Uzdatnianie wody chłodniczej bez środków chemicznych

Ograniczenie korozyjności wody chłodniczej

Zalety technologii Hydropath w uzdatnianiu i ochronie wody układów chłodniczych

  • brak zmiany składu chemicznego wody surowej (niezmiękczonej)
  • utrzymywanie wysokiej sprawność działania i niezawodność systemów
  • niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne
  • brak środków chemicznych (antyskalanty, biocydy, inhibitory korozji)
  • eliminacja lub ograniczenie przerw serwisowych związanych z usuwaniem osadów
  • wysokie bezpieczeństwo dla użytkowników i środowiska
  • łatwość wdrożenia (w trakcie normalnej pracy systemu)

Zapobieganie powstawania osadów i rozwoju skażenia biologicznego jest istotną dla użytkownika zaletą.

Więcej…

Zapobieganie namnażaniu mikroorganizmów

Elektroniczne uzdatniacze wody HydroFLOW z technologią Hydropath

  • technologia Hydropath eliminuje z wody mikroorganizmy
  • zapobiega powstawaniu osadów biofilmu w których mikroroganizmy namnażają się
  • sprzyja usuwaniu już istniejącym osadom biologicznym
>