Zabezpieczenie kotła wodnego przed kamieniem kotłowym

Kocioł wodny w pralni

Kamień w kotle

kocioł parowy
HydroFLOW C60 zamontowany na kotle wodnym

W komercyjnej pralni do podgrzewania wody służy kocioł płomieniówkowy. W celu ochrony powierzchni wymiany ciepła kotła przed osadami mineralnymi zastosowano stację zmiękczania wody. Zastosowanie tej technologii uzdatniania wody kotłowej nie zapewniło oczekiwanych efektów i co roku kocioł poddawany był czyszczeniu chemicznemu w celu usunięcia osadów kamienia kotłowego.

Po 5 miesiącach przyszedł czas inspekcji kotła, kocioł został zatrzymany i otwarty. Na powierzchni płomieniówek nie stwierdzono obecności kamienia kotłowego. Stwierdzono jedynie obecność drobnego pyłu na tyle delikatnego, że pod wpływem dotyku mógł być usunięty.

Płomieniówki bez osadów
Płomieniówki bez osadów
wewnetrzna powierzchnia kotła
Wewnętrzna powierzchnia kotła wodnego

Inspektor dozoru był zaskoczony widząc, jak czyste jest wnętrze kotła.

Hydroflow na wymienniku ciepła
HydroFLOW C120 na zasilaniu wymiennika ciepła

Drugie urządzenie z technologią Hydropath zamontowano przed wymiennikiem służącym do odzysku ciepła z wody odpompowywanej z prania. Zanieczyszczona woda przed odprowadzeniem do kanalizacji, jest filtrowana w filtrze sznurkowym, a następnie służy do podgrzania w wymienniku ciepła, świeżej wody z miejskiej sieci wodociągowej.

rurowy wymiennik ciepła
Czyste rury wewnątrz wymiennika ciepła

HydroFLOW C120 zainstalowano na rurze z zimną wodą zasilającą. Aby skontrolować jakość powierzchni grzewczych w wymienniku ciepła wystarczy zdemontować zaślepkę. Wcześniej wewnątrz rur wymiennika ciepła szybko pojawiały się osady. Usuwanie ich było czasochłonne. Również praca ze środkami chemicznymi służącymi do usuwania kamienia kotłowego, była szkodliwa dla personelu i powstawały odpady niebezpieczne dla środowiska.

  • Zastosowano urządzenie HydroFLOW C60.
  • Po 5 miesiącach pracy kotła, poddano kocioł inspekcji. Na powierzchni płomieniówek nie stwierdzono osadów kamienia kotłowego.
  • Inspektor dozoru był zaskoczony widząc tak czyste wnętrze kotła.
  • Widząc uzyskane efekty użytkownik zakupił drugie urządzenie HydroFLOW C120 do ochrony wymiennika ciepła.
  • Od czasu montażu urządzeń HydroFLOW, nie stosowano zmiękczania wody jak również dodatkowych środków chemicznych.

Więcej…

>