tel.: +48 500 068 835, e-mail: biuro@hydropath.pl

Twarda woda i brak twardych osadów mineralnych. To jest możliwe!

 

TWARDA WODA

 

twarda woda

 

Uzdatniona twarda woda nietworząca osadu mineralnego na armaturze łazienkowej i instalacyjnej, kamienia kotłowego w bojlerze, czajniku oraz kotle!

Konsument wody spożywczej lub użytkownik stosujący wodę procesach technologicznych i produkcyjnych tego właśnie oczekuje od wody.

Twardość wody – jest właściwością chemiczną wody wynikającą z obecności, rozpuszczonych soli wapnia i magnezu, glinu, manganu, żelaza, baru, strontu, cynku i kilku innych pierwiastków.  Twardość wody niejednokrotnie ma istotne znaczenie dla użyteczności wód pitnych i przemysłowych.

Wody o niskiej twardości oddziałują korozyjnie na przewody wodociągowe wykonane z metali i nie są polecane do spożycia, natomiast wody o wysokiej twardości powodują problemy związane z wytrącaniem się twardych osadów, które zmniejszają przepustowość przewodów, zakłócają pracę armatury i elementów pomiarowych oraz ograniczają współczynnik wymiany ciepła w instalacjach grzewczych i chłodniczych. Jednocześnie twarde wody są uznawane za dobre do spożycia ze względu na bogactwo minerałów w nich rozpuszczonych.

Zmiękczanie wody polega na usunięciu z wody twardej, substancji tworzących twardość, czyli na poddaniu wody obróbce za pomocą technologii wymiany jonowej lub technologii filtracji membranowej. Pozwala to na uzyskać wodę o obniżonym stopniu twardości lub wodę całkowicie pozbawioną minerałów tworzących twardość wody.

Jednak z twardej wody mogą powstawać zamiast twardych osadów, osady miękkie lub zawiesina zbudowana z mikrokryształków, niestwarzających problemów eksploatacyjnych.  Delikatne i małe mikrokryształki tworzące delikatny i niezbyt gruby osad pyłowy, nie powodują problemów, jakie powstają przy krystalizacji w postaci twardej skorupy kamienia kotłowego.

Oznacza to, że w wielu zastosowaniach zmiękczanie wody nie musi być stosowane a w zupełności wystarczy, jej odpowiednie uzdatnienie.

Więcej informacji na temat uzdatniania twardej wody

Related Projects