Hotele – instalacje wodne

Uzdatnianie wody w hotelach

Uzdatnianie wody w instalacjach obiektów hotelowych

Woda w obiektach hotelowych podobnie jak i wiele innych elementów wymaga uwagi i specjalnego traktowania.

Nieprawidłowo uzdatniona woda może powodować problemy związane z osadami mineralnymi w instalacjach i na armaturze łazienkowej, podwyższonej korozyjności instalacji, problemami z jakością biologiczną wody w instalacjach przygotowania i dystrybucji ciepłej wody użytkowej.

Skażenie biologiczne

Nieprawidłowo eksploatowana instalacja ciepłej wody użytkowej w obiekcie hotelowym zazwyczaj prowadzi do powstania osadów biofilmu i wtórnego skażenia wody w instalacji. Instalacje wodne w hotelu nie tylko powinny być prawidłowo zaprojektowane i wykonane ale również eksploatowane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa higienicznego wody.  Cyklicznie należy wykonywać badania próbek wody i audyty ryzyka w zakresie występowania i namnażania bakterii Legionella.

Wyspecjalizowany audytor jest w stanie określić poziom ryzyka oraz  wskazać sposoby kontroli ryzyka i/lub jego ograniczenia.

Osady mineralne

Obiekty hotelowe posiadają setki a nawet tysiące odbiorów wody zarówno zimnej jak i ciepłej. Jeżeli woda w sieci jest wodą twardą pojawiają się problemy eksploatacyjne w wyniku tworzenia się osadów mineralnych na rurach, zaworach i wymiennikach ciepła. Od sprawności tych ostatnich zależy miedzy innymi temperatura ciepłej wody użytkowej i koszt jej przygotowania.  Nie bez znaczenia jest problem czyszczenia z osadów mineralnych armatury łazienkowej, kabin prysznicowych i wanien. Proces zmiękczania wody za pomocą kolumn z żywicami jonowymiennymi w przypadku obiektu hotelowego jest często ekonomicznie nieuzasadniony i może powodować wiele dodatkowych problemów. Są to na przykład

  • woda zawierająca jony sodu jest postrzegana w wielu przypadkach jako nieodpowiednia dla użytkownika
  • miękka woda jest agresywna chemicznie w stosunku do materiałów z jakich wykonuje się instalacje
  • z wody miękkiej nie można przygotować smacznej kawy

Trwałe rozwiązanie wyżej wymienionych problemów, z zastosowaniem technologii Hydropath opisują przedstawione poniżej realizacje.

Hotel Plaza

Charing Cross Hotel

Taj Chandigarh Hotel

Jai Mahal Palace Hotel

>