Kotły parowe i wytwornice pary

Kamień kotłowy w kotłach parowych i wytwornicach pary

Kotły parowe, wytwornice pary, bojlery parowe, autoklawy to miejsca, gdzie kamień kotłowy i osady wapienne utrudniają eksploatację i powodują straty. Przestoje konserwacyjne, awarie, spadki wydajności oraz szybsze zużycie to tylko te najważniejsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy.

Urządzenia HydroFLOW S znakomicie radzą sobie w takich przypadkach i eliminują konieczność chemicznego uzdatniania wody.

Poziom zużycia paliwa po zastosowaniu urządzeń typu HydroFLOW S w typowym, średniej wielkości, kotle parowym spada od 10 do 18%.

Zwrot z inwestycji w czasie od 1 do 7 miesięcy. Pojawiają się również dodatkowe oszczędności w zużyciu środków chemicznych oraz koszcie przeglądów, czyszczenia i obsługi.

>