Woda kotłowa. Technologia Hydropath dla kotłów wodnych.

Uzdatnianie wody kotłowej

Uzdatnianie wody kotłowej  w wielu przypadkach realizowany jest w oparciu o kilka procesów. Wynika to z faktu, że woda kotłowa powinna przedewszystkim nie powodować osadzania osadów mineralnych oraz nie wywoływać korozji.  Niestety dotychczas stosowane procesy z jednej strony ograniczając możliwość powstawania osadów mineralnych powodowały wzrost agresywności korozyjnej wody.

Nowoczesne technologie pozwalają w sposób znacznie prostszy, to znaczy bez rozbudowy instalacji o dodatkowe skomplikowane elementy do uzdatniania i kondycjonowania wody uzyskać oczekiwane efekty.

Pozwalają również na poprawę efektywności działania całej instalacji i obniżenie kosztów obsługi oraz eksploatacji. Już samo ograniczenie stosowania środków chemicznych daje ogromne efekty finansowe.

Urządzenia HydroFLOW pozwalają na uzdatnienie wody kotłowej oraz na oczyszczenie zakamienionych powierzchni kotła w trakcie jego pracy. Efekty poprawy wymiany ciepła na powierzchniach kotła, dają oszczędności od kilkunastu do 24 % w ilości dostarczanej energii do kotła.

W trakcie sezonowych przeglądów kotłów zabezpieczonych urządzeniami HydroFLOW, ocena ilości osadów na powierzchni wymiany ciepła pozwala na zaniechanie czyszczenia chemicznego lub mechanicznego.

Więcej…

>