Optymalizacja filtracji

Optymalizacja filtracji

Technologia Hydropath stosowana jest jako element wspomagający i optymalizujący we wszystkich sposobach filtracji czyli w cedzeniu, filtracji cząstkowej i sedymentacji.

a) cedzenie

  • kraty, sita, mikrosita
  • membrany (u-,mikro-,nano-filtracja)
  • odwrócona osmoza

b) filtracja cząstkowa (przez złoża filtracyjne)

  • powolna, pospieszna
  • jednowarstwowe, wielowarstwowe
  • specjalne

c) sedymentacja

Poprawa parametrów dla odwróconej osmozy

  • przepływ permeatu 50%
  • oszczędność energii (zasilanie pomp) 50%
  • zmiana częstotliwości czyszczenia chemicznego membran z 2 do 6 tygodni
  • ograniczenie przewodności wody o średnio 65%

Firma Hydropath zajmuje się optymalizacją efektywności systemów filtracji opartych o różne rozwiązania. Instalując urządzenia HydroFLOW przed systemem filtracji, uzdatniamy wodę optymalizując jej parametry w takim stopniu by skuteczność pracy filtrów była największa. Dobieramy urządzenia spośród standardowych linii produktowych oraz oferujemy urządzenia dostosowane do specyficznych wymagań klientów (CUSTOM). Nasze rozwiązania skierowane są do klientów, którzy oczekują, że ich systemy będą zoptymalizowane pod względem wydajności, efektywności i trwałości.

× Jesteśmy na Whats App?