Polimery w procesie osuszania osadów ściekowych

Obniżenie kosztów osuszania osadów ściekowych.

Osuszanie osadów ściekowych

Ograniczenie dawkowania flokulantu polimerowego w procesie odwadniania osadów po koagulacyjnych w procesie sedymentacji odśrodkowej osadów ściekowych, jest możliwe.

Zastosowanie technologii Hydropath, pozwala na znaczne ograniczenie dawkowania polimerów do 28%, w procesach osuszania osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków.

Ograniczenie ilości dawkowania polimerów ma znaczący wpływ nie tylko na efektywność ekonomiczną procesów ale również na środowisko.

Zastosowanie elektronicznych uzdatniaczy wody HydroFLOW w znaczący sposób umożliwia poprawienie rachunku ekonomicznego oczyszczalni ścieków.

Więcej…

>