HydroFLOW w Hotelu

Ochrona instalacji ciepłej wody użytkowej przed skażeniem biologicznym i osadami mineralnymi

Hotel METRO

Hotel METRO, położony jest w malowniczej Kotlinie Kłodzkiej. Do dyspozycji gości są komfortowo urządzone, przestronne pokoje z zapleczem sanitarnym, grota solna, sauna fińska, restauracja z nowoczesną kuchnią.

W hotelu zastosowano ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania związane z dostarczaniem ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewaniem obiektu. Wykorzystuje się tutaj ciepło czerpane z ziemi i przetwarzane na potrzeby obiektu za pomocą pomp ciepła, Układ grzewczy wspomagany jest przez kotły gazowe.

W czerwcu 2012 roku w celu poprawy sprawności instalacji, ochroną przed korozją wewnętrzną oraz w celu zabezpieczenia przed osadzaniem się osadów wapiennych i biofilmu oraz związaną z tym możliwością występowania skażeń bakteryjnych, zainstalowano w obiekcie urządzenia HydroFLOW wykorzystujące technologię Hydropath do uzdatniania wody.

Celem było utrzymanie współczynników wymiany ciepła w instalacji grzewczej na projektowanym poziomie w całym okresie eksploatacji instalacji, wydłużenie czasu użytkowania urządzeń, zapobieganie możliwości powstawania skażeń bakteryjnych w tym pojawiania się bakterii Legionella w instalacji ciepłej wody użytkowej.

HydroFLOW w instalacji c.w.u.

Ochrona instalacji wodnej przed osadami kamienia

Dwa urządzenia zamontowane w kotłowni obiektu, kompleksowo zabezpieczają obieg wody zimnej, wody ciepłej, krany, wylewki, kabiny prysznicowe, kotłownię i urządzenia podłączone do instalacji wodnych. Pozwalają one również na zabezpieczenie urządzeń zaplecza kuchennego, co umożliwi wyeliminowanie dotychczas użytkowanych wymagających serwisowania, urządzeń uzdatniających wodę przy pomocy środków chemicznych. Efekty dla właściciela to obniżenie kosztów ogrzewania oraz obniżenie kosztów stosowanej chemii a efektem dla użytkowników jest poprawa czystości biologicznej instalacji.

Od czasu zamontowania urządzeń (06.2012 r.) nie odnotowano w obiekcie występowania w urządzeniach i instalacjach, kamienia kotłowego oraz  biofilmu mogącego być siedliskiem groźnych bakterii. 

Urządzenia: HydroFLOW C 60, AquaKLEAR J62

>