tel.: +48 500 068 835, e-mail: biuro@hydropath.pl

Twarda woda – twardość wody

Twarda woda

Twardość wody – co to oznacza?

 

woda

 

Twardość wody jest jedna z właściwości wody, która jest skutkiem obecności jonów minerałów i metali rozpuszczonych w wodzie. Przede wszystkim jonów wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+). Twardością całkowitą nazywana jest zawartość jonów magnezu i wapnia przeliczona na tlenek wapnia. Na twardość całkowitą (ogólną) składa się twardość przemijająca i trwała. Przemijająca to ta, która w wyniku podgrzewania wody zmienia się na skutek wykrystalizowania nadmiaru minerałów.

Twarda woda którą czerpiemy ze źródeł podziemnych, ma różną mineralizację, która zmienia się w zależności od geologicznego składu ziemi przez którą przechodzą warstwy wodonośne.

Twarda woda zawierająca minerały zazwyczaj jest dobra smakowo i wskazana do picia ze względów zdrowotnych.

Jednocześnie ta sama woda zawierająca jony wapnia i magnezu, powoduje problemy w instalacjach i niektórych urządzeniach. Minerały krystalizując w określonych warunkach temperatury i ciśnienia, tworzą twardy osad zwany kamieniem kotłowym.

Twardość wody podaje się w milimolach jonów wapnia lub magnezu w 1 dm³ wody według wskaźników międzynarodowych lub w stopniach twardości (niemieckich, francuskich i innych). Dawniej stosowano jednostkę miligramorównoważników (mval) jonów wapnia lub jonów magnezu w 1 dm³ wody, gdzie 1 mval=20,04 mg Ca2+ lub 12,16 mg Mg2+ w 1 dm³.

Norma Polska dla wody przeznaczonej do spożycia wynosi : 60–500 mg CaCO3/dm3

500 mg CaCO3/dm³= …

… = 10 mval/l = 200 mg Ca +2/l

… = 5 milimoli Ca = 28° niem. (dH)

… = 50° franc.


Skala twardości wody

Stopień twardości wody [mmol/l]
Woda miękka poniżej 1,5
Woda średnio twarda 1,5 – 2,5
Woda twadra powyżej 2,5

 

Masz problemy wywołane używaniem twardej wody ? - skontaktuj się z nami ->

Related Projects