Ochrona kotłów parowych i wytwornic pary

Eliminowanie osadów kamienia kotłowego

Proces podgrzewania wody do stanu pary przy zastosowaniu wody z minerałami powoduje szereg problemów. Proces uzdatniania i kondycjonowania wody kotłowej jest skomplikowany i kosztowny. Pomimo stosowania wody zmiękczonej nadal pozostaje problem kamienia kotłowego, który powstaje w zależności od stopnia zmiękczenia wody w różnych ilościach.

Trwałe rozwiązanie problemów z zastosowaniem nowoczesnej, niechemicznej technologii jest możliwe. Urządzenia HydroFLOW C RANGE i HydroFLOW S RANGE uzdatniają wodę surową nie zmiękczoną tak by nie powstawały twarde osady kamienia kotłowego na powierzchniach wymiany ciepła i w rurociągach.

Uzdatniacz wody HydroFLOW s RANGE

Korzyści płynące ze stosowania technologii Hydropath:

  • urządzenia zasilane są wodą nie zmiękczaną
  • eliminacja lub znaczące ograniczenie stosowania środków chemicznych do kondycjonowania wody
  • poprawa sprawności kotła – brak twardych osadów mineralnych
  • wydłużenie okresu pomiędzy remontami i żywotności kotła
  • graniczenie korozji na skutek wytworzenia warstwy magnetytu i ograniczenia stosowania środków chemicznych

Standardowo proces odkamieniania powierzchni wymiany ciepła kotła, trwa około tygodnia. Stosując do uzdatniania wody kotłowej technologię Hydropath, cały proces konserwacji i czyszczenia kotła trwa poniżej 6 godzin. W kotle znajdują się tylko miękkie osady w postaci mułu możliwego do usunięcia strumieniem wody pod normalnym ciśnieniem. Po czyszczeniu chemicznym lub mechanicznym powierzchnie metalu stają się bardziej szorstkie i porowate. Na porowatej powierzchni nowe osady osadzają się znacznie szybciej.

więcej… 

× Jesteśmy na Whats App?