeniem okresu użytkowania wymiennika

Uzdatniacz wody HydroFLOW C RANGE

Uzdatniacz wody HydroFLOW c RANGE
Uzdatniacz wody zabezpieczający przed powstawaniem twardych osadów mineralnych.
>