Uzdatnianie wody w akwakulturze

Uzdatnianie wody w akwakulturze

Stawy hodowlane, produkcja narybku i akwaria to miejsca, w których szczególnie wymagana jest klarowna i czysta woda oraz na skuteczna filtracja i dezynfekcja wody.

Technologia Hydropath wychodzi na przeciw hodowcom, dostarczając urządzenia skutecznie eliminujące mikroglony, grzyby i bakterie, oraz poprawiające flokulację zawiesin, co wpływa na poprawię efektywności filtracji wody. Wszystkie te działania realizowane są bez stosowania środków chemicznych.

Technologia jest stosowana zarówno w małych jak i dużych instalacjach oraz obiektach hodowlanych.

Efekty działania technologii Hydropath są widoczne już po kilku dniach od zamontowania urządzeń.

Zastosowanie urządzeń HydroFLOW umożliwia znaczące obniżenie kosztów eksploatacji obiektów, na przykład poprzez wyeliminowanie lamp UV służących do dezynfekcji wody.

Urządzenia HydroFLOW są bezobsługowe i nie wymagają serwisowania.

Więcej…

× Jesteśmy na Whats App?