Uzdatnianie wody w przemyśle

Uzdatnianie wody w przemyśle

Przemysłowy uzdatniacz wody

HydroFLOW

W zakładach przemysłowych woda jest jednym z ważniejszych elementów procesu produkcyjnego.

W wielu przypadkach uzdatnianie wody do parametrów wymaganych przez producentów urządzeń lub wymagań wody technologicznej jest procesem wieloetapowym i dość kosztownym ale nie koniecznie. Zajmujemy się uzdatnianiem wody za pomocą nowoczesnych elektronicznych urządzeń HydroFLOW z technologią Hydropath.

Nasza oferta dotyczy:

  • wody spożywczej
  • wody technologicznej
  • wody procesowej
  • wody chłodzącej (woda chłodnicza, woda lodowa)
  • wody kotłowej
  • cieczy na bazie wody

Proponujemy rozwiązania dostosowane do specyfiki danej branży, instalacji oraz wydajności.

Nasza oferta jest konkurencyjna w stosunku do tradycyjnych technologii uzdatniania wody w oparciu o zmianę składu chemicznego.

Więcej …

wef

>