Bezpieczeństwo i higiena instalacji sanitarnych

Higiena instalacji sanitarnych

Problematyka związana z higieną instalacji sanitarnych to temat ważny ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne użytkowników wody.

Kraje UE oraz kraje spoza UE nie mają ujednoliconych przepisów, dotyczących kontroli instalacji wodnej pod kątem bakteriologicznym. Przepisy dotyczące zabezpieczania instalacji przed namnażaniem bakterii Pseudomonas oraz Legionella zmieniają się w związku z rozwojem technologii i aktualną wiedzą.

Obowiązujące przepisy które weszły w życie wiele lat temu, nie są spójne w wielu aspektach z aktualnym stanem wiedzy co powoduje, że niektóre oferowane rozwiązania nie są już wystarczająco skuteczne i bezpieczne. Niektóre z nich nie mogą być stosowane w odniesieniu do obecnego poziomu wiedzy.

Firma Hydropath proponuje produkty, które odpowiadają wymogom przepisów i aktualnym stanem wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny instalacji sanitarnych.
Przepisy dotyczące higieny instalacji sanitarnych w budynkach użyteczności publicznej i w budynkach mieszkalnych mogą nieznacznie różnić się w poszczególnych krajach.

W Polsce nie wszystkie obiekty mają wyspecyfikowany obowiązek prawny okreslający częstotliwość monitorowania jakości bakteriologicznej wody. Natomiast wszystkie osoby zarządzające budynkami i ich własciciele mają obowiązek prawny, zapewnienia bezpieczeństwa higienicznego wody.

Więcej…

× Jesteśmy na Whats App?