Eliminacja bakterii Legionella

Eliminacja bakterii Legionella

W zakresie bakterii z grupy Legionella zastosowanie oferowanej przez nas technologii pozwala na dezynfekcję wodyinstalacji.  Eliminacja dotyczy bakterii i osadu biologicznego – biofilmu. W typowej instalacji dystrybucji ciepłej wody użytkowej w biofilmie znajduje się około 95% bakterii występujących w instalacji. Technologia Hydropath umożliwia trwałe zabezpieczenie instalacji c.w.u. w obiektach typy hotele, domy pomocy społecznej, szpitale. Warunkiem koniecznym do udzielenia gwarancji trwałej eliminacji bakterii Legionella jest przestrzeganie wymaganych i wskazanych w audycie ryzyka, czynności kontrolno-obsługowych w obszarze chronionej instalacji.

Urządzenie eliminuje bakterie Legionelli, wykorzystując naturalnie występujące w przyrodzie zjawisko osmozy. Bez stosowania środków chemicznych i podwyższania temperatury wody. Patogeny przepływając przez miejsce montażu urządzenia, zostają poddane działaniu sygnału fali elektrycznej o wysokiej częstotliwości. W wyniku przekazywania niewielkich ładunków elektrycznych do komórek mikroorganizmów, pojawia się ciśnienie osmotyczne wywołane różnicą stężeń cieczy wewnątrzkomórkowej i otaczającej komórkę czystej wody. Na skutek działania sił powstałego ciśnienia osmotycznego, czysta woda wnika do wnętrza komórki i natychmiast następuje rozerwanie ścian komórkowych. Patogeny zostają trwale uszkodzone a ich reprodukcja zostaje przerwana.

Skuteczne usuwanie bakterii Legionella

Stosując technologię Hydropath można kontrolować namnażanie bakterii Legionella. 

Gwarancją zapobiegania ich namnażaniu jest spełnienie kilku warunków:

  • prawidłowy projekt i wykonanie instalacji w których jest woda
  • utrzymywanie wymaganych przepisami temperatur w instalacjach c.w.u.
  • usunięcie z instalacji osadów mineralnych i biologicznych
  • kontrola przepływu, eliminacja stagnacji
  • wdrożenie procedur kontrolno-obsługowych
  • stosowanie technologii stałej dezynfekcji wody i instalacji
>