tel.: +48 500 068 835, e-mail: biuro@hydropath.pl
higiena

Bezpieczeństwo i higiena instalacji sanitarnych

Higiena instalacji sanitarnych

Problematyka związana z higieną instalacji sanitarnych to temat ważny ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne użytkowników wody.
Kraje UE oraz kraje spoza UE nie mają ujednoliconych przepisów, dotyczących kontroli instalacji wodnej pod kątem bakteriologicznym. Przepisy dotyczące zabezpieczania instalacji przed namnażaniem bakterii Pseudomonas oraz Legionella zmieniają się w związku z rozwojem technologii i aktualną wiedzą.
Obowiązujące przepisy które weszły w życie wiele lat temu. Nie są spójne w wielu aspektach z aktualnym stanem wiedzy co powoduje, że oferowane rozwiązania nie są już skuteczne. Niektóre z nich nie mogą być stosowane w odniesieniu do obecnego poziomu wiedzy lub też znacznie wyprzedzają przepisy i normy.

Firma Hydropath proponuje produkty które są kompatybilne z nowymi przepisami i aktualnym stanem wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny instalacji sanitarnych.
Przepisy dotyczące higieny instalacji sanitarnych w budynkach użyteczności publicznej i w budynkach mieszkalnych są różne w różnych krajach.

W Polsce nie wszystkie obiekty mają jednoznaczny obowiązek prawny monitorowania jakości bakteriologicznej wody w instalacji poprzez regularne pobieranie próbek i analizy.

Więcej…

Powiązane projekty